פדיון כפרות עכשיו

שודא דדייני

שאלה:

בס"ד
לשיטות התוס' ששודא דדיני היינו למי שירצה הדיין ליתן [וחולק בזה על רש"י הסובר דהיינו שהדיין יבחון מה דעתו של הנותן,] האם כונת תוס' רק להוסיף שגם אם אינו מצליח לאמוד את דעת הנותן יעשה כמו שהוא רוצה, אבל אם יכול לאמוד את דעת הנותן הוא צריך לעשות כן, או שהוא סובר שזה תלוי אך ורק למי שהדיין ירצה ליתן [עיין תוס' כתובות פה: ד"ה שודא דדייני שהק' [לפי דבריו שזה תלוי ברצון הדיין] א"כ יתן הדיין למי שיתן לו יותר שכר. ואם נימא שהוא מודה לרש"י שתחילה עליו לאמוד דעתו של הנותן, א"כ פשוט שאינו יכול ליטול שכר]
ב' האם לתוס' הנ"ל כשהוא דן בשודא דדייני יש לדיין איסור של נטילת שוחד, וא"כ מה' קו' שיתן למי שיתן לו יותר שכר הרי אסור לו ליטול שוחד. [והתוס' רק מת' שאם הוא נוטל שכר אינו דיין, ואינו מת' שאסור לו ליטול שכר משום איסור שוחד]

תשובה:

שלום וברכה,

לפי דעת תוספות שודא דדיינא אינו אומד דיין, ומחלק למי שהוא ירצה בלבד, ולא צריך לדון תחילה את דעת הנותן. ולפ"ז מתורצת קושייתך שהקשתה מדוע יהיה מותר לקבל שוחד? שהיות ואין כאן שיקול דעת אלא תלוי ברצונו על זה אין איסור שוחד. ולכן הקשו תוספות שא"כ אחד יתן כסף ויקבל מהדיין? וע"ז תירצו שדיין שמקבל שכר אינו דיין ולא תירץ שיש איסור שוחד, משום שאיסור שוחד לא שייך כאן, אלא שייך כאן את האיסור שנוטל שכר לדון שדיניו בטלים.

בהצלחה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל