לתרומות לחץ כאן

"יכיר" במקרה שהיתה גם עם אחרים

שאלה:

פנויה שזנתה עם כמה והתעברה וכעת באה עם הגבר האחרון שהיה אתה והוא טוען שהעובר ממנו, איך הוא יכול להצהיר "יכיר" בעוד שאחרים גם זינו איתה ב3 חודשים האחרונים

תשובה:

שלום רב,

אכן אין זה יכיר. 

ראשית משום שדין יכיר נאמר רק כאשר הוחזק כבנו. כלומר, בדרך כלל היכיר הוא לאחד שהוחזק כבנו שאומר זה לא בני. אבל אם לא הוחזק כבנו לא נאמר אצלו דין יכיר. ראה בשמעתתא סוף שמעתתא ב' שם הביא שאפשר ששיטת הרמב"ם שניתן לומר יכיר כאשר הוא סומך על אחרים. כלומר, למרות שאינו יודע בודאות מצד עצמו, עצם העובדה שהוא מאמין לאחרים שיודעים. מ"מ ברור שסברא זו אינה מוסכמת ודעת עוד ראשונים שהוא צריך לדעת בודאות מצד עצמו. ראה עוד בשו"ת רע"א קמא סי' קכח שכתב בדעת הרב המגיד שהידיעה חייבת להיות ודאית מוחלטת ולכן, במקרה שהבעל הלך ומקום אחר והאישה ילדה לאחר י"א חודש למרות שאילו היה לפנינו עדים על כך יתכן שהילד היה ממזר, ע"י יכיר הוא לא יהיה ממזר כי אין כאן ידיעה ודאית מוחלטת משום שיתכן בכל זאת שאישתהי י"א חודש.

אולם במקרה זה, ברור שלכו"ע אין כאן יכיר, וראה בשו"ת מהרי"ט אבה"ע סי' יז שכתב על מקרה דומה שמאחר שהיא זינתה עם אחרים (או אפילו יתכן שזינתה עם אחרים) לא יתכן שיווצר הוחזק כבנו של פלוני אפילו אם כולם בטוחים שהוא אביו, משום שאנו אומרים כשם שזינתה עם זה כך זינתה עם אחרים, והעובדה שאנשים מאמינים להם שהוא אביו, אינו מהווה ראיה כלשהי. ומסיבה זו גם אין בזה דין יכיר. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל