לתרומות לחץ כאן

כתיבת פרקי תהילים על קלף

שאלה:

אני בן 16 וסופר מתחיל סיימתי לכתוב מגילה ועכשיו אני רוצה לכתוב מזמורי תהילים לתרגול אפשר במקום שם השם לכתוב רק ה

תשובה:

שלום וברכה

אין בעיה לכתוב כך, כי זה לא יגרום שום מכשול, בכל מקרה מדובר בתהילים ולא במזוזה או תפילין וכדומה שעלולים לבוא לקיים בהם את המצוה… הבעיה היא אחרת, מחמת דעות הסוברים שאין לכתוב חלקים מהתנ"ך שלא בשלימות, ואף שיש על מי לסמוך בזה אם יש לך צורך, הייתי מציע לך יותר פשוט לכתוב עוד מגילה…

בהצלחה רבה!

מקורות:

למעשה כאן זו שאלה גדולה וידועה לענין כתיבת פיטום הקטורת על קלף, ונידונה רבות בפוסקים, לגבי מה שכתב בסדר היום שראוי לכל אדם שיהיה לו פטום הקטורת על קלף, וכן הובא בכף החיים לר"ח פאלאג'י סי' יז וברוח חיים ועוד מספריו שהיא סגולה גדולה, והובאה גם בס' סגולות ישראל. והשאלה היא, שהרי בתחילה כותבים גם את הפסוק קח לך סמים, והלכה היא שאין כותבים את התורה והנביאים מגילות מגילות אלא רק חומשים שלמים, כמבואר ברמב"ם ס"ת פ"ז הל' יד, ושו"ע סי' רפג סעי' ב, ואם כן כיצד ניתן כך לעשות [אף שיש חולקים על הרמב"ם כמבואר בבית יוסף שם]. אמנם הש"ך שם ס"ק ג כתב שנהגו להקל בזה כדעת הרי"ף והמרדכי, כיון שהשכחה ירדה לעולם ועת לעשות לה' הפרו תורתך, כלומר בלי הכתיבה החלקית הזו ישכחו את התורה, וכ"כ שם הט"ז ס"ק א ובשם הב"ח, אבל זהו רק כדי ללמוד ולא לנוי או לסגולה. אמנם בפתחי תשובה שם ס"ק ב הביא שמהתשב"ץ נראה שהתיר לגמרי, אבל עדיין מה נעשה עם כל גדולי הפוסקים הנ"ל, לכן נראה שגם אם אין למחות ביד הנוהגים לעשות כך לסגולה הנ"ל שיסודה בהררי קודש, אבל סתם לכתוב תהילים לצורך אימונים, יש להמנע לכתחילה, שלא להכנס בחשש איסור זה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל