לתרומות לחץ כאן

שלא לאכול בשר ביום שרואה ירושלים בחורבנה

שאלה:

שלום וברכה
האם מה שהובא במ"ב תקס"א,ד שלא לאכול בשר ביום שרואה את מקום המקדש בחורבנו הוא רק בפעם הראשונה בחייו או לא [ראיתי מגדולי דורינו שהבינו שהוא דוקא פעם ראשונה בחייו, ואיני יודע מנא להו ובמקור ע"פ גמרא שבועות לא משמע הכי]
אשמח למקורות

תשובה:

מפורש במשנה ברורה שזה רק בפעם הראשונה בחייו, עיין שם.

ובשער הציון שם אות ג' הביא שהמקור לזה הוא מספר פתחי עולם, וזה לשון הפתחי עולם סי' תקסא ס"ק ב, ומסתברא שיום שרואה אדם תחילה ירושלים בחורבנה שיאסור אותו היום כולו בבשר ויין וזה מביא בשם הכפתור ופרח.

וחשוב לציין שבשאלתך כתבת שמובא במשנה ברורה סי' תקסא ס"ק ד שלא לאכול בשר ביום שרואה מקום המקדש בחורבנו בפעם הראשונה בחייו, וזה לא מדוייק מה שכתוב במשנה ברורה שם הוא כמו הדברים שהבאנו שמדובר על רואה את ירושלים בחורבנה בפעם הראשונה בחייו, וזה לשון המשנה ברורה, הרואה ירושלים – יש שכתבו שמסתברא שיום שרואה אדם תחלה ירושלים בחורבנה שיאסור אותו היום כולו בבשר ויין, עד כאן לשון המשנה ברורה הנ"ל. ואולי באמת זה פחות יקשה לך למה רק פעם הראשונה כי מדובר על רואה ירושלים חרבה ועל מקום המקדש אין כה"ג שרק פעם ראשונה בחייו, [אמנם יש לעי' אי חשיב כיום ירושלים חרבה, דהרי היא בנויה]

שנזכה לגאולה שלמה.

הצטרף לדיון

5 תגובות

  1. מה שכתב תחילה יכול להתפרש היטב לאפוקי אם נמצא שם כמה ימים דאז א"צ למנוע מאכילת בשר אלא ביום שרואה אותה תחילה, ואין הכרח דכוונתו לפעם ראשונה בחייו

  2. מה עושים רוב יושבי הארץ שהפעם הראשונה שרואים את המקום ההוא הם עדיין קטנים? האם יתחייבו פעם ראשונה שיראו אחרי גדלותם או שמא כיון דאידחי אידחי?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל