פדיון כפרות עכשיו

זמן הדלקת נרות

שאלה:

שלום,
במקרה שמקבלים שבת מוקדמת האם צריך להדליק נרות דווקא 18 דקות לפני קבלת שבת מוקדמת או היות וזה מוקדם, אפשר להדליק לפני 15 או 10 דקות לפני הקבלה?
תודה רבה

תשובה:

לא הבנתי את השאלה. להדליק נרות אפשר מפלג המנחה בתנאי שמקבלים שבת בהדלקה, אם לא מקבלים שבת בהדלקה – רק בזמן הנהוג באותו מקום, כמבואר בשו"ע סי' רסג.

מקורות:

 

שו"ע: לא יקדים למהר להדליקו בעוד היום גדול שאז אינו ניכר שמדליקו לכבוד שבת; וגם לא יאחר. ואם רוצה להדליק נר בעוד היום גדול ולקבל עליו שבת מיד, רשאי כי כיון שמקבל עליו שבת מיד אין זו הקדמה, ובלבד שיהא מפלג המנחה ולמעלה שהוא שעה ורביע קודם הלילה. הגה: וע"ל סימן רס"ז. ואם היה הנר דלוק  מבעוד היום גדול, יכבנו ויחזור וידליקנו לצורך שבת (טור).

מ"ב שם: (טו) בעוד היום גדול – היינו כשהוא זמן הרבה קודם תוספת שבת וזמן תוספת שבת להשו"ע הוא מעט קודם סוף השקיעה ועיין בבאור הלכה. ועיין בסימן רס"א במ"ב ס"ק כ"ג דמסקינן שם דמי שפורש עצמו ממלאכה חצי שעה או עכ"פ שליש שעה קודם השקיעה אשרי לו דהוא יוצא בזה ידי כל הראשונים: (טז) לא יאחר – היינו היכא שהוא מדליק בצמצום בסוף זמן המותר והטעם משום דשמא בין כך ובין כך יאחר הזמן ועיין לעיל בסימן רס"ב סקי"א במ"ב: (יז) ולקבל עליו וכו' – היינו שיפרוש עצמו מכל מלאכות האסורות ואפילו מאותם דברים שהם אסורים מדרבנן: (יח) ולמעלה – אבל קודם פלג המנחה אין קבלתו קבלה אף בדיעבד ועיין בסימן רס"א ס"ק כ"ה במ"ב:

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. תודה על התשובה.
    אני אביא דוגמא: בוא נאמר שהשקיעה ב00: 21
    ורוב הציבור החליטו שמקבלים שבת מוקדם, ב00: 20 (כמובן, זה כבר אחרי פלג מנחה).
    האם זאת אומרת שחייבים להדליק הנרות ב42: 19 דווקא או שמותר להדליק גם ב50: 19 או ב55: 19?

  2. ברור שאין צורך להקדים מעבר לכמה דקות, העיקר שלא יבואו למכשול, כי אם זה ציבור שלם אז האשה נגררת אחרי הציבור, ויש להזהר מאוד שלא תדליק בזמן שהציבור כבר קיבל שבת.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל