תרומות – לחץ כאן

אונן בברכות

שאלה:

בס"ד
א' אונן שיודע שעוד מעט תפסק אנינותו האם מותר לו לאכול עכשיו בלי ברכה או שצריך להמתין זמן מועט זה עד שיפסיק אנינותו ויוכל לאכול בברכה
ב' האם אונן יכול לתרום או שהוא כמו ערום שלא יתרום בגלל שאינו יכול לברך
ג' האם לאונן מותר ללבוש בגד שיש בו ד' כנפות בלי ציצית
ד' ערום שאין לו אפשרות להפסיק עכשיו להיות ערום האם מותר לאכול בלי ברכה כמו אונן שאוכל בלי ברכה בגלל שאינו יכול לברך עכשיו

תשובה:

שלום וברכה

1. יש דיון רחב מאוד בפוסקים בסי' שמא באונן שפסקה אנינותו בתוך שיעור עיכול אם חייב ברכה אחרונה, ולא מצינו שם למי שיאמר שנהג שלא כדין בכך שאכל.

2. לכאורה תרומה היא גם קיום מצוה שהוא מנוע ממנה עתה, אמנם אסור לו לאכול בלי הפרשה, אבל אני לא בטוח שמותר לו להפריש.

3. אונן פטור מציצית, וממילא מותר לו ללבוש בגד כזה. ציצית הוא חיוב עשה, ומי שאינו מחוייב בעשה אינו עובר בביטולו.

4. פשיטא שאם אין דרך אחרת מותר לתרום, לא גרע ממי שמסופק אם חייב בברכת הנהנין שאוכל ללא ברכה [וכל הנדון בזה בין רעק"א למהרש"א הוא סברא ספציפית בברכות הנהנין ומשום גזל].

Join the Conversation

2 Comments

  1. בס"ד
    א' משם מוכח רק שא"צ להמתין זמן של שיעור עיכול אבל אולי עדין צריך להמתין אם זה זמן מועט יותר כגון שיעור מיל וכיו"ב.
    ב' אולי מכיון שאונן פטור ממ"ע [חוץ ממה שהוא מופקע מברכות] לא אכפ"ל שהוא יקים מצוה כגון הפרשת תרומה בלי לברך עלה
    ג'
    ד' עדין צריך לברר מהו שיעור הזמן שהוא כן צריך להמתין אם הוא יודע שעוד מעט יוכל להיות לבוש

  2. ב. לא מדוייק, הרי מה שהתירו לו ללבוש ציצית הוא רק בגלל שכך דרכו ללבוש תמיד, אבל סתם מצוות עשה שהוא פטור מהן אסור לו לעשות.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל