לתרומות לחץ כאן

מבט על המגורים בארץ ישראל

שאלה:

צהרים טובים רציתי לדעת האם עדיף להישאר בחו"ל במקומות דתים מאשר חילונים בארץ ישראל לכאורה לפי הרמב"ם בהלכות מלכים (ה,יב) פוסק באופן חד משמעי: "לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עכו"ם ואל ידור בחוצה לארץ ואפילו בעיר שרובה ישראל". עדיף לעלות מה דעת הרבנים תודה רבה נושא שענין אותי בגלל מה שקורה לא ח"ו שרוצה לקנטר

תשובה:

צריך להיות שמחים ומאושרים בזכות העצומה לחונן את עפרה של ארץ ישראל ולגור בה, ולקיים בה מצוות לגדל בה את הילדים ולצפות בה לגאולה, ליבי ליבי על עם ישראל הדרים בחו"ל שליבם אף לא חלי ולא מרגיש את ההפסד הגדול… וכי מה זה "כל מה שקורה" לעומת כל מה שקורה באמת!! אני בטוח שאם היית שואל שאלה זו יהודי מהגולה מלפני מאה שנים הוא היה חושב שמשהו אצלך לא לגמרי בסדר… אלא מה, התרגלנו לכל הטוב, מה שגורם לנו לא מספיק לשמוח במתנות הנפלאות, הרוחנית והגשמיות כאחד, וגם לאידך גיסא לא מספיק לצפות לכל הטוב הצפון לנו כשנזכה בעז"ה לגאולה שלמה, הכל נראה לנו אפרורי ויבשושי… צריך לחשוב על כל הענין ולהיות בבחינת וגילו ברעדה, שמחה בטוב שקיבלנו [הציבי לך ציונים, קדושת הארץ וכו'] ובקשה לעתיד. אני בטוח שאם רק נעשה זאת, חברת אל על לא יעמדו בעומס היהודים שירצו לבוא לכאן עוד היום…

אני נתתי רק כותרת, ואדרבה, אולי המעיינים בשאלה זו יכתבו בתגובותיהם את רגשותיהם המעורבים בימים אלו של בין המצרים… וביחד נרגיש מה שצריך להרגיש…

הצטרף לדיון

25 תגובות

 1. שלום לכבוד הרב ויישר כח עצומה לשואל על העלאת הנושא ולרב על התשובה הברורה. מה לעשות אך לצערי הרב המסלול שהבורא בחר עבורי היה לרדת מארץ הקודש לפני למעלה מעשרים שנה ולקבוע את משכני בארץ העמים. אם היה הדבר תלוי אך ורק בי הרי שמזמן הייתי חוזר בשמחה אך מה לעשות והמציאות היא שכרגע אין לי את האפשרויות לכך.

  מה שכן רציתי להבין שכן באיזור בו אני מתגורר מעטים האנשים (והרבנים) שחשים את אשר הרב כתב. רוח הדברים באופן כללי שאדרבה כל המגורים בארץ זה בדיעבד גדול "מדינה של גהינום" (שמעתי ביטויים כאלו) ויש מקום גדול לחשוש מציונות ואדרבה החיים כאן בנ.י. הם יותר שקטים הן מבחינה בטחונית שלא יוצאים כל כמה שנים לעוד סבב בעזה ושאין טילים / פיגועים והן מבחינה דתית שאומנם מצוות התלויות בארץ לא שייך לקיים כאן וגם ברכת-כהנים לא ניתן לברך כל יום (אא"כ הולכים למנין ספרדי) אך בארץ תלויים מאוד בממשלה כזאת או אחרת וכעת שיש ממשלת שמד יש חשש גדול להתנכלות ליהדות (הנחת תפילין זה "הדתה". מחיצה זה "הדרה" וכן הלאה) וכן כשרואים מכונית נוסעת בשבת לדוגמא מבינים שרוב הסיכויים מדובר בכושי או ביפני ולא במומרים. בעוד שכאן הכל מותר.

 2. שלום וברכה יהושע, יש לך טעות יסודית מאוד. אתה חושב שהנושא של ארץ ישראל זה רק לגבי תרומות ומעשרות, ויש נושא של שקט בטחוני… הרמב"ן אומר בכמה מקומות שכל עיקר תכלית קיום המצוות כולן הוא דוקא בארץ ישראל, בעוד בחו"ל, אמנם החיוב הוא מהתורה אבל רק בגדר הציבי לך ציונים, שלא ישכחו ישראל בגלות את המצוות. כך שכל חיי הרוח בחו"ל שונים מאלו שבארץ ישראל! בארץ ישראל זה מקום תכלית הבריאה, תכלית קיום המצוות, ותכלית כל ההוויה. זאת מלבד עצם הזכות לקיים בכל רגע את מצות ישוב הארץ, ליהנות מאוירא דארץ ישראל מחכים, לחיות בתוך הקהל העצום של עם מבקשי ה', הרי גם בארה"ב בחור שלא עשה שנתיים בישיבה בארץ ישראל לא נחשב כמעט… כל פרי שאתה אוכל בארץ ישראל אומר הב"ח שמברכים על ארץ ועל פירותיה כי יש קודשה בפירות, אתה אוכל קדושה, נושם אמונה וחי חיים שעם ישראל שאף להם 2000 שנה.
  וגם לגבי שקט בטחוני, מרחוק הכל נראה קצת מפחיד, אנחנו חיים כאן בבטחה ובשמחה בשפע מרוב כל, הבתים מלאים מזן אל זן וכל ה"גזירות" הכל בשוליים ממש, רק מתוך "נותנים לו מנה רוצה מאתיים" אנחנו מתלוננים ומתמקדים ברעה.
  לגבי ההשקעה הסאטמרית שהזכרת, זה נושא ישן ורחב שיש להאריך בו ואין כעת פנאי.
  טובה הארץ מאוד מאוד.

 3. שמחה וחיזוק עצומים הם לי לקרוא את הדברים הנ"ל המדברים בשבח וקדושת ארמונו של הקדוש ברוך הוא!!! תודה לרב לשואל ולמגיב על השיח החשוב הזה.
  רק במחילה אני מבקש לשאול אם הבנתי דבר מסויי'ם מדברי הרב הנ"ל והוא: יהודי שזוכה במתנת חינם מאת השם יתברך לשבת בארץ ישראל הקדושה נגש לחנות פירות וירקות וכמובן מושגחת בהשגחה מהודרת מאוד ורוכש תפוח עץ שמודבקת לו מדבקה שלמעשה מעידה עליו שיובא מאמריקה, הוא מברך ואוכל ממנו, מה לפי הבן איש חי זצוק"ל קדושת הארץ פועלת בו כאילו זה פרי שגדל בארץ ישראל???

 4. יישר כח על התשובה המהירה. לא היה לי ספק בכך שהארץ הינה ארץ חמדה והלוואי והייתי זוכה לדור בה. לנשום את אווירה. דברי הרמב"ן נהירין. וכן ידועים דברי המקוננים בכל ה"ציונים". ("אבחר לנפשי להשתפך במקום אשר רוח אלוקים שפוכה על בחירייך". "מי יתנני משוטט במקומות אשר נגלו אלוקים לחוזייך וצירייך מי יעשה לי כנפים וארחיק נדוד אניד לבתרי לבבי בין בתרייך" ועוד רבות) מקנא אני בכם שזכיתם לכך ומתפלל ומייחל ליום שאוכל גם אנכי. אך כאשר אני שומע טענות מטענות שונות ואין לי את הידע (וגם אם הייתי יודע ועונה מיד הייתי מקוטלג "ציוני חרדי") הרי שגם אם זה לא בבחינת "אשיב חורפי דבר" לכהפ"ח בבחינת "וידעת היום".

 5. אכן, אסור לנו להתבלבל בין הזכות העצומה לדור בארץ הקודש ולקיים בה חיי תורה ויראה, שהוא דבר שאין כמותו, לבין ההזדהות עם גורמי השלטון ומעשיהם, אלו דברים שונים ואסור שתרעומת על מעשה אדם כזה או אחר תגרע במשהו מההודיה לה' על כל הטוב הרוחני והגשמי כאחד.

 6. בימינו עדיף לגור בחו"ל עד שתתבטל השלטון הציוני העלוב, (שעוד עתידה להתבטל בלי שום ספק, אין בן דוד בא עד שתכלה וכו', ועיין רש"י סנהדרין צח ע"א ד"ה "וככלות נפץ יד עם קדש", שזה ממש דברי נבואה מרש"י על המדינה הציונית, הוא כותב "כשיכלה תקומתם וחוזק ידם" וכו')
  הזוהר כותב כמה פעמים ששלטון ערב רב גרועים משלטון אומות העולם, הריי"ץ מחבד זצ"ל אמר, שכל אלו שגרים בחו"ל צריכים לשמוח שהם לא תחת הגלות של פריצי ישראל שהם יותר גרועים, הגלות אצל הגויים יותר טובה מאשר הגלות אצל יהודים, (מקור: "ליקוטי דיבורים" מהריי"ץ, חלק ג, אות כג, ליקוט לג), ומשמע מפורשות מדבריו של הריי"ץ שעדיף לגור בזמננו בחו"ל מאשר תחת החילונים, וכמו שהריי"ץ עצמו ברח מהשואה והשתכן בחו"ל ולא בא"י,
  אין שום מצווה ללכת לגור תחת הציונים, ולסבול גלות יותר גדולה, מספיק לנו הגלות בין הגויים, לא צריך להוסיף על עצמנו לחיות בגלות אצל גויים הערבים וגם גלות אצל החילונים, שאז זה גלות כפול שניים הן מצד הערבים הרוצחים, והן מצד הציונים, שהגמ' מעידה "גדולה שנאת עמי הארץ, יותר משנאת אומות העולם לישראל", ושניהם הערבים והציונים יותר גרוע מהגלות בחו"ל,
  וכמו שהמציאות הוכיחה שמאז 1948, דהיינו תש"ח, שנת הקמת המדינה הציונית, נהרגו ונפצעו המספר הכי גבוה של יהודים דווקא תחת השלטון הציוני, (על אף שלפי הדמיון הציוני, זה אמור להיות "המדינה הכי בטוחה ליהודים"…) 24 אלף חיילים אומללים כבר הוקרבו בשביל איסור 3 השבועות, ובשביל השלטון הציוני המאוס, ועוד תוספת של אלפי אזרחים פצועים והרוגים באנתיפדות והמלחמות השונות, ותתבונן שכל זה שנהרגו ונפצעו הכי הרבה יהודים מאז תש"ח דווקא תחת הציונים, הנה כל זה על אף שבכל חו"ל חיים מאז תש"ח, מספר יותר גבוה של יהודים מאשר תחת הגלות הציוני, ולפי האחוזים היה צריך חלילה להיות הפוך, שמאז תש"ח ועד היום יפגעו יותר יהודים לפי מספר האחוזים, אבל המציאות היא שדווקא תחת הציונים שגרים שם יותר פחות יהודים מאשר בחו"ל, ובכל זאת שם נהרגים ונפצעים המספר הכי גבוה של יהודים, וזה מוכיח שזה קצת סכנה לגור שם, ושכל הסכנה היא דווקא בגלל ההשתלטות בכח הזרוע של הציונים על הערבים, שזה מה שמביא לפיקוח נפש, כמו שזה מפורש בכתובות קיא, שאם נמרוד באומות העולם "הריני מתיר את בשרכם" דהיינו פיקוח נפש,

  2. עוד סיבה שלא לגור כיום תחת הציונים, היא בגלל שאז אתה כמעט מוכרח לדבר עברית גם לצורך חול, וכמעט לא ימלא מזה, והנה אפילו לשון הקודש המקורי לא כדאי לדבר בו דברי חול, (עיין פירוש הרמב"ם על אבות פ"א משנה י"ז), ובפרט אנשים כמונו שאנו לא מתוקנים ולא ימלט שבדברי חול שלנו, לא יהיה לשה"ר ורכילות, וכל מיני דברי שטות והבלים שזה מחלל את השפת לשון הקודש, וכ"ש אחרי שהעברית של היום זה 80 אחוז לשון הקודש ו20 אחוז המצאה של כופר בן יהודה, אז כ"ש שאסור לדבר בו, ולערב בלשון הקודש את העברית של בן יהודה, ובלאו הכי אפילו בלשון הקודש המקורי לא דברו בו כל גדולי ישראל כבר 2000 שנה, וזה לא לחינם, ועיין אגרות הרש"ב חלק ב איגרת תנט', איגרת שלימה שהרש"ב מסביר למה לא לדבר לשון הקודש וכ"ש עברית, והרש"ב כותב שם שלשון הקודש לא דברו אפילו בבית שני, וכמו שרואים שאפילו תלמוד ירושלמי חובר בשפה ארמית,
  וכן בא"י אם יד ישראל תקיפה חייבים לבער הע"ז,
  וכל אלו שהולכים לבחירות ונותנים כח לדרעי להיות במשרד הדתות, אין לך חילול השם יותר גדול מזה, שחרדי כמו דרעי יתן מאות אלפי שקלים כדי לבנות כניסיות טמיאות ולעזור להם, (ואגב מזה מופרך השקר של הציונות דתית, שכאילו מדינת הציונים זה "יד ישראל תקיפה" ויש לה דין מלכות ישראל, א"כ הם היו צריכים להיות הראשונים לבער כל הע"ז שבא"י)
  בקיצור זה הכלל הדר כיום בא"י תחת הציונים יש לו כל כך הרבה נסיונות מכל צד, הן בעניני הלכה, והן מסבל של גלות יותר גדולה, (מחילונים ומערבים) והן מתמיכה בחכי"ם החרדים, התומכים בשקט במצעדים אסורים ובחילולי שבת ברבים והכל תמורת כסף וכו' (וכן עוד הרבה מאוד פרטים)

  3. ולגבי מצוות ישוב א"י, הנה בימים כתיקונם כשלא היה הע"ז הציונית בעולם, והם לא גזלו והשתלטו על א"י, אז אדרבא מה טוב ומה אדיר שכרו של מי שגר בא"י אפילו לשיטת הפוסקים שאין מצווה כיום אבל משום קדושת הארץ, אבל בזמננו שיש קצת סכנה (לא רק רוחנית אלא גם גשמית כפשוטו) עקב הציונים, וכמוכח למעלה שהמספר הכי גבוה של יהודים שנהרגו ונפצעו מאז תש"ח זה דווקא תחת הציונים, א"כ אין שום חיוב להסתכן ולבוא לגור דווקא תחת שלטון זה, שהוא גלות יותר גדולה מבחו"ל, וכן הדרך היחידה לגור כיום בא"י זה בתנאי שלא לתמוך באיסור 3 השבועות ושלא לבחור במינים, וזה רק לאנשים בעלי מסירות נפש שמוכנים שלא ללכת לבחירות ולא לקבל כסף, וזה מאוד קשה לחיות ככה, ולכן משום זה ועוד הרבה טעמים לא כדאי לעלות לא"י, ובפרט שלפי כל הפוסקים אין שום חיוב לעלות לארץ כיום, וגם לעניין מצוות ישוב א"י, הרבה אחרונים פסקו כמו "המגילת אסתר" שאין כיום שום מצווה לגור בא"י,
  ובתוכם "דברי סופרים" לרבי צדוק מלובלין, "אוצר החיים" לרבי אייזיק מקאמרנא, שו"ת "מנחת אלעזר" להרב ממונקאטש, "אור החיים" הקדוש על הפסוק "וירשתם אותה וישבתם בה", מביא את הרמב"ן שאוחז שיש מצוות ישוב כיום, ומכריע כדעת רש"י ש"וירשתם" אינו אלא הבטחה ולא מצווה, והאור החיים נחשב לגדול האחרונים)
  וידוע הכלל שההלכה כמו בתראי,

 7. קראתי את דבריך המצערים, דומני שמזמן לא ביקרת בארץ ולא ראיתי את הציבור העצום של בני התורה החי בהשקט ושלוה, אף אחד לא "חי תחת הציונים" אלא לצידם, ומנהלים ב"ה חיי תורה ויראה בצורה נפלאה מאוד, גשמית ורוחנית, כל זאת כמובן תוך תחושת האבל והצער על חורבן בית המקדש ועל הריחוק הגדול של חלקים גדולים מעמנו מתורה ומצוות, אבל יחד עם זה, לדחות את המתנה הנפלאה שנתן לנו השי"ת לחיות בארץ הקודש על כל מה שכרוך בכך, דבר שיהודים במשך דורות מסרו נפשם עליו בכל עת שהתאפשר להם, ייחלו ושאפו בכל מאודם לקיימו, תלמידי הבעש"ט ותלמידי הגר"א כאחד וכו', הוא דבר שקשה בעיני עד מאוד.

 8. אתה חושב שאני לא יודע מהצבור החרדי בארץ?
  יש גם צבור עצום של בני תורה וחרדים לדבר השם באמריקה ובלייקווד ובבריטניה, ולגבי מה שאתה אומר שהצבור החרדי חי בארץ בשלווה, אתה טועה, צר לי אבל אתה חי בסרט עמוק מאוד, כנראה שאתה יושב כל היום בבית מדרש ולא מודע לסבלות אחיך הסובלים מהמצריים…
  הצבור החרדי תחת הציונים לא חי כלל בשום שקט ושלווה, יש נגדם הסתה בתשקורת החילונית כבר 70 שנה לפחות, מאז הקמת המדינה יכולים לכתוב ספר עם 10 חלקים, על הרדיפות נגד הדת והחרדים והאמונה והחינוך, בשנתיים האחרונות מאות חרדים קיבלו מכות ופגיעות משוטרים נאצים, הכל מוסרט וכל העולם ראה את זה, ולהדגיש שלא מדובר בחרדים שהפגינו שקיבלו מכות, אלא מדובר בחרדים שלא עשו שום דבר, כגון יוסף פליישמן הזקן שהמשטרה התעללה בו על כלום, וכן יענקי רוזנברג בחור מוגבל שקיבל מכות רצח ופניו התמלאו דם, וכן אחיו של חתן בימי הקורונה שהוצרך ללכת לבית החולים והיה מלא דם בגלל מכות הנאצים, וכן אירוע שירה של מוטי שטיינמץ שבוטל על ידי בג"ץ, בגלל שהם רוצים לכפות שאסור לשים מחיצה בין גברים ונשים, זה סתם רדיפה לשם רדיפה וכפייה חילונית, ילדה בת 10 שקיבלה רימון אלם, עו"ד חרדי שצעד לבד ליל שבת והוזרק על רצפת הכביש בתוספת בעיטות כבדות על כלום, (שוב הכל מוסרט, וכל הדוגמאות האלו שהבאתי לא עשו שום דבר נגד משטרה ושום הפגנה) אני לא הולך עכשיו למנות עוד 20 מקרים לפחות שאני ראיתי בסרטונים, וכל העולם שמע על כך, כל הדוגמאות האלו זה רק 3 אחוז מחרדים שסבלו מהנאצים על כלום, (אני מדגיש שוב שהם לא הפגינו), וקיבלו מכות או רדיפות ממשטרת הנאצים על לא עוול בכפם,
  צר לי מיסטר אבל אתה עיוור או חסר לך באהבת ישראל!!

  עם הקדושת א"י שאתה מנפנף בה, אתה רומס ומתעלם ומשתיק את כל הנ"ל, לא אכפת לך ש24 אלף חיילים תמימים נהרגו בשבילך כדי שתוכל כביכול לגור בא"י,
  לא אכפת לך שהתימנים גם האמינו כמוך שאבותיהם מסרו נפשם לעלות לארץ ותראה מה קרה להם, דווקא בא"י הם ירדו מהדת, בתימן לא היה מחלל שבת אחת ברבים, לא היה כזה דבר, ודוקא בגלל חיבת הארץ וכל "הקדושה של הארץ" שאתה מנפנף בה, דווקא משום כך הם הפסיקו לשמור מצוות ושבת, מי שמתעלם מכל הנ"ל הוא אכזרי ונאיב! שלא אכפת לו הדם הגשמי והרוחני שהשלטון העלוב והמאוס הזה הושתת עליו, לבוא לא"י דרך הציונים זה לא מתנה ולא כלום, זה לא שווה, כבר מניתי את כל הסיבות למה לא לעלות לארץ, אין עוד מדינה אנטישיימית בעולם כמו השלטון הציוני המאוס רודף הדת והיהדות!!

  לגור בא"י כיום זה מחלוקת הפוסקים אם יש בכלל מצווה,
  וכבר מניתי לך כמה אחרונים ובראשם "האור החיים" שפסקו שאין כיום כלל מצוות ישוב, ומאידך לשמור מצוות ולשמור שבת זה דאוריתא לכולא עלמא, ושבת שקול ככל התורה, ועל ידי "חיבת הארץ" שאבותינו מסרו נפשם לעלות אליה, שאתה מנפנף בו, הציונים הצליחו לגרום לרבבות יהודים להפסיק לשמור מצוות ושבת, היש לך אכזריות וצביעות יותר מזה?

  החרדים בא"י צריכים ללקק את ולהתחנף לערב רב העלוב ולשבח אותם כדי לקבל איזה שקל מהם, האם באמת כל זה כדאי??
  להיות שותף למשרד הדתות שמפרנסת את כל הדתות והע"ז שבא"י זה לכולא עלמא אסור, כי בא"י יש דין מיוחד שאם יכולים חייבים לבער הע"ז, ובחו"ל לא חייבים,

  תלמידי בעש"ט והגר"א עלו לארץ דווקא על מנת לגור תחת השלטון התורכי, והם מעולם לא חלמו למרוד בתורכים או בערבים, אלא הם התכוונו באמת לשם א"י,
  אני רוצה לראות אותך גר בא"י ומדבר "בהתרגשות" על א"י, גם אחרי שהשלטון הציוני תבוטל בעז"ה, וגם כשהפלסטינים ישלטו עליה, אז זה יהיה הסימן שאתה באמת מתכוין לא"י.
  אגב לא נראה לך שזה קצת צביעות מצדך לרצות בשלטון הציוני אבל לא להשתתף בנטל ובחובות שלה? כי אתה לא תומך במדינה פלסטינית שתשלוט על כל הארץ (כמו אני למשל שתומך בזה, וכמו שהמהרש"א בבבא בתרא כותב שישמעאל קיבלו את א"י עד בא יום הגאולה), אלא אתה רוצה שהציונים העלובים ישלטו בארץ (על אף שהם גרועים משלטון פלסטיני שמאמין באלוקים, ולא עושה מצעדי תועבה) וא"כ אם אתה בעד שהציונים ישלטו ולא הערבים, אז לך תתגייס, מה זה הצביעות הזאת לרצות בשלטון הציוני ולשלוח אחרים להיהרג בשבילך??
  אתה רוצה לחיות בשלווה בא"י, והחיילים החילונים צריכים להיהרג בשבילך?? אם כדבריך שהצבא זה מצווה ומגן עליך, ובגלל פיקוח נפש מתר להם לעשות מלחמות או כמו שאתה קורא לזה "התגוננות", (זה מילה מכובסת כדאי להסתיר את האמת שהציונים אשמים בפיקוח נפש, וזה גם להטעות הצבור, שכביכול הציונים הם "המצילים" מהערבים בכל פעם) אם שליטתך מתר לצבא להתגונן כי זה פיקוח נפש, ולכבוש שטחים וכו', א"כ אז אתה וכל השומרי מצוות שאוחזים ככה, אתם הייתם צריכים להתחנן לצבא שאתם תלחמו בחזית, כי הרי דווקא צדיקים הלכו לצבא בזמן דוד המלך וכו', להיפך זה סכנה שהחילונים נלחמים, ואתה וכל החרדים החפצים בקיום השלטון העלוב הזה, אתם הייתם צריכים להתגייס בנחל חרדי בפלוגה בלי נשים, או לסדר הסכם עם הצבא שיהיה פלוגה מופרדת, ושאתם תלחמו בחזית בכל פעם שצריכים, אז למה אתם משתמטים יא צבועים?

  אני יכול לשאול אותך שאילה לוגית? למה החכי"ם החרדים טוענים שאסור לשבת בקואליציה שמאלנית עם רפורמים, מה זה שונה מקואליצהי ימנית? למה כשזה קואליציה ימנית שמחללת שבת ברבים, ובונה רכבת בשבת, ומאשרת כל שנה מצעד תועבה בירושלים, למה עם ממשלה כזאת כן מתר להיות שותף??
  כל ילד שואל מה ההבדל בין ממשלה ימנית ושמאלנית?
  שהשמאלנים מעבירים קצת יותר חוקים נגד התורה? רגע והשותפות לחוקים נגד התורה שקיימת גם בממשלה ימנית זה כן מתר?
  בממשלה ימנית יש למשל 10 חוקים נגד היהדות או שותפות מליאה ב10 דברים נגד היהדות, ובממשלה שמאלנית יש 15 חוקים נגד היהדות, אז האם אתם הבעלי הבית על התורה, להגיד שעם 10 חוקים מתר להיות שותף ולהסכים, ורק אם זה 15 חוקים זה נהיה לפתע אסור?… אלא מאי מה ההסבר שלפתע החכי"ם החרדים חוזרים להשקפה החרדית המקורית ומחרימים ממשלה שמאלנית, מה ההסבר? מאוד פשוט כי בקואליציה שמאלנית אין כסף… אין דמי "לא יחרץ", ומימלא לפתע אתה שומע שהחכי"ם החרדים זועקים על יהדות וכו'

 9. מחמת האריכות הרבה לא יכולתי לקרוא בדקדוק, אנסה להשיב על עיקרי הדברים. לגבי ה"רדיפות" זה שטויות. לא אמרתי שאין התנהגויות גרועות כנגד הציבור החרדי, או פה ושם של פרטים, אבל באופן רגיל אף אדם נורמטיבי לא נתקל בכך, חד משמע. הכל זעקות היסטריות של אנשים שמתפרנסים מהפגנות ומקבלים שכר על כל בלגן שהם עושים, ואתם שם ניזונים מכך…
  לגבי הנושא של המדינה ראשיה והחיבור אליה, לא כתבתי על כך כלום, כמובן שיש לי מה לכתוב, אבל לא רציתי ולא נכנסתי לנושא זה כלל בדברי. אתה יכול להיות כאן ולא להצביע בבחירות. וכי בגלל שהקימו כאן מדינה אתה חייב להשאר בטומאת ארץ העמים? אתמהה מאוד מאוד.
  יש הרבה מה לכתוב על זכות התורה שמגינה על כל השומרים ומגינים עליה, אני מאמין באמונה שלמה שהחיילים לא מתים למעני אלא אדרבה קיום חרדי בארץ מגן על חייהם, אבל אני לא יכול במסגרת כה קצרה לשכנע אותך בחשיבות לימוד התורה ובך שהזכות של ישראל בארץ היא בזכות התורה והמצוות, תלמד פרשת בחוקותי ותבין זאת מעצמך. החילונים בארץ חייבים הכרת הטוב עצמה לציבור החרדי השוכן בה, לולי בני השיבות הארץ היתה מקיאה אותם.
  צר לי שיהודי שמניח תפילין בבוקר לא מבין זאת.
  על קיום מצות ישוב ארץ ישראל בזמנינו ראה מה שכתבתי כאן.
  https://din.org.il/2019/11/20/%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%91-%d7%90%d7%a8%d7%a5-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c-%d7%91%d7%96%d7%9e%d7%a0%d7%99%d7%a0%d7%95-2/

 10. הדגשתי הרבה פעמים שוב ושוב שזה לא מדובר בחרדים שמפגינים ולאו דווקא מצבור העדה החרדית, אלא רדיפות נגד חרדים כמוך, כגון זקנים, בחורים מוגבלים, אתה פשוט לא מעודכן, וגם חסר לך אהבת ישראל להרגיש כל טיפת דם והכאה שחרדי קיבל משוטר נאצי על לא עוול בכפו, אני יכול למנות לך רשימה שלימה של חרדים לא מהעדה החרדית או סאטמער, שקיבלו מכות ורדיפות מהמחבלים הטרוריסטים הציונים,
  הנה זה בעצמו שאתה מבטל את הדוגמאות שהאתי לך, זה דוגמה עד כמה שחסר לך רגש להרגיש את הצער של כל חרדי שסבל משוטרים על כלום, עד כדי שאתה טוען שאני מעלה את זה בגלל שאני מתפרנס מזה, אין מילים על הצביעות שלך, זה כמו מכחישי השואה שטוענים שהיהודים מתפרנסים מהשואה, פשוט מזעזע עד כמה שאתה דורך על עשרות חרדים שסבלו מהמשטרה על כלום, הכל דווח בשעתו בכל מקרה לגופו, זה דווח בתקשורת החרדית, וכולם ראו את זה, ואני לא משקר ולא ממציא, תיכנס ליוטיוב לאינטרנט ולאתרים חרדים, כגון "בחדרי חרדים", לאיפה שאתה לא רוצה, תדפדף בשנים האחרונות ותיווכח על מאות מקרים של פשעים מצד המשטרה הציונית, אתה פשוט אחד שמכחיש סבל ועוולות שנעשו נגד הרבה חרדים לא מהעדה החרדית, זה כמו שתצחק ותטען שאין כלל חולים כי אתה לא רואה אותם ברחובות, נכון, תיכנס לבית חולים ותראה שיש חולים, אותו דבר אולי אתה לא מעודכן בחדשות, אבל ביוטיוב יש עשרות סרטונים מפשעי המשטרה נגד חרדים, יש סרטון ששוטר ציוני עלוב עם אקדח, בורח מערבי בלי אקדח, ומאידך נגד החרדים הם גיבורים מתעללים ומכים כגון פליישמן הזקן, ורוזנברג בחור מוגבל ,

  מה הקשר שאתה מאמין שתורה מגינה? שכחת מהשתדלות ודרך הטבע, שאי אפשר לסמוך על ניסים?
  למה השו"ע בסימן שכ"ט סעיף ו, פוסק שאם גויים באו להלחם נגד יהודים יוצאין עליהם בכלי זיין, הרי לשיטתך צריך הפוך לאסוף את כולם להתיישב ללמוד ושהתורה תציל ויגין?…
  ושוב במלחמות ישראל המקוריים, דווקא צדיקים יצאו להלחם בחזית, ומי שהיה עבירות בידו היה אסור לו להלחם כדי שלא לגרום להפסד במלחמה, כנראה שאתה לא מאמין בזה שדווקא חילונים שנלחמים עבורך זה מסוכן, אתה והשומרי מצוות אתם אלו שצריכים ללכת להלחם בחזית נגד "האויבים",
  לשיטתך היה צריך להיות סדר ש50 אחוז חרדים ישארו ללמוד, וש50 אחוז אחרים שיילחמו בחזית, כמו ההלכה בשו"ע סימן שכ"ט, וכמו שידוע שהתורה מורה לעשות השתדלות להנצל,
  והחילונים זה מסוכן שהם יהיו השומרים שנלחמים, וצריך לעשות השתדלות בדרך הטבע, וההשתדלות הרצויה צריכה להיות מהשומרי מצוות ולא מבעלי העבירות, אתם הייתם צריכים להתחנן לצבא שהחילונים לא יילכו לצבא, ושאתם החרדים שבוטחים "בכח התורה" של ה50 האחוז שישארו ללמוד, שאתם תלחמו בחזית…
  כך זה אמור להיות לשיטתך שאתה טוען שהצבא צודקים בכל פעם במלחמותיהם כי זה "התגוננות",

  לשיטתך אם כל החילונים יחזרו בתשובה וכולם יהיו בישיבות אז לא תלך לצבא? ותסמוך על נס ועל פרשת בחוקותי?…
  הרי אם כל החילונים יחזרו בתשובה, אתה מסכים ומודה שישלחו אז חרדים לצבא כי הרי אין חילונים, אז למה אתה עובד עלי שאתה לא הולך לצבא בגלל שאתה לומד תורה?… הרי במקרה שלא יהיו חילונים אז ישלחו את החרדים שומרי מצוות להיות בצבא "להגן" עליך, למה מה קרה? דווקא אז שיהיה ריבוי תורה ובלי חילוני אחד, דווקא אז אתה תסכים שכן צריך לשלוח חרדים לצבא?..
  אתה מאמין שהחרדים מגינים על החילונים, חה חה בא נראה אם החילונים יבטלו את הצבא ויילכו לחו"ל שאתה תישאר בארץ… אל תבוא לספר לי סיפורים,

  ולגבי טומאת ארץ העמים, שוב רואים את הבלוף שלך, עדיך היה לכל עדות המזרח שזה מליון וחצי יהודים להשאר בטומאת ארץ העמים ולהמשיך לשמור שבת וחיים יהודיים, מאשר לעלות לקדושת א"י, ולרדת משמירת תורה ומצוות, וחלק מהם עוד נהפך לכופרים,
  אתה עוד לא מבין את הדברים הפשוטים האלו??
  כל הנסיונות שלך לנפנף עם קדושת א"י וטומאת ארץ העמים, לא יצליחו לעבוד ולשנות את האמת הידועה, שדווקא על ידי קיבוץ גליות המזוייף הזה התחלנו רבבות יהודים, רוב גדולי ישראל ב2000 שנה האחרונות חיו בחו"ל ולא בארץ, וכמו שהם לא יכלו לעלות לארץ כל אחד מסיבתו, כך כל יהודי אמיתי שרואה את המצב בארץ, זה נחשב בדיוק כמו לא יכול לעלות לארץ, על אף שיש מטוסים והכל, רק כשהפלסטינים ישלטו בארץ או להבדיל כשמשיח יבוא, רק אז זה נחשב כמו אופוציה לעלות לארץ, אבל לא כיום,

 11. שוב כבודו מאריך ואין לי יכולת לקרוא הכל, אבל עיקרי הדברים פשוטים:
  לא אמרתי שלא נעשים עוולות, רק אני בטוח שזה כל כך שולי, עד שמי שרוצה לחיות כאן בארץ ישראל חיי תורה ויראה יכול לעשות זאת בהשקט ושלווה ובבטח בלי לחשוש משום דבר. ולכן אמרתי שאינני מבין מי שאינו עולה לארץ לחונן את עפרה. וכי באתי להגן על הציונים ומעשיהם חלילה? היכן מצאת זאת בדברי. ואה"נ נאמנים עלי דברי מרן הגרי"ז שאמר שאינו מבין את הקנאים שמפגינים, שהרי הם מאמינים בציונים שלא יכו אותם…
  כשיחזרו בעז"ה כולם בתשובה בודאי יהיו שילכו לצבא כמו בחיילות בית דוד! וכי אמרתי שלא צריך צבא, כלל לא אמרתי זאת, רק אמרתי שכרגע הצבא כולו מצליח בזכות לומדי התורה, וגם כאשר הצבא יהיה מורכב מיראים ושלמים הוא יהיה מנצח בזכות התורה והמצוות, ואני בטוח שגם אתה מחכה ליום שנזכה לגאולה והצבא יהיה של יראים ושלמים, לא רק אני!
  בנוגע לספרדים אף שיש הרבה לדון בנושא זה, ידוע מה שנעשה איתם כבר בחו"ל על ידי אליאנס וכי"ח, אבל שוב אני אומר, הדיון שלנו עכשיו אינו אם להקים מדינה ציונית, ואם המדינה הציונית בסדר או לא, כל זה היסטוריה בת 73 שנה רשמית וה פקטו כבר למעלה ממאה שנה, זה לא הנושא, הענין הוא אחר, האם יהודי שחי היום תשפ"א בעיה"ק ירושלים יש לו גן עדן רוחני וגשמי או לא – תשובה: כן בהחלט, וחבל על כל אברך שיושב בניו יורק במקום לחבוש את ספסלי ישיבת מיר או בריסק, וכל זה מהול בכאב על כל החסר עדיין שהוא כואב עד דיכדוכה של נפש, הן מבחינת רוחניותם של בני עמנו, הן מבחינת חורבן בית מקדשנו, הן מבחינת היראים מבני עמנו שיושבים בגולת ארה"ב ואפילו לא מרגישים שקדושת הארץ חסרה להם…

 12. ליחזקל היקר ללא הרבה פילוסופיות העניין פשוט
  עבודת ה' הרבה יותר טובה היא בארץ הקודש יש מענה לכל ההידרדרות העולמי דווקא כאן יש את ההנגשה להישמר כגון האינטרנט סמרטפונים כשרים וכו… בתי מדרשות לרוב המציאות מוכיחה שההתבוללות הקשה ביותר היא דווקא בחול אני לא יודע מהיכן המניע שלך אבל רוב הפסקים וההלכות שאתה מקיים מסתמא רובם מהרבנים שחיים איתנו בארץ בני זמננו שהתפתחו בארץ הקודש הנפלאה רואים שאתה לא מודע לעוצמות של קדושה ויראת שמיים שיש פה בציבור החרדי קשה מאד מאד להישמר בחו"ל זוהיא סיבה הכי פשוטה לגור פה מוסדות וכו'…. אין צורך להאריך בזה כל בר דעת יודע יש לי בני דודים בחול וההבדל ברור מה גם כל האריכות שכתבת בלשון מזלזלת לרב שענה לך על אף שהוא לא חייב היא קצת קשה אני מקווה שזה לא בגלל שאתה גר שם אנו מסתמכים על הגדולי עולם שגרו וגרים עמנו זה בלי להיכנס לכל "הפילפולים"

 13. אני חייתי בשני המקומות, וראה זה פלא אותם נסיונות שיש בא"י יש גם בחו"ל וכן להיפך, בכל מקום יש אנשים כאלו וכאלו, בכל מקום יש ת"ח וכן ההיפך, אותו אינטרנט שיש בחו"ל יש גם בא"י, אלא שבא"י זה יותר בצביעות אנשים מחביאים או לא מסתובבים חופשי עם זה…
  ואין כאן המקום להאריך בזה, ובוודאי שכל דבר שצריך לתקן זה הן בחו"ל ובן בא"י,
  כנראה שלא היית מעולם בקריית יואל, ולא בלייקווד, ולא בעיירה סקווירא, ולא בעיירה מאנסי, ולא בעוד הרבה מקומות שנראים שם רק יהודים, וכולם משתדלים להיות מאוחדים ומאוספים, ומשתדלים לכל הפחות לחיות ביחד באחדות ובאהבה, בחו"ל תוכל למצוא בקלות יותר חיבור בין ליטאים וחסידים ביותר טבעיות,
  וכן בין סאטמערים וחבדניקים, בין קבוצות שונות וכו', בניגוד לחרדים תחת הציונים שנשפעים מהגלות הערב רב, ויש כל הזמן מתחים ועצבנות מקבוצה אחת על השנית, ופילוגים ומלחמות בין המפלגות אגודה, שס, "ורגל התורה" , ובתוך אגודה עצמה מחלוקת בין ליצמן לאיכלר וכו', כשכולם צריכים לריב לעיני כל העולם ולהגדיל הקידוש השם בעני החילונים וכו'
  בחו"ל חיים בלי לעבור על ה3 השבועות של תמיכה בצבא הציוני העלוב שגורם לסכנת חיי יהודים, ובלי להעביר חוקים אסורים שאמורים לחול על יהודים, בשותפות חרדים עם יהודים אחרים,

  לעומת זאת גויים לא מחוייבים בתורה, וע"ז בשיתוף יש דיעות בפוסקים שזה מתר להם, ובגמ' ע"ז ב ע"ב למטה כתוב, שהשם התיר לגויים את ה7 מצוות שלהם, והם לא חיביים כיום בכלום, (וזה לרעתן עיין שם) עכ"פ כך שבחו"ל אין שום חששות להיות שותף עם גויים, וזה לא שותפות עם יהודים שחייבים בכל תריג מצוות, וזה גם לא שותפות לע"ז בא"י, שיש לה דין מיוחד כ"שיד ישראל תקיפה" שחייבים לצאת ופשוט לשבור את כל הכנסיות, אבל דרעי ושאר מחללי השם עוד עוזרים ונותנים מאות אלפי שקלים לבנות ע"ז בא"י רח"ל, וכן אפילו בקואליציה ימנית עדיין החכי"ם החרדים מאשרים מצעדי תועבה בירושלים פלטרין של מלך, והכל תמורת הכסף העלוב של הגזלנים הציונים, אוי לאותה שותפות אומללה ועלובה בתוך ביתו של אלוקים, פשוט רחמנות עד כמה שהרבה חרדים עיוורים, ולא שמים לב כמה המחיר יקר תמורת המגורים בא"י, (כן גם מחיר יקר מבחינת גשמיות,
  אין עוד מקום בעולם שילדים יהודים צריכים לרוץ למקלטים כל חודשיים מפחד טילים, כמו שזה בדרום ובאשדוד) זה בכלל לא שווה לגור בא"י, אם צריכים להיות שותף לחלל השם על ידי שותפות עם חוקים אסורים,

  כן אתה חי בסרט שאי אפשר להיות יהודי כשר בחו"ל, אני מכיר בעלי תשובה כאלו, שחושבים כמוך שחו"ל זה גויים וממילא חייב להיות ירידה ברוחניות, ולכן הם מגיעים למסקנא מעוותת שכנראה עדיף לשבת בכנסת ביחד עם 90 אנשים שחייבים במצוות ל"ת ועשה בפועל, ולא שומרים מצוות, ולצחקק ולהתחנף אל המורדים באלוקים בגלוי, ולשמוע כפירה ולהתפשר בכל 10 שנים על עוד דבר ביהדות, ולהשתתף בשמחה עם חוקים מזעזעים המנוגדים להלכה, נעבאך עד כמה שאנשים כאלו עיוורים,

  רוב הפסקים שאני מקיים הלכה למעשה, זה מהרבנים של א"י?? מניין לך מיסטר נביא?… וגם אם נניח שזה אמת, אז מה?? ורוב הראשונים היו מספרד, האם זה אומר שאתה צריך לעבור לספרד?…

  אני חוזר ואומר שמי שיכול לגור כיום בא"י לשמה ממש, שזה אומר שלא אכפת לו אם הפלסטינים ישלטו או הבריטים, הוא לא רוצה כלל להשתלט על השלטון, וכמו שכל גדולי ישראל ב2000 שנה האחרונות באו לגור בא"י באופן כזה, אז ביהודי כזה שגר בא"י לשם א"י ולא לשם שלטון מזוייף וכו', והוא יר"ש שנזהר מעבירות ולא משתתף במרד העלוב והמגעיל בכנסת הערב רב ממינים שונים שנמצאים שם, וגם לא נתמך מכספיהם העלובים למוסדות תורה, אז אדרבא איש כזה אין ערוך אליו, אשרי חלקו שהוא גר בא"י בטהרה ובאופן האמיתי ע"פ הלכה, אבל לא כל עמך מסוגלים לעמוד בנסיונות שכאלו, וליצור ממש מדינה בתוך מדינה, ועוד לסבול מגזירות הערב רב,
  לא כולם מסוגלים לזה, וכבר הסברתי היטב בתגובות הקודמות למה לא לעלות כיום לא"י, וגם שאין בכלל שום חיוב לעלות אפילו לפוסקים כמו הרמב"ן שאוחזים שמקיימים מצווה בישיבת א"י, כמו שהאגרות משה וכל הפוסקים פוסקים שאולי רק לאלו שגרים בארץ יש איסור לצאת, (ויש מקום לדון בדבריהם ולא פה)
  אבל לאלו שנמצאים בחו"ל אין שום חיוב לעלות, וכ"ש לפי האור החיים הקד' גדול האחרונים שמכריע כמו רש"י ולא כהרמב"ן שוירשתם זה הבטחה ולא מצווה, אז בוודאי כשיש שם כאלו נסיונות של שותפות לאיסורים ודברים מזעזעים, וחנופה וליקוק עלוב לערב רב בוודאי שאין חיוב להכניס את עצמנו לנסיון, ולבוא לגור דווקא תחת אותו שלטון מצמרר ודוחה, (תזכורת ילדי תימן זה לא עשו מוסלמים נגד אותם ילדים אלא… כך שהם לא רק נאצים רוחנים אלא גם גשמיים, וחבל להאריך פה, ועיין במקור לדברי הריי"ץ שכתבתי לך, שהוא אומר בפירוש שיהודי חו"ל צריכים לשמוח, שהם לא גרים בגלות תחת פריצי ישראל שגרועים מאומות העולם, כן "לשמוח" זה לשונו שם, ואדרבא עיין שם שאר הביטויים שלו, כך שאתה חולק על הריי"ץ ולא עלי!)

 14. נאלצתי למחוק את כל הדברים הלא נעימים שכתבת בתחילת התגובה, רק כדי להניח דעתך, לא מחקתי שום תגובה, וגם התגובה הזו שאתה זועם עליה היא של אחד המעיינים הצדיקים ולא שלי, אני מכבד את כל דבריך אבל חושב שמיצינו את הנושא, ולהבא נא לכתוב בנעימות ובכבוד כדרך בני תורה.

 15. למה אישרתם את התגובות של יחזקאל?
  "לא מתו כל כך הרבה יהודים מאז הציונים" – הוא מדבר על 20+אלף. רק בשואה נרצחו 6 מיליון יהודים. איזה טעות יש בתגובותיו. מוזר שגם אתם לא הערתם על זה "מעולם לא מתו כ"כ הרבה יהודים מאז הציונים". פשוט טעות.

 16. תשובה ליהודי היקר בשם אמנון, שלא הבין כוונתי, (למה שלא יאשרו את תגובתי? רק בגלל שאני מביא מקורות הלכתיים ואתה לא?…)

  1. כידוע השואה קרה לפני הקמת המדינה, ואני מדבר מאחרי השואה, מזמן הקמת המדינה ב1948, מאז
  ועד ימינו גרו בחו"ל יותר יהודים מאשר אצל הציונים,
  ובכל זאת ראה זה פלא, המקום שנהרגו ונפצעו בו הכי הרבה יהודים מאז טרגדיית השואה זה דווקא אצל הציונים, על אף שהם הבטיחו שאצלם יהיה הכי בטוח
  ליהודים, וזה כלל לא מתאים באחוזים בהשוואה למה שקרה ליהודי חו"ל ב70 שנה האחרונות, שגרים שם יותר יהודים מאשר אצל הציונים.

  ונשאלת השאילה "בתמימות": למה המס' הכי גדול של הרוגים ופצועים ב70 שנה האחרונות, זה דווקא בארץ אצל הציונים, על אף שבאותו זמן גרו בחו"ל יותר יהודים?

  האם זה לא "במקרה" בגלל הכיבוש האסור לפני ביאת המשיח?… (כמובן שהציונים האומללים לא יודו על האמת, והם יצעקו שזה סתם בגלל אנטישיימיות, אבל מעניין שבאיראן המוסלמית חיים בשלוה ברגע זה כ10 אלף יהודים, ואין שם פיגועים כל יום),
  ע"כ שזה עדות ברורה על מה שהזהיר אותנו הקב"ה "אם אתם מקיימין את השבועה מוטב, ואם לאו אני מתיר את בשרכם", השם ירחם.

  ובכל ארצות ערב שיהודים לא מנסים להשתלט על הערבים, אז יש שלום ושלוה, (חוץ ממיעוט מקרים
  וכמו בכל מקום שיש שני קבוצות וגזעים, אבל לא פיגועים על בסיס יומי, שבועי, חודשי).

  וראה את האוקראינים עכשיו כמה הם שונאים
  רוסים, והורגים ופוצעים או עוצרים כל רוסי שמוצאים באוקראינה, בגלל נסיון רוסיה לכבוש ולהשתלט
  עליהם, ובודאי שהאוקראינים אין להם סתם שנאה
  "אנטי רוסית" בלי טעם וסיבה, אלא הכל בגלל נסיון הכיבוש הרוסי עליהם, שזה הצית שנאתם לרוסים,

  אותו דבר בדיוק מהפלסטינים כלפי הציונים הכובשים, הרי בשנת 1946 היו הפלסטינים כמליון מאתיים אלף איש, בעוד הציונים היו בקושי כמה מאות אלפי איש,
  'ובמלחמת השעבוד' גירשו הציונים מהארץ כחצי מליון פלסטינים שלא עשו שום טרור וכלום, (וזה אחד מהסיבות לזעמם של הפלסטינים נגד הכיבוש,
  ודווקא מעשי הציונים הציתו הטרור הפלסטיני,
  כמו שזה כך אצל כל איש שנושל מביתו וארצו
  שמבטיח לנקום).

  וכל גוי נורמלי שואל למה שהארץ יהיה שייך למיעוט
  הציוני, בעוד שהפלסטינים- שהיו הרוב לפני המדינה
  – והיו פה לפני שבן גוריון בא מארץ אחרת פולין להשתלט עליהם.

  הציונים שבאו להשתלט על הפלסטינים, מהרגע
  הראשון עוד מתרפ"ט ולפני זה, יש פיגועים ומלחמות
  כל הזמן, אפי' הציונים מודים שהטבח הנורא תרפ"ט בחברון קרה אחרי התהלוכה של 'הציונות הרוויזיוניסטית' מיסודו של זבוטינסקי שר"י, וכן
  מספר עד ראיה (יש הקלטה) תלמיד ישיבת חברון של אז- רבי ברוך קאפלאן זצ"ל שכל הטבח קרה אחרי ההתגרות הציונית בענין הר הבית והכותל. וזה
  ידוע כיום בכל דפי ההסטוריה של הציונים החילונים.

  2. ולגבי השואה, תשאל כל יהודי מאמין, או רב
  ניטראלי (לא ציוני ולא קנאי), האם יהודי שנהרג
  ללא שהכניס עצמו לסכנה במזיד, וללא שהתגרה ברוצחים, האם זה גזירה משמיים, או שהיהודי
  אשם ברציחתו?

  אין ספק שכל רב, גאון, צדיק, מאמין יענה לך מיד שהשואה זה גזירה משמיים, משא"כ ההרוגים אצל הציונים, זה סוד גלוי (שהציונים מנסים לטשטש
  אותה) שזה בגלל ויכוח מי ישלוט על הארץ, דהיינו
  בגלל הציונים שעוברים על השבועות, (וכמובן שכל ההרוגים ממלחמות הציונים גם זה נגזר, אלא
  שמגלגלין חוב ע"י חייב, ומי שהתגרה ברוצחים
  וגרם לרוצחים שיהרגו יהודים, עליו רובץ הדם
  היהודי שנשפך), ואסור להיכנס למלחמות
  והתגרות עם רוצחים ערבים, ובמקרה ההוא
  אתה אשם בדם שלך שנשפך, (בפרט כשהלכתית
  אסור לכבוש א"י עד ביאת המשיח, כך פסקו המגילת אסתר על הרמב"ם, רבי אשתורי הפרחי, היעב"ץ פעמיים, רבי צדוק מלובלין, רבי אייזק מקאמרנא,
  רבי חיים פלאג'י, רבי שמואל יפה אשכנזי, ועוד
  גדולי הדורות והפוסקים),

  אין שום רב ירא שמיים נורמלי, שהתיר להקים מדינה על חשבון 6000 יהודים שנהרגו ב"מלחמת השעבוד" (בלשונם מלחמת העצמאות), הרי ברור שע"פ ההלכה אם כדי להקים המדינה צריכים לעשות מלחמה ולגרום ל10 יהודים שייהרגו, הרי שזה אסור, כ"ש אם צריך להקריב 6000 יהודים שנהרגו ב'מלחמת השעבוד',
  שאין גדול בישראל אחד שהתיר זאת.

  ואין לשער איך רוב הצבור טועה, ונפל לרשת של
  הרעיון הציוני האומלל האסור.

 17. יחזקאל, קשה מאוד לשחזר לאחור מה ניתן היה לעשות באותה נקודת זמן, ומה היה אילו לא היו מקימים, האם בכלל היתה יהדות ארה"ב כפי שהיא נראית היום, הנושא מאוד מורכב, ובמידה רבה השקט של יהודים בכל העולם נסמך גם על מצבה של ארץ ישראל היום, אינני בא להביע דעה כל שהיא בנושא כה מורכב רק להסביר את מורכבותו, לא היו לנו הרבה ברירות, בשום מקום בעולם לא הסכימו לקבל את פליטי השואה [לא לחינם האו"ם תמך בהקמת המדינה, זו היתה דרך בשבילם לזרוק את כולנו ולא לקבל אותנו]. גם הקביעה שלך שכל גדולי ישראל התנגדו להקמת המדינה היא לא ממש מדוייקת, היתה התנגדות אבל יותר בגלל אופיה של המדינה, לא בגלל הבעיה של מרידה באומות או כיבוש הפלשתינאים, זה נושא שבעיקר התמקד בו רבי יואל מסאטמר ומסופקני אם היה עיקר טעמו…. גם היסטורית זה לא ממש נכון. הערבים הללו מעולם לא שלטו כאן! הארץ היתה חלק מהאימפריה הטורקית ואחר כך תחת כיבוש אנגלי, והם היו כאן סוג של פליטים ירדנים, עוד פחות מאיתנו, היהודים היו כאן בכל ה250 שנה האחרונות, עליה ראשונה שניה ושלישית הרבה לפני קום המדינה. בקיצור הנושא מורכב מאוד גם היסטורית גם פוליטית וממילא גם השקפתית.

 18. 1. סלח לי שאתה כותב לא אמת. תקרא בבקשה עד הסוף, השואה נגמרה תש"ה, והמדינה הדמיונית
  קמה הרבה אחרי זה, 3 שנים אחרי זה בקיץ תש"ח, ובעת הקמת המדינה כבר היו כל ניצולי השואה כל
  אחד בארצו, מקומו, ועירו, ששם הוא הלך אחרי השואה, יש כאלו שהגיעו לאמריקה, בריטניה, דרום אמריקה וכו',
  כמובן שהרבה מהם עלו לארץ אחרי ששמעו על
  מדינה יהודית, אבל המדינה היהודית (כביכול יהודית) לא הצילה אותם כלל, כביכול לא היה להם שום מקום להיות.

  ואחרי השואה יהודים באו לכל מיני מקומות, ואם לא הציונים שהשתלטו על הערבים, אז בהחלט כל יהודי שהיה רוצה לעלות לארץ, היה מבקש אישור מהתורכים, או הבריטים, או הפלסטינים, והכל היה טוב ויפה, היה יכול להיות ישוב יהודי בינוני בארץ תחת ממשלת הפלסטינים או התורכים, כמו שזה היה במאות שנה האחרונות, מעולם לא התחיל האריז"ל והבית יוסף לנסות לנשל הגויים מהארץ, ולהשתלט עליהם בכח הזרוע ומלחמה, אף אחד לא ניסה לעשות זאת כי זה אסור לכו"ע. זה לא ענין של השקפה, אלא הלכות ברורות וחמורות. (אם אתה רוצה אני יציין לך כל המקורות עם הלשון)

  2. כל הסכסוך פלסטיני-ציוני, נהיה ברגע שהציונים באו ואמרו שהארץ שייכת אליהם, והם צריכים לשלוט, מיד התקוממו הפלסטינים וגם החלו לטעון שהארץ שלהם, ובנתיים דם ישראל נשפך כמים בשביל כלום, בשביל איסור נורא שהציונים עוברים.

  לולא הציונים יכלנו לבקש לעלות לארץ בלי מלחמות והתגרויות מיותרות, כמובן שלא היה כיום ישוב יהודי גדול בארץ כמו שיש עכשיו, בתוספת מליוני גויים רוסים שהציונים הביאו, ורבבות יהודים שהתחלנו בכפיה בזכות הציונים הארורים. אבל עכ"פ בודאי שהיה יכול להיות ישוב יהודי בינוני, וישוב קדוש תחת התורכים או הפלסטינים. בלי מצעדי תועבה, וחילולי שבת, וכל תועבות העולם, וחינוך אתאיסטי שאין אלוקים וכו',

  3. ומפורש בשהש"ר רבה ב, ז, שהטעם שלא יעלו חומה לא"י, בשביל שמשיח צריך ואמור לקבץ אותנו לא"י, כך שקודם משיח, צריך להיות בא"י רק ישוב
  יהודי בינוני בקדושה טהרה, אבל לא מעין קבוץ גליות כמו שהציונים עשו, שזה אסור,
  ועיין פסקי ריא"ז כתובות פרק יג, סי' ו', וז"ל:
  ואעפ"כ אין להם לישראל לעלות יחד וביד חזקה "כעין קבוץ גליות", שאין להם למהר הקץ עד שיחיש הבורא גאולתינו שנא' אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. עכ"ל.
  הרי מפורש פסק הלכה מאחד מגדולי הראשונים,
  שאסור לעלות בחזקה לא"י ולעשות מעין קבוץ גליות,
  שזה בדיוק מה שהציונים עשו בזמננו, מעין קבוץ גליות וזה אסור, כי משיח צריך לקבץ אותנו ולא אנחנו מעצמנו, וכ"ש שלא ע"י כופרים ומחטיאים.

  4. כל עדות המזרח חיו בשלום יחסית בעיראק, ומורוקו,
  איראן, תימן וכו', ומלך מרוקו בזמן השואה הגן על היהודים שם, (הנאצים כבשו את צרפת, ומורוקו היתה תחת צרפת, והגיעה הוראה מהנאצים למלך מורוקו שיחייב היהודים ללבוש טלאי צהוב, ומלך מורוקו אמר שאם הם יחוייבו ללבוש טלאי צהוב, גם אני ומשפחתי ילבשו זאת, מדהים!) ורק אחרי זה במלחמת השעבוד השתנה יחס מורוקו ליהודים, בגלל שכמובן מורוקו נעמדו לצד אחיהם המוסלמים הפלסטינים),

  ולגבי ניצולי השואה גם כן, בריטניה קיבלה פליטים, ארה"ב קיבלה פליטים, לא בחינם הריכוז הכי גבוה של יהודים בחו"ל זה באמריקה, כי הם כן קיבלו פליטים, זה שהם עשו קצת בעיות פה ושם, הרי גם הציונים לא נתנו אישורי עליה לחרדים, ונתנו רק לאחוז קטן, כך שהכל בלוף, ובאמת המדינה הציונית לא הצילה אפילו נפש אחת מישראל מאז הקמתה, אלא בדיוק הפוך רבבות הרוגים ופצועים יותר מכל מקום אחר,
  ורק סכנה תמידית מהערבים, ואזעקות וריצה
  למקלטים כל כמה חודשים בעיירות בדרום,
  ואיום גרעיני של פצצת אטום מאיראן!

  5. אדרבא בכל העולם יהודים סובלים מאנטשימיות בגלל הסכסוך הציוני פלסטיני, הרבה פעמים מוסלמים בלונדון צועקים על יהודי תפסיק להשתלט על הפלסטינים, כך שהאמת היא הפוך ממה שאתה מוכר, כאילו שהשקט ליהודי חו"ל זה בגלל הציונים, איזה שקר ובלוף זה, פשוט אין מילים, רצחת וגם ירשת? לא די ברבבות יהודים הרוגים ופצועים בא"י בגלל הציונים, הציונים עוד מתחפשים כאילו שהשקט ליהודי חו"ל זה בגללם??? בדיוק הפוך, קח את כל האירועים האנטישמים בחו"ל ב10 שנים האחרונות,
  90 אחוז מהם זה מגויים שצעקו פלסטין בעת שהיכו
  או תקפו יהודי בארה"ב או לונדון.

  6. ולגבי זה שהפלסטינים לא שלטו בא"י, מה זה משנה? וכי השליטה והדגל קובע למי שייכת הארץ?
  הרי כל בן אדם פשוט מבין שכל ארץ שייכת לילידי המקום אלו שנולדו וגרים שם דורי דורות, ומה אשמים הפלסטינים שהבריטים באו מאירופה והשתלטו עליהם?

  בנוסף זה מגוחך שהציונים טוענים שלפלסטינים לא היה שלטון בארץ, הרי גם הציונים לא שלטו פה מעולם במאות השנים האחרונות, ותכלית הציונים באו מיבשת אחרת לגמרי מאירופה, להשתלט על ילידי המקום הפלסטינים, שרובם הרבה דורות בארץ, והחלק האחר הוא לכל היותר שכנים ממדינות סמוכות, אבל לא מיבשת אחרת כמו מיסדי הציונות.

  7. וזה שלפני 2000 שנה גרו פה יהודים, מה הקשר?
  הרי לפני 3400 שנה שלטו פה כנען ועמים אחרים,
  אז למה בדיוק המס' 2000 קובע?…

  ובספר ההסטוריה היהודי התנך, כתוב מפורש שאברהם אבינו לא נולד בא"י, וגם העם היהודי נולד ונוצר במצרים ולא בכנען, ורק אחרי זה הם כבשו את הארץ ע"פ השם, כך שאנו לא ילידי הארץ הטבעיים כמו כנען ועמים אחרים, ורק ע"פ השם מותר לכבשה וכיום יש איסור לכבשה, והארץ צריכה להיות כיום לישמעאל כמו שהזוהר, והממרש"א, והרד"ל, ו'נתיבות המשפט' אומרים מפורש.

  8. וזה שאתה טועה כאילו שלא כל גדולי ישראל התנגדו
  לציונות ולכיבוש הארץ, זה עוד סילוף, בדיוק הפוך
  אפילו הרבנים הציונים מלפני השואה כתבו מפורש שאסור לעבור על השבועות ולכבוש א"י בחזקה,
  עיין בדברי ר' הירש קאלישר, הרב ריינס, ועוד רבני מזרחי מלפני השואה, הם כתבו שהם בעד ישוב יהודי בא"י ברשות, תחת הגויים שם, ולא ע"י כיבוש ומלחמה בגויים שם,

  וגם באיגרת של האור שמח (יש ראיות שזה מזוייף,
  עיין 'משך חכמה' בראשית נ, כד, ועוד ראיות),
  כתוב מפורש על ישוב יהודי בקדושה תחת הבריטים והגויים, ולא ישוב יהודי בתור שלטון, שישלוט על
  הגויים ע"י כיבוש ומלחמה, וע"י איבוד רבבות
  חיילים יהודים בשביל זה.

  8. אתה ועוד רבים מערבבים בין ישוב יהודי בא"י, שהרבה גדולי ישראל תמכו בה, ושלחו כסך ליהודי א"י, כמו הבעל התניא וכו', וגם המנחת אלעזר שהתנגד לעליה גדולה של כולם לא"י, הוא בעצמו היה מעורר תמיד לשלוח צדקה לקופת רמבע"נ, וליהודים הכשרים שגרים בארץ,
  וכל מה שתמצא איזה מאמר או עובדה מגדול בישראל
  שהיה בעד ישוב יהודי בא"י, זה מדובר על ישוב יהודי כמו בכל הדורות תחת הגויים, ולא על יציאה למלחמה וכיבוש א"י שזה אסור לכו"ע.

  כל גדולי ישראל מכל החוגים והעדות התנגדו לכיבוש א"י לפני ביאת המשיח, (תבדוק בכל המקורות בספרים שלפני הקמת המדינה, אין מקור אחד שכותב שמצוה בזמננו לצאת למלחמה ולכבוש א"י, אלא כתוב ההיפך, ואצל כולם היה פשוט שזה איסור גדול, וכנ"ל אפילו גדולי הציונות דתית האמיתים כמו ר' הירש קאלישר וכו',
  כתבו מפורש שאסור לעשות מלחמה כדי לכבוש א"י,
  וכל הסילוף שנכנס כיום לציונות דתית שמצוה לכבוש הארץ, זה נעשה רק אחרי שהציונים החילונים כבשו את הארץ במלחמה, אז כדי להתאים זאת לגאולתם הכוזבת ,ולהכשיר מעשי הציונים בכל דבר, אז התחילה הסילוף בדברי הרמב"ן, כביכול שאוחז שמצוה לכבוש בזמננו א"י.

  יש עשרות מקורות ראשונים ואחרונים שמשיח ייעשה כיבוש שלישי ויביאנו לא"י, וכן הפוסקים ראשונים ואחרונים אומרים שאסור לכבוש א"י עד ביאת המשיח.
  (אם אתה רוצה המקורות אני מוכן לציין)

  9. אגב אם לא ידעת חלק גדול של השואה והפוגרומים שקרו ליהודים ב50 שנה האחרונות שלפני השואה, זה היה דווקא בגלל הציונים, אני יכול להביא לך ראיות הסטוריות פשוטות לזה. שמעת על "הפרוטוקולים של זקני ציון"? הידעת שמאז שיצא אותם פרוטוקולים בדיוק אחרי 'הקונגרס הציוני הראשון' בתרנ"ז, התחזקה האנשטימיות בכל אירופה, ויהודים סבלו מפוגרומים?
  הידעת בכלל שהיטלר ימ"ש כותב בספרו 'מיין קמפף' להצדיק את מעשיו, על סמך אותם "פרוטוקולים מזקני ציון"? הידעת שהפרוטוקולים יצאו לאור ע"י האנטישיימים בגלל 'הקונגרס הציוני הראשון'?
  היש לך הוכחה גדולה מזו, אם עוברים על השבועות, "אני מתיר את בשרכם כמו איילות השדה"?

  הרי בכל הדורות אם יהודים התנצרו ניצלו ממות (כביכול), ורק בשואה היה זמן שלא עזר כלום, הגוף היהודי היה רח"ל הפקר כמו חיות בשדה.

 19. כתבת ארוך מאוד ואין זמני פנוי לקרוא הכל, אבל ממה שראיתי אתה לא ממש בקי בהיסטוריה, לא של פליטי השואה שנדחו בכל מקום והיו זרוקים במחנות פליטים סגורים במקומות רבים בעולם, לא בהיסטוריה של ארץ ישראל, ובודאי לא בהיסטוריה העקובה מדם של אירופה בכל המאות שנים האחרונות… אנטישמיות תמיד היתה ותמיד תהיה, והמצב כרגע הוא הטוב ביותר מבחינה זו שהיה לנו בכל אלפיים השנים האחרונות. שוב אינני נכנס לנושא העקרוני של המדינה כן ולא, זה גם כבר נושא לא רלוונטי כיון שזו עובדה קיימת, אני רק אומר שהנושא הרבה יותר מורכב ממה שאתה חושב, ובכלל מי שרואה דברים רק בשחור לבן ולא מבין מורכבות, ולא יודע לראות את ההטבה העצומה שיש בקיום החיים החרדיים בארץ הקודש היום, קול התורה, החינוך, החיים בקדושה בארץ ישראל אשר עיני ה' אלוקיך בה ללא כל מורא בשקט ובהרווחה, אינו מבין חיים יהודיים מה הם ואינו מבין הכרת הטוב לה' יתברך מה היא.

 20. לפחות תגיב לי מה הסיבה שלא העלית את תגובתי אליך? עניתי לך על הכל בטוב טעם ודעת,
  (אם הייתי מתכתב איתך במייל, אז זה היה הכי טוב.
  כי פה באתר זה קשה לצטט לך כל המקורות ההלכתיים מראשונים ואחרונים, ואין אפשרות להדגיש מילים, ולסדר את זה בצורה טובה)

  מהו הטוב שאתה רואה אצל הציונים? זה שיש פה ישוב חרדי בא"י, אתה צריך להבין שזה למרות שקיים שלטון ציוני, וזה לא בגלל הציונות, הרי הישוב התחיל כבר לפני מאות שנים, והתרחב בעלית תלמידי הגר"א והבעש"ט, וכן מיהודים שונים שעלו לארץ ברשות התורכים, הרי מרן רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל פעל להתרחבות הישוב היהודי, והוא בעצמו נפגש בשנת תרפ"ד עם מלך ירדן, כדי לטרפד את הקמת המדינה הציונית, ולומר לערבים שאין רצוננו כלל במדינה יהודית, ואין רצוננו להלחם ולהשתלט על הערבים,

  וכבר הסברתי לך שלולא הכיבוש הציוני, היה ישוב יהודי בא"י בשלום ושלווה, בלי פיגועים ורציחות ופחד על בסיס שבועי חודשי תקופתי. ובלי איום גרעיני מסוכן מאיראן, ובלי הצתת שנאת העולם המוסלמי ערבי בכל העולם נגד יהודים.

  וגם רבן יוחנן בן זכאי יצא לרומאים, למסור להם שהוא כלל לא רוצה להלחם בהם, ולא מורד בהם, ומצידו שהם ישלטו על הארץ, ולא הבריונים היהודים. ומבואר במהרש"א ובעוד מקורות, שלולא הבריונים שלא רצו להיכנע לרומאים לא היה נחרב בית שני. ודווקא הבריונים גרמו לחורבן בית שני. כך שדעת תורה היפך דעת הבעלי הבתים. והציונים לא המצילים אלא הפוך המחריבים והמפריעים לישוב יהודי בשלום ושלוה בא"י.

  הציונות מציתים אש השנאה והסכנה ומתחפשים למצילים, עד שיהודים תמימים מכריזים תודה לציונות שבזכותה גרים בארץ, בשעה שלולא הציונות יכלו הרבה יהודים לגור בא"י בשלום ושלווה עם שכניהם הערבים,
  ובלי כל תועבות הציונים. שאז היה המצב הרבה יותר טוב בגשמיות ורוחניות.

  הסברתי לך הכל בתגובות הקודמות, ואתה מוזמן לקרוא הכל ולהגיב 'ענינית', ולא סתם להגיב באויר שאתה שמח שאתה גר בא"י, שזה לא קשור לכל העניין הציונות כפי שהסברתי לך כבר.

 21. לא העלתי את תגובתך כי היא היתה משולבת בהרבה חוצפה ודיבורים שלא נעימים לאוזן, אם תכתוב עניני כמו בתגובה זו, היא תעלה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל