לתרומות לחץ כאן

תפילין בט׳ באב

שאלה:

שלום כבוד הרב,
אני עושה כמנהג חב״ד שלא שמים תפילין בט׳ באב בבוקר, אלא בתפילת מנחה.

שאלתי היא, אם אני הולך לישון קצת באמצע היום ואני מפחד אולי אני הירדם עד הלילה ויעבור זמן תפילין, אם אני יכול לשים פעם בבוקר ולקרוא פרשת שמע (ואח״כ שחרית בלי תפילין כמנהג) ולשים עוד פעם במנחה (אם אני לא הירדם)

תודה מראש.

תשובה:

שלום וברכה

אם קיים חשש כזה כמובן זה עדיף, אבל אני משוכנע שאתה תדאג לכך שיהיה מי שיעיר אותך למנחה, וכי תוותר על תפילת מנחה בבית הכנסת? ודאי שלא! עדיף לעמוד כל התשעה באב על הרגלים בלי לשבת אפילו ובלבד שלא להרדם ולהפסיד מנחה…

שנזכה לגאולה שלמה.

מקורות:

ערוך השולחן אורח חיים סימן תקנה
סעיף א: אף על גב דכמה דברים דין ט"ב כאבל מ"מ לא חייבו חכמים בט"ב בכפיית המטה ועטיפת הראש כאבל דדווקא לעניין מצות לא תעשה שבאבל חייבים בט"ב כגון ת"ת ורחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המטה ולא עשה שבאבל ככפיית המטה ועטיפת הראש [טור] ומה שאין מניחין תפילין לא נזכר בגמ' מזה והרא"ש סוף תענית התפלא בזה והרי גם האבל אינו אסור אלא ביום ראשון ויש מהגדולים שהניחו בבוקר תפילין בביתם וקראו ק"ש וחלצום והלכו לבהכ"נ [באה"ט בשם הר"ם גלאנטי] ואומרים שכן עשה האריז"ל:
סעיף ב: אבל כל ישראל נהגו שלא להניח תפילין וציצית בבוקר בעת התפלה והטעם נראה ברור שהרי מה שהאבל פטור מתפילין ביום ראשון משום דכתיב [עמוס ח, י] ואחריתה כיום מר ועיקר מרירות האבלות הוא יום ראשון ולכן אין ללבוש תפילין שנקראין פאר וק"ו בט"ב היום המר והנמהר לכל ישראל שאין לנו לשאת את הפאר של תפילין וכן ציצית דכתיב [איכה ב, יז] בצע אמרתו ואיתא במדרש [ויקרא רבה פרשה ו'] ובתרגום בזע פורפירא דיליה [טור] אלא לובשין טלית קטן תחת בגדיו בלא ברכה ובמנחה מניחים ציצית ותפילין ומברכין עליהן וכך נהגו כל ישראל ותפילין דר"ת אין להניח בט"ב גם במנחה ויש מניחין [עש"ת] ולמה מניחים במנחה דבמנחה אנו מקבלים תנחומין שאומרים נחם:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל