לתרומות לחץ כאן

חפץ שהוכתם על ידי השואל

שאלה:

שלום,
ראובן הלווה ספר לשמעון, והלה הכתים אותו באופן שאי אפשר להסיר את הכתם.
מה הדין?
תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה,

השואל חייב לשלם על ירידת הערך של הספר.

בהצלחה.

מקורות:

שומר ומזיק הקילו בתשלומי הנזק בשונה מגזלן, ולכן אם הזיקו לא חייבים לשלם חדש אלא משלימים את הנזק, דהיינו שהשברים שייכים לבעלים והמזיק או השומר משלמים את ההפרש שניזוק (כמבואר בשו"ע סימן שמד ס"ב[1] וסימן שפז[2]). בשונה מגזלן שלוקח השברים לעצמו ונותן לבעלים חדש (שו"ע סימן שנד ס"ה. וסימן שסב סי"ג). ולכן במקרה של ספר השואל חייב לשלם את התיקון או את ירידת הערך של הספר.

[1] שולחן ערוך חושן משפט הלכות שאלה סימן שמד סעיף ב

כשישלם השואל, שמין לו השברים, שאם שאל כלי ונשבר שמין לו השברים כמו שהיו שוים בשעת השבירה ונותנים לבעלים, ומשלים עליהם. ואם הוזלו בין שעת שבירה לשעת העמדה בדין, שמין אותם כמו שהיו שוין בשעת שבירה. וכן אם שאל בהמה ומתה, שמין כמה היתה שוה הנבלה בשעה שמתה, ונותן לו, ומשלים לו עליה. הגה: נגנבו השברים או נאבדו (ואפילו נאנסו) השואל חייב, אלא אם כן אמר למשאיל: טול את שלך (נ"י פרק השואל ובב"י ס"ס זה).

[2] שולחן ערוך חושן משפט הלכות נזיקין סימן שפז סעיף א

שמין למזיק בידו, כדרך ששמין לו אם הזיק ממונו. כיצד, הרי שהרג בהמת חבירו או שבר כליו, שמין כמה היתה הבהמה שוה וכמה הנבילה שוה, וכמה היה הכלי שוה והוא שלם וכמה שוה עתה, ומשלם הפחת לניזק עם הנבילה או הכלי השבור, כדרך שנתבאר בשורו שהזיק, בסימן ת"ג.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל