תרומות – לחץ כאן

תפילין ספרדיות לאשכנזי / כמה כריכות על היד?

שאלה:

שלום וברכה.
רציתי לדעת כמה כורכים את התפילין על היד בין האשכנזים ובין הספרדים.
ועוד שאלה: אני גר צדק, גידלו וחינכו אותי חינוך חילוני אך ספרדי.
לכן, קנו לי תפילין ספרדי. היום חזרתי בתשובה אני חסיד, ויש לי תפילין ריבנו תם אשכנזי. האם יש אם זה בעיה הלכתית? אם כן מה עושים?

תשובה:

שלום וברכה

מעיקר הדין כאשר אתה עושה שש כריכות שלמות ויש עוד שני חצאים, הראשונה והאחרונה, זה נחשב שבע כריכות ודי בכך. אמנם בבן טיש חי פ' וירא סעי' טו ובכף החיים סי' כז ס,ק יג,לה כתבו על פי האר"י לעשות שבע כריכות שלמות ולא להחשיב את החצאים, וכך נהגו רבים מקהילות הספרדים וגם הרבה מהחסידים, וכך הובא בשם בעל מנחת אלעזר. כמו כן העירו על פי דברי הרמ"א הידועים בסי' רסג שכאשר יש ענין במספר מסויים אין חסרון בכך שמוסיפים עליו, ובכלל מאתיים מנה.

באופן כללי לכתחילה לא נכון שספרדי ילבש תפילין אשכנזיות ולהיפך, ולכן אם אתה משוייך לקהילה ספציפית, חסידית אשכנזים, ראוי יותר שגם התפילין שלך יהיו אשכנזיות, ולכן כשירוח לך ויהיה לך כסף לכך תחליף, אבל זה לא מעכב. תוכל לשים משהו בצד כל חודש עד שיתקבץ לך הסכום הדרוש.

בהצלחה רבה ושבת שלום!

מקורות:

על כך שכל סוגי הכתב כשרים בתפילין, ראה שו”ת מהרש”ם ח”ב סי’ קב, שו”ת ברית יעקב יו”ד סי’ סז, ס’ לדוד אמת לחיד”א סי’ יג, ושו”ת השיב משה יו”ד סי’ נא. אמנם, בשערי תשובה בסי’ לו הביא שהמהר”ם חביב הח מיר בזה, אולם, כל הפוסקים חלקו עליו בזה, ויש אומרים שדבריו אמורים לענין קהילות שנהגו לכתוב את האות נ’ כמו ג’, ובזה אסר, ודבר זה אינו מצוי בזמנינו.

יש שפקפקו בהיתר זה לענין כתב האר”י שכותבים את הי’ שעל הצד”י הפוכה [ראה חזון איש סי’ ט ס”ק ו], אולם, להלכה הסכימו רוב הפוסקים שאף זה כשר, ראה שו”ת השיב משה שם, ס’ אמרי שפר כלל ה’ בשם גדולי וחכמי ירושלים, שו”ת מנחת יצחק ח”ד סי’ מז, שו”ת שבט הלוי ח”י סי’ ז, שו”ת יביע אומר ח”ט סי’ קח, וס’ הליכות שלמה פ”ד אות כב. ויש שהעידו שהחזון איש חזר בו מחומרא זו כמבואר בשו”ת מנחת יצחק שם.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל