לתרומות לחץ כאן

דין מצרנות בשוכר שרוצה לקנות את הדירה ומציע תשלום נמוך

שאלה:

אנחנו בערך חצי שנה במהלך מכירת דירה. באיזה שלב השוכר רצה לקנות אותה אך רצה לתת סכום נמוך ממה שרצינו. סיכמנו שנביא אנשים יום אחד ע"י מתווך ונראה אם יסכימו לתת סכום גבוה יותר.
זוג אחד הודיע באותו יום שרוצים להתקדם והתחלנו תהליך מולם. הודענו לשוכר שאנחנו מוכרים וצריך לפנות ואז אמר שמוכן לתת את הסכום שהזוג נותן.
אנחנו בשלב האחרון של חתימת חוזה והשוכר מתעקש שזכאי קודם. אמא שלו התקשרה אלי וטענה שמדובר בשלום בית של הזוג מאחר והאשה מאשימה את בעלה.
חשוב לי לציין שהשוכר ניהל איתי שיחה מורכבת שממש גרמה לי לא להרגיש טוב פיזי. דיבר לא יפה ובזלזול מה וכרגע אני בכלל חוששת לבצע את העסקה מולו.
תודה על מענה

תשובה:

שלום וברכה,

כיון שהמוכר הצי את הדירה לשוכר והשוכר הציע מחיר נמוך והסכים שימכרו לאחרים ויתר על מצרנותו, ולכן יכול המוכר למכור למי שיחפוץ. ובפרט שמדובר בשוכר שלא מתנהג יפה ויש חשש לבצע עסקה מולו שמותר לכתחילה למכור לאחרים.

בהצלחה.

מקורות:

נחלקו הפוסקים האם יש לשוכר דין מצרן כשרוצה המשכיר למכור את הבית, לפי דעת השו"ע (סימן קעה סעיף סג)  אין לשוכר דין מצרן ויכול המוכר למוכרה לאחר. ובסמ"ע שם הביא שלפי דעת הרמ"א יש לשוכר דין מצרנות. וכיון שיש מחלוקת בדבר לא ניתן לחייב את השוכר למוכרה לשוכר.

יש שיטות (שו"ע שם סעיף מז והסמ"ע שם הביא שיטה שחולקת) שאשה שמוכרת אין דין מצרנות כיון שאין מי שיפקח על מעשיה רצו חז"ל שיקפצו על המכירה שלה. וכיון שכאן מדובר באשה שמוכרת אין דין מצרנות לשוכר ולכן אין סיבה להקדים את השוכר. יש מפוסקי זמנינו שסוברים שכיום דרך הנשים לסחור ולכן אשה שווה לאיש בדין מצרנות.

והטענה העיקרית לפי מש"כ השו"ע (שם, סעיף לא) שאם המוכר הודיע למצרן שרוצה למכור בכו"כ והמצרן אמר שילך למכור לאחרים, ויתר המצרן על זכותו. וכאן שהודיעו לשוכר שרוצה למכור והשוכר לא רצה לקנות במחיר שהציע נחשב שוויתר על זכותו. 

כשהקונה משלם יותר מהמצרן או שהקונה מציע תנאי תשלומים טובים יותר אין דין מצרנות. כאן הקונה תשלום נמוך ואיבד את מצרנותו, ולמרות שעתה מוכן לשלם יותר, היות ובתחילה מחל על המצרנות בטלה ממנו דין מצרנות כמבואר לעיל.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל