תרומות – לחץ כאן

רעש של שיפוצים כשיש בבניין חולה

שאלה:

אני רוצה לבנות חצר (משותף) בקומת כניסה, ויש בבנין חולה שהרעש מפריע לו, וגם אינו מסוגל לעבור דירה.
השאלה א. מה הדין מבחינת הלכה. ב. אם לא יהיה רעש השכן יסכים לבניה, אז יש לי שאלה (אולי שאלה טכנית יותר) יש 4 דיירים בקומה, והבניה תהיה בחצר בקומה 0 בצד ימין חזית, והשכן גר בקומה 2 צד שמאל עורף, האם הרעש אמור להפריע לו?
תודה רבה.

תשובה:

שלום וברכה,

שכנים לא יכולים לעכב על שכן שמשפץ טענות של רעש ולכלוך. וגם אם יש שכן חולה מותר לשפץ את הבית. וראוי למעט ברעש וכן לא לחרוג מעבר לשעות המקובלות.

בהצלחה.

מקורות:

נחלקו הפוסקים האם ניתן למחות ברעש שהאדם עושה בתוך ביתו. לדעת המחבר יכול למחות כל עוד לא החזיק השכן לעשות רעש בביתו. ולפי דעת הרמ"א (קנו סעיף ב) חולק וסובר שעל רעש שעושה אדם בתוך ביתו אין אפשרות לעכב בעדו. וע"ז הביא הרמ"א את תשובת הריב"ש שאם השכן חולה ומזיק לו הרעש יכול למחות. ועל דברי הריב"ש אלו כתב החזו"א (סימן יג ס"ק יא) שכל זה רק ברעש של פטיש ומלאכה, אבל ברעש של ילדים לעולם לא ניתן למחות גם בחולים ומבוגרים.

מסתבר שרעש של שיפוצים בבית פרטי מוגדר כדיור, ולכן דינו כרעש של ילדים שסובר החזו"א שגם חולה לא יכול לעכב, ואין דינו כרעש של מלאכה, כיון שמקובל שאדם משפץ את הבית אחר תקופה מסוימת, וזה חלק מדיור סביר. 

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל