לתרומות לחץ כאן

תענית לנערה חולה

שאלה:

הילדה שלי בת 13 עם דלקת גרון היא התחילה אנטיביוטיקה ביום חמישי והורתי לה שלא לצום היום. האם זה היה נכון?

תשובה:

זה היה נכון. גם ילדה קטנה וגם דלקת גרון בראשיתה..

רפואה שלמה.

מקורות:

עי' בערוך השולחן אורח חיים סימן תקנ סעיף א שכתב וזה לשונו: הכל חייבין להתענות ד' צומות הללו ואסור לפרוץ גדר ואפילו חולי עינים אם התענית לא יקלקל עיניו וכן כל בעל מיחוש אם אינם מהמיחשים שהתענית קשה להם כמו מיחושי הלב והראש יתענו ועוברות ומניקות לא יתענו בכל הג' צומות לבד מט"ב אמנם הנשים הבריאות נהגו להחמיר בהג' צומות ואף על גב דבתענית גשמים אסור להן להחמיר כמ"ש בסי' תקע"ה מ"מ בתעניות קבועות לכל ישראל רשאות להחמיר אמנם כשמצטערות הרבה אסור להן להחמיר אף על פי שלא יהיה בזה סכנה לה או להולד [ועמג"א סק"ב] וכן החלוש בגופו לא יחמיר עליו להתענות לבד ט"ב. עד כאן דבריו. ומבואר דנקט דגם החלוש בגופו יכול להקל בזה בשאר הצומות שלא להתענות לבד מט' באב. ובמיוחד באופן שהצום עלול להגביר את המחלה כגון כאן שהיא לוקחת תרופה שמחלישה את כל הגוף ולכן צריך מזון שיוכל הגוף להתאושש מהדלקת

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל