פדיון כפרות עכשיו

ניער פחית מוגזת של חברו וגרם שתישפך

שאלה:

שלום לרבנים ראובן ביקש משמעון לקנות לו פחית קולה הוא קנה פחית ניער אותה כל הדרך ברגע שפתח ראובן את הפחית כל הקולה יצאה מהפחית האם זה גרמא ושמעון פטור ? יישר כח

תשובה:

שלום וברכה,

אדם שניער פחית מוגזת של חברו והחבר לא ידע ופתח ונשפכה הפחית פטור המזיק משום גרמא בנזקין פטור. אולם שליח שנשלח לרכוש פחית או שומר שקיבל את הפחית לשמור וניער את הפחית והחזיר לבעלים והפחית נשפכה בזמן הפתיחה חייב השליח או השומר על הפסד הפחית.

בהצלחה.

מקורות:

ניער פחית של חברו דינו כגרמא בנזקין

אדם שניער פחית של חברו וגרם שהפחית נשפכה כשפתח את החבית נחשב לגרמא בנזקין, ושווה דינו לאדם שפתח את הדיר של חברו ויצאה הבהמה ואבדה או שניזוקה שלפי דעת התוספות (ב"ק נה, ב) רא"ש (שו פ"ו סימן ב) והטור (שצו) שפטור הפותח כדין גרמא בנזקין. כיון שגרם שהבהמה יצאה והופסדה והוא לא הוציא את הבהמה בידיים. וכמו כן ניעור פחית גרם שהפחית תישפך. עדיין ניתן לחלק ולומר שבבהמה מי אמר שתצא ותינזק. אמנם גם בפחית לא ברי הזיקא, אם לא יפתח את הפחית מיד אלא אחרי כמה שעות לא תישפך הפחית.

דינו של שומר שניער הפחית

ויש לדון שומר שניער פחית והחזיר את הפחית לבעליו והפחית נשפכה, האם דינו כדין מזיק שפטור מגרמא? כמו כן שליח שנשלח לרכוש פחית ושליח הרי הוא שומר (שו"ע קפה, א) האם חייב על שפיכת הפחית שבגרמתו?

בשו"ת הרא"ש כלל צב סימן ב כתב לגבי שומר שחרש עם הבהמה מעבר ליכולתה והחזיר את הבהמה לבעליה ומתה הבהמה אחרי כמה ימים ופסק הרא"ש שחייב השומר, ששומר שפשע בבהמה והחזיר אותה לבעליה, לא נפטר מפשיעתו, ועליו לטפל בבהמה עד שיסלק את פשיעתו בבהמה, עכ"ד. ולפ"ז פסק הנתיבות (סימן שמ ס"ק ג) ששומר שפשע בבהמה וחלתה הבהמה והשיבה לבעלים חייב להמשיך לזון אותה עד שתבריא, ומוטל על השומר לתקן את אשר פשע בה. ולפ"ז נראה ששומר שפתח את הגדר של הבהמה והחזיר את הבהמות ללא גדר, ויצאה הבהמה וניזוקה, חייב השומר כיון שפשיעתו בשעת השמירה גרמה לנזק. ולפ"ז גם בניעור פחית הרי זה פשיעה בשמירה ואם הבעלים היו פותחים את החבית בעודו שומר היה מתחייב השומר כדין שומר שפשע בשמירה, ה"ה אם הפתיחה של הפחית הייתה אחר סיום שמירתו כיון שפשיעת החבית גרם לנזק חייב על פשיעתו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל