לתרומות לחץ כאן

קנה אפרוחים ומתו אחרי יומיים

שאלה:

שלום הרב.
מכרתי למישהו אפרוחים של תרנגולת, 20 במספר, בגילאים שונים [שבוע – 3 שבועות]. מחיר אפרוח היה, לפי ידיעתי בשוק, זול יחסית.
לפחות מבחינתי, השתדלתי לבחור לו את האפרוחים שנראים טוב ולא 'חלשים' וכו'.
מה שקרה, כעבור יומיים- מתו למי שקנה, כ7 אפרוחים. לא ברור לי למה, בעיניי הם נראו טוב.
מה דעת תורה בעניין? האם במכירת בעלי חיים בכה"ג צריך לתת החזר כספי?
אשמח לתשובת הרב! תודה!

תשובה:

שלום וברכה,

המוכר נתן אפרוחים שהיו בחזקת בריאים, ולכן אם מתו האפרוחים אחרי יומיים המקח לא בטל ומחזיקים שהסיבה שמתו נעשה ברשות הקונה, ואין המוכר חייב להחזיר את הכסף. ויתר על כן גם אם הקונה לא שילם על האפרוחים יהיה חייב לשלם עליהם אלא אם כן יוכיח הקונה שקיבל אפרוחים חולים.

בהצלחה.

מקורות:

שולחן ערוך סימן רלב סעיף טז: "ראובן שמכר לשמעון גבינות, ולאחר שלשה ימים פתחם ומצאם מרוקבות ריקבון (גדול), ישאלו לעושי גבינות בכמה זמן ראוי לבא ריקבון ועיפוש כזה, אם יאמרו שנעשה הריקבון בבית המוכר נמצא שהיה מקח טעות, ואם הדבר ספק, המוציא מחבירו עליו הראיה". וביאר הסמ"ע שהמוציא מחברו עליו הראיה ואם המעות עדיין ביד לוקח והמוכר בא להוציא מידו המעות, עליו הראיה. ואם הקונה שילם למוכר לא יוכל להוציא את המעות מיד המוכר.

וקשה על דברי השו"ע שסותר דבריו מסעיף יא גבי בהמה שנשחטה ונמצאית טריפה שאם לא ידוע שהטריפה הייתה בשעת המכירה הקונה חייב לשלם ולא אומרים שמספק לא חייב לשלם, אלא אומרים 'כאן נמצאו כאן היו' ומעמידים על החזקה ואומרים שהבהמה נטרפה אצל הקונה. וקשה מדוע בגבינות לא נעמיד על החזקה ונאמר שהרקיבו אצל הקונה. תירץ הסמ"ע: "דשאני התם [בבהמה שנטרפה] דמעמידין הבהמה על חזקתה וסתם בהמה אינה נטרפת, וברשות הלוקח נעשה הספק ואמרינן כאן נמצא כאן נתהוה המום, מה שאין כן גבינות דאין להם חזקה, דרוב גבינות כשנתיישנו דרכן להתליע. ודומה לזה כתבתי לעיל סוף סימן ר"ל [סמ"ע סקי"ד] בשכר שהחמיץ, דאין אומרים שנעמידנו על החזקה מהאי טעמא. ודלא כמשמעות הבית יוסף, שמוכח ממ"ש בבית יוסף [סעיף י"ג] דס"ל דדין זה דגבינות ודבהמה הנ"ל שוין".

מבואר בסמ"ע שדבר שרגילות להתקלקל ויש ספק אם הקלקול התחיל אצל המוכר או אצל הקונה, המוציא מחברו עליו הראיה. אבל בדבר שאין רגילות שיתקלקל העמד דבר על חזקתו וכיון שהקלקול נמצא ברשות הקונה מעמידים שנעשה אצלו ולא ניתן לבטל את המקח, ואם לא שילם על המקח יהיה חייב לשלם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל