פדיון כפרות עכשיו

גדר איסור הוז"ל

שאלה:

לכבוד הרב שלום וברכה
האם להוציא שזל חס ושלום.
זה איסור מהתורה או מדרבנן?
האם זה מיתה בידי שמים כמו ער ואונן או שזה מעין כרת?
איך מתקנים את זה חוץ מלימוד התורה הקדושה?
לא כל אחד הוא תלמיד חכם הבקי ויודע ללמוד שס ופוסקים ראשונים ואחרונים שולחו ערוך ונושאי כליו
בתודה ובברכה

תשובה:

שלום רב,

ראה שו"ת אגרות משה (אבה"ע ג' סי' יד) שכתב באמצע תשובתו: "ומש"כ כתר"ה זה לדעת כי איסור הוצאת זרע אינו משס"ה לאוין, כנראה מלשון זה שסובר כתר"ה שהוא רק מדרבנן, במחילה מכתר"ה שהוא טעות וח"ו לומר כן כי הוצאת זרע לבטלה הוא מדאורייתא וגם חייב מיתה בידי שמים כדאמר ר' יוחנן בנדה דף י"ג והוא איסור חמור מאד עד שאיתא בש"ע שעון זה חמור מכל עבירות שבתורה וכו' מ"מ על איסור דרבנן לא היה שייך לומר לשון זה, והרי כל איסור ההרהור מקרא דונשמרת מכל דבר רע שדריש ר' פנחס בן יאיר בכתובות דף מ"ו הוא כדי שלא יבא לידי טומאה בלילה והיא דרשא גמורה ולא אסמכתא כדכתבו התוס' בע"ז דף כ', וא"כ כ"ש הוצאת הזרע שהוא בכלל לאו הזה. ומה שלא נמנה ממנין הלאוין אינו משום שאינו מדאורייתא דהרבה איסורים דאורייתא לא נמנו, ואולי משום שנאמר בזה עונש מיתה ולא אזהרה והלאו דונשמרת נאמר במחנה לכפילת איסור לא רק על הרהור אלא על עוד ענינים לא רצה הרמב"ם למנות בלאו מיוחד עיין בסה"מ במנין הל"ת שהוסיף הרמב"ן מצוה י"א". אמנם יש שכתבו שאיסור זה הוא מדרבנן.

ראוי להוסיף, כי לדעת האגרות משה בסיטואציה הזו שהוא עושה זאת עם עצמו, יש איסור נוסף שאינו קשור כלל לאיסור הוצאת זרע לבטלה. והוא איסור לא תנאף עפ"י האמור בנדה יג שם, ואיסור זה חמור יותר והוא בכלל הלאו של "לא תנאף" כמבואר שם. ראה שו"ת אגרות משה (אבה"ע ח"א סי' סח, ע, עא, ח"ב סי' טז, יח, וח"ג סי' יד).

הצטרף לדיון

7 תגובות

 1. לכבוד הרב תודה על התשובה
  אז אם אני מבין נכון את התשובה של האגרות משה זצל
  זה מדאורייתא וחייב מיתה בידי שמים חס ושלום.
  אז בהמשך למה ששאלתי בשאלה הקודמת.
  איך מתקנים את האיסור מדאורייתא הזה שגם חייבים עליו מיתה בידי שמים.
  וכפי שאמרתי בתחילה בדורנו לצערנו הרבה… ולא כל אחד מסוגל לשס ופוסקים שולחן ערוך ונושאי כליו. יש הרבה שבמקרה הטוב רק מדרשים ואגדות ולא מעבר לזה .
  והתשובות שאני הרבה שומע שימית עצמו בעסק התורה.עמל התורה.וכו..
  הרבה מאד פשוט זה לא הולך. כבר בלשון הגמרא לא מבינים שלא לדבר על תוספות ..
  חילוקים פלפולים..
  ראשונים. אחרונים..
  שולחן ערוך ..
  בית יוסף.. בכלל אין על מה לדבר
  רק להבין את התשובה שכבודו העתיק מהאגרות משה…
  מה העצה כבוד הרב?
  בתודה ובברכה

 2. אין עצה מושלמת, אם אדם יקפיד לא לחטוא במזיד, ויש ור את עיניו באופן נורמלי, יזהר מאינטרנט וממקומות של פריצות וכו', ויעסוק בתורה ובמצוות באופן טוב לםי יכולותיו הנפשיות הפיזיות וכו' , אם בכל זאת יקרה משהו מתוך שינה וכדומה אין לו צורך לחשוב על זה בכלל והכל בסדר.

 3. אני מרגיש צורך להוסיף את הדברים הבאים שהם קריטיים לתיקון הנפש וחזרה לחיים מבחינה רוחנית – מקווה( עדיף מעיין) ותיקון הכללי כמה שיותר וכמה שיותר מהר. ומי שיכול להגיע לציון של רבי נחמן באומן ולהגיד שם את התיקון הכללי זה התיקון הכי טוב שיש היום.

 4. בוודאי שמה שאמרתי חייב להיות כפוף לתשובה ומעשים טובים. בלי זה שום דבר שאמרתי כמובן לא יעזור.

  לגבי היציאה מחו"ל אשרי מי שזוכה לא לצאת מהארץ לעולם. אך מי שפגם בברית ובמיוחד אם מרגיש את טעם המיתה הזה בנפשו, גם אם נמצא בארץ ישראל יש לו קושי עצום להתחבר ולקבל חיות מתורה ותפילה (וכך עלול ליפול יותר ויותר). התיקון שמקבלים אצל רבי נחמן בציון שלו ע"י תשובה, פרוטה לצדקה ותיקון הכללי הוא יחיד במינו ונועד במיוחד עבור הדור הזה עם הסכנות שבו. ועבור מי שנפל למקומות האלה ורוצה "לחזור לחיים" במובן של קדושה וקרבת ה' בניגוד למצב הנפשי של מיתה בידי שמיים שגורם הפגם הזה (ומי שהרגיש מעט קרבת ה' או הרגשת חיות בתורה/ תפילה/קיום מצוות ואחר כך איבד את זה כי נפל בברית יודע על מה אני מדבר. אשריכם שזכיתם לא להכיר את ההרגשה הנוראית הזאת) התיקון המועיל ביותר עבורו (ולפעמים היחיד, תלוי בגודל הפגם) נמצא כאמור אצל רבי נחמן בציון ואז זוכה לקבל את חייו ואור פניו בחזרה.
  וכשחוזר לארץ יכול לזכות באמת לעניין של ארץ ישראל שקשור כידוע בקשר הדוק עם העניין של הברית.

  אני מעיד על התיקון הזה ויש עוד המון כמוני שמרגישים זאת על בשרם. ידועים דברי הגר"א שעיקר השראת השכינה מאז החורבן היא בקברי צדיקים. והתפקיד של הצדיק הזה בעולם הוא לקרב נפשות ישראל לה' יתברך והוא הבטיח תיקון גדול למי שיבוא אליו. תיקון הנפש שאין כמותו בעולם.

 5. כל הדרכים נפלאות, ובלבד שאדם יזכור שהדרך שלו לקב"ה עוברת דרך ליבו ועבודתו, ואין הוקוס פוקוס כזה שבאים לצדיק והוא כבר עושה בשבילנו את העבודה. יש סגולה רבה לתפילה במקום קדוש וכו', אבל הרבה עבודה פנימית. יישר כח על הדברים.

 6. הדרך של האדם עוברת דרך ליבו ועבודתו – אמת. תשובה ותיקון המעשים זה תנאי הכרחי ובלעדיו אין שום דבר. יש לנו בחירה ואף אחד לא עושה לנו הנחות.
  אבל כשמדברים על תיקון במיוחד למי שנפל לשאול תחתית, אין היום מטאורים שיכולים לעשות בעצמם במשך שנים רבות את התיקון המדובר.
  חשוב לחדד את הדברים – הצדיק לא עושה בשבילנו את העבודה, אנחנו עושים את שלנו והוא עושה את מה שהבטיח – עוזר לנו, מאד. ומי שנפל למקומות האלה, האמת לאמיתה היא שיש רק מקום קדוש אחד שבו הוא יכול להתקן וזה דווקא אצל הצדיק הזה. ואין כאן מקום להאריך יותר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל