פדיון כפרות עכשיו

לשכור עני לעבודה ולשלם לו ממעשרות

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א

עשיר שרוצה לשכור ת"ח ללמוד איתו ולעזור אותו בפעולת קודש ואם יאמר שזה מעשר כספית לא יקבל חבירו האם יתן לו כמו שנראה שעובד לו האם זה עדיין יש לו דין מעשר כספית?

תודה

תשובה:

אם הוא אכן נזקק וניתן לתת לו מכספי מעשר, אין בעיה בכך שהוא נותן לו את זה בדרך כבוד, כביכול זו עבודה. וכיון שלכתחילה הוא עושה זאת על דעת כן, לא נראה שהוא נחשב כפורע חובו ממעשר, שכן לולי זאת לא היה שוכר אותו ולא היה מתחייב לו. בפרט שזו עבודת קודש.

מקורות:

הנה יש בזה גם מעלה גדולה מאוד, שהמקבל אינו יודע שקיבל צדקה, ועי' ברמב"ם בהלכות מתנות עניים פ"י שכתב וז"ל, שמנה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו מעלה גדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל שמך ונותן לו מתנה או הלואה או עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול ועל זה נאמר והחזקת בו גר ותושב וחי עמך כלומר החזק בו עד שלא יפול ויצטרך. פחות מזה הנותן צדקה לעניים ולא ידע למי נתן ולא ידע העני ממי לקח שהרי זו מצוה לשמה כגון לשכת חשאים שהיתה במקדש שהיו הצדיקים נותנין בה בחשאי והעניים בני טובים מתפרנסין ממנה בחשאי וקרוב לזה הנותן לתוך קופה של צדקה ולא יתן אדם לתוך קופה של צדקה אא"כ יודע שהממונה נאמן וחכם ויודע להנהיג כשורה כר' חנניה בן תרדיון. פחות מזה שידע הנותן למי יתן ולא ידע העני ממי לקח כגון גדולי החכמים שהיו הולכין בסתר ומשליכין המעות בפתחי העניים וכזה ראוי לעשות ומעלה טובה היא אם אין הממונין בצדקה נוהגין כשורה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל