לתרומות לחץ כאן

ספיקות בגניבה

שאלה:

האם אפשר להתקשר להמקומות שלקחו משם דברים ולהגיד שמתקשרים בשביל מישהוא אחר שמתבייש ורוצה לדעת איך יכולים לסדר התשלום ולהגיע למחילה על מה שלא יודעים כמה זה היה?
ומה לעשות שיש לי עצבים על כל מיני מקומות שאולי אני חייב להם בגלל שלה הקפדתי כ"כ בבחרותי על כסף של אחרים ואין לדבר סוף (כבר שילמתי יותר מאלפיים ש"ח לכל מיני מקומות) אני רוצה לפתוח דף חדש בחיים וזה לא נותן לי מנוחה!

תשובה:

שלום וברכה,

מותר להתחזות בצורה שונה כדי להחזיר את הגנבות, ולומר שאתה מחזיר עבור מישהו [אותו מישהו זה אתה].

'עצבים' אין מקומם בתורה הקדושה. אם יש מקומות שאתה יודע שאתה חייב יש לשלם להם. אבל אם יש מקומות שלא ידוע שאתה חייב אין צורך להיכנס לספקות. אם אתה יודע שגזלת ואינך יודע אם פרעת יש חובה לשלם.

אם אתה יודע שגזלת ואינך יודע למי או שאין דרך להשיג את הנגזל, יש אפשרות לעשות בכספים צורכי רבים.

בהצלחה.

מקורות:

שולחן ערוך חושן משפט הלכות גזילה סימן שסו סעיף ב כתב: הרועים והגבאים והמוכסים, תשובתן קשה מפני שגזלו את הרבים ואין יודעים למי יחזרו, לפיכך יעשו בו צרכי רבים, כגון בורות שיחין ומערות. הגה: גזלן שהחזיר, אם צריך דעת בעלים, דינו כמו בגנב (טור ס"ג). ועיין לעיל סימן שנ"ה. ועוד עי' בערוך השולחן בטעם שהדבר מועיל וכן כתב שם בסעיף ג: אמרו חז"ל דהרועים והמוכסים תשובתן קשה מפני שסתמן גוזלים את הרבים ואין יודעים למי יחזירו לפיכך אמרו חכמים שיעשו בהגזילות צרכי רבים כגון בורות שיחין ומערות ותקוני דרכים ומרחצאות וכיוצא באלו דגם הנגזלים יהנו מזה אבל מחילה לא שייך בהם דהא אין מי שיודע אם גזלו אם לאו וכשיעשה צרכי רבים יסבב ה' שכל אחד מהנגזלים או מיורשיהם יהנה כפי ערך גזילתו ושימחלו לו והבא לטהר מסייעין אותו מן השמים ורועים היינו כשרועים בהמות שלהם אבל כשרועים בהמות אחרים אינם בחזקת גזלנים דאין אדם חוטא ולא לו:

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. ואם אני אומר לו שאני חייב ואני לא יודע כמה ונתתי לו 300₪ ואולי זה הרבה יותר, והוא אומר שהוא מוחל ולהמיך בחיים, האם זה מחול משום שאני מספק אם זה הרבה יותר?

  2. כשאמרתי להבעלים שבחור אחר גנב ומתבייש ורוצה לחזור בתשובה, כשהחזרתי לו מה שעוד היה לי בעין וביקש ממנו בשם "השני" מחילה הוא אמר לי שזה נגע לו ללב איך שאני מנסה לעזור להבחור והוא מוחל לו האם אניצריך לחשוש אם הוא יודע שאני הוא זה שגנב לא היה מוחל?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל