פדיון כפרות באתר דין לחץ כאן

משלוחן של הסופר שהניח בביתי שקית מוצרים שלא קניתי

שאלה:

קיבלתי משלוח מסופר לפני חודשיים (לא קונה שם כמעט ולא קרוב אלי)קיבלתי שקית שלא שלי. דיברתי והתכתבתי הרבה עם המשלוחן שכל פעם טוען שיבא עד שהפסיק לענות. דיברתי עם מנהל הסניף שזה לא כל כך עניין אותו. התקשרתי מלא למשרדי ההנהלה ואין מענה!!מעוניינת לתרום את זה או כל דבר אחר. אני לא קונה שם כמעט וזה סתם יושב לי פה אבקש עזרה כבר אין לי כח להתחנן לרשת הזאת!!

תשובה:

שלום וברכה,

אחרי שהודיעו פעם ופעמיים ולא הגיעו לקחת, יש אפשרות להודיע על התראה שבשעה מסוימת החפצים יונחו מחוץ לבית ואם הם מעוניינים שיבואו לקחת. ובזה יצא ידי חובה.

אין אפשרות לתרום את המצרכים לצדקה.

בהצלחה.

מקורות:

מה עושים בטעות של משלוחן כשאין מענה ענייני לא מהסופר ולא מהמשלוחן? 

לתרום את המצרכים לצדקה

אין אפשרות לתרום את המצרכים כיון שזה לא שלך.

מעשה באחד שקידש אשה כדי להערים עליה

הגמרא (ב"מ קא, ב) מספרת על אותו אדם שקנה ספינה מלאה יין ולא היה לו מקום לאחסן את הספינה עם היין. ביקש אשה אחת רשות שתסכים להכניס את בסחורה לביתה והאשה לא הסכימה. אותו אדם קידש אותה ואז היא הסכימה שיכניס את המצרכים לביתה. אותו אדם הלך לביתו ושלח לאותה אשה גט כריתות וגירש אותה, ובכל הרוויח בערמה מקום לאחסן את סחורתו. אותה אשה שכרה פועלים שישליכו את כל היינות מביתה ושילמה להם מהיין עבור עבודת הסבלות. אמר רב הונא בריה דרב יהושע, יפה עשתה האשה, 'כאשר עשה כן יעשה לו, גמולו ישוב בראשו'. וכך נפסק בשו"ע סימן שיט.

להודיע תחילה לבעלים 

לפי דעת הרא"ש צריכה אותה אשה להודיע לפני שמשליכה את החפצים. וכך פסק הרמ"א. ונחלקו הפוסקים האם גם לדעת השו"ע צריך להודיע על השלכת החפצים, או שהשו"ע חולק וסובר שמותר להשליך אף ללא הודעה מוקדמת. ולכן להלכה למעשה יש להודיע לפני שמשליכים.

טעות של משלוחן

מהגמרא מבואר שעשה הערמה ולכן מתירים לו להוציא את המצרכים מביתו, ויש לדון אם לא הערים בזמן ההכנסה, אלא שלא בא לקחת את החפצים האם גם אז להשתמש בעצה ולהוציא את החפצים אחרי התראה. בשו"ת אגרות משה (חו"מ ח"ב סימן נו) נשאל על שוכר שהכניס קופסאות אתרוגים לחודשיים ועברו שנתיים ולא בא לקחתם, והביא האגרו"מ את דברי השו"ע שיש להתרות תחילה ואח"כ יפנה מביתו. הרי לנו שגם אם הכניס בהיתר ולא בהערמה אם לא בא לקחתם יכול לפנות מביתו אחרי התראה. 

נמצא לדינא: משלוחן של סופר שהביא מצרכים נוספים בטעות, חל חובת השבת אבדה, ולכן יש חובה לדווח לסופר או לאחראי על המשלוחים כדי שיבואו לקחת את השקית, אחרי שהודיע פעם או פעמיים יצא ידי חובת השבה. אלא שיש לדון האם יהיה מותר להתרות ולהשליך מביתו מאחר והמצרכים לא שייכים לסופר אלא לקונה ששילם ולקח את המצרכים, וכיון שהגיע לידו מצרכים של לקוח אחר מה יועיל אם יודיע לסופר שמשליך?. ונראה שכיון שיש אחריות על המשלוח והלקוח שלא קיבל שקית מצרכים מסתבר שפנה לסופר כדי שישלמו לו עבור השקית שלא הגיעה, וא"כ השקית חוזרת לרשות הסופר, ולכן יכול להודיע לסופר לפני שמשליך את השקית.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל