פדיון כפרות עכשיו

ברכת מאורי האש – ברכת הנהנין או ברכת השבח

שאלה:

האם ברכת מאורי האש היא נהנין או מצוות.
האם יש נפקמינא אם לברך לאחר שנהנה

תשובה:

הנדון ידוע ורחב בפוסקים, הנפקא מינה שבעיקר דנו בה היא מתי מסתכלים על הציפורניים, לפני הברכה או לאחריה, דעת הגרי"ז היתה שכיון שאינה ברכת הנהנין אלא ברכת השבח יש להסתכל קודם, מה שאמרו עד שיאותו לאורו זה רק תנאי במצוה ולא על הנאה זו מברכים, אמנם באדרות משה או"ח ח"ה סי' ט נקט שמסתכלים אחר כך למרות שאינה ברכת הנהנין, ומטעמים אחרים, עיין שם. אמנם בבירור הלכה בסי' רצח הביא שיש שסברו שהיא כן ברכת הנהנין עיי"ש. יש עוד שדנו בשאלה זו לענין אם אומרים בברכה זו יצא מוציא, לברך כגם לאחר שכבר יצא ואינו נהנה עתה עבור מישהו שלא יצא, ואם מוציא גם את הבקי, ראה בהרחבה בזה בקובץ בית אהרן וישראל חט"ז עמ' פ. וראה בסד' ברכת ה' לרבי משה לוי פרק ד סעי' כב שהאריך לבאר שהיא מחלוקת גדולה בין הראשונים אם זו ברכת השבח או ברכת הנהנין שכך סבר הראב"ד, ולעומתו הרמב"ן סבר שהיא ברכת השבח, ודן שם לפי זה אם יש מצוה לחזר אחריה, או שרק אם מזדמן לו אש יברך עליה. וראה עוד בס' הערות לגרי"ש אלישיב ברכות נב ב שהאריך בשיטות הראשונים בזה. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל