תרומות – לחץ כאן

המתנה בין גבינה צהובה לבשר

שאלה:

כמה זמן צריך לחכות אחרי אכילת פיצה אורי – העשויה מגבינת עמק תנובה
לאשכנזים

תשובה:

שלום וברכה

כידוע נחלקו בענין זה פוסקי זמנינו, ונראה שהמנהג הרווח להקל בזה שלא להמתין שש שעות, אלא ככל מאכל חלבי אחר, והמחמיר תבוא עליו הברכה, וכן נהגו רבים מבני התורה.

מקורות:

בשולחן ערוך יו”ד סי’ פט סעי’ ג נאמר, שמה שאין חיוב המתנה לאחר אכילת חלב קודם אכילת הבשר הוא רק בדברים רכים, אבל גבינה קשה שמשהים אותה 6 חודשים קודם אכילתה וטעמה חזק מאוד, יש להמתין לאחריה 6 שעות כמו אחרי אכילת בשר. ונחלקו פוסקי זמנינו, בדין גבינות קשות של ימינו כגון “גבינה צהובה” האם דינם כגבינה קשה או שדינם כגבינה רכה, מאחר וגבינה זו הינה גבינה קשה אלא שאינה עומדת ששה חדשים, הגרי”ש אלישיב ושו”ת שבט הלוי ח”ב סי’ לה סברו שאע”פ שהכנתה אינה אורכת זמן רב דינה כגבינה קשה, כיון שנעשית ע”י חומרים שמייבשים אותה כאילו עמדה ששה חדשים, אולם, הגר”א קוטלר והגר”מ מדעברצין ועוד מפוסקי זמנינו נקטו שמאחר ודין המתנה בגבינה קשה אינו מעיקר הדין ואין זה אלא מנהג, אין דיני המתנה בינו לבין בשר נאמר רק בגבינה שעמדה ששה חדשים בפועל. וכמדומה שכך מנהג רוב העולם, והמחמיר תבוא עליו הברכה.

Join the Conversation

3 Comments

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל