לתרומות לחץ כאן

שיור אמה על אמה במשרד / חנות

שאלה:

האם חייבים להשאיר אמה על אמה במשרד או פטור משום שאינו בית דירה [בית מדרש פטור אבל אין הכרח משום שאינו בית דירה אלא מפני שהוא בנין של מצוה, ראה מנחת אלעזר ח"ג סי' ס"ו סק"ג שדן אודות ציון שעל קברי צדיקים ולא כתב טעם הפטור מפני שלא דרים שם]
אשמח אם יש לכם מקורות בנידון

תשובה:

בספר המועדים סי' תקס סעי' ב הביא בשם הגר"ח קנייבסקי [והובא בס' נחמת ישראל בסופו] שבאולמות שמחה מבני ציבור ומלונות וכדומה יש לעשות אמה על אמה, ונראה מדבריו שגם במשרד הדין כך. אמת הדבר שהעולם פחות נוהג להקפיד בכך משום מה, אינני יודע למה.

[בעיקר הנידון ניתן לעיין בדברים בלימוד המקורות. מפני שבגמ' בבא בתרא דף ס עמוד ב' איתא "סד אדם את ביתו בסיד ומשייר בו דבר מועט, וכמה – אמר רב יוסף, אמה על אמה. אמר רב חסדא,  כנגד הפתח". ולכאו' יש מקום לדייק מכך שהאיסור הוא דווקא בביתו, שהרי הגמ' שם עוסקת בדין אדם המסייד את ביתו. אולם הרמב"ם פוסק את דברי הגמ' באופן שונה "משחרב בית המקדש תיקנו חכמים שהיו באותו הדור שאין בונים לעולם בנין מסוייד ומכוייר  כבנין המלכים, אלא טח ביתו בטיט וסד בסיד, ומשייר מקום אמה על אמה כנגד הפתח, בלא סיד", ומשמעות דבריו שכן הוא הדין בכל בית, ואין בונים לעולם בנין מסויד וצריך להשאיר בו אמה על אמה. וכנראה שזהו המקור לפסק של הגר"ח קנייבסקי]

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל