תרומות – לחץ כאן

שמירה בבעלים (עובד/מעביד)

שאלה:

שלום כבוד הרב,
כתוב בגמרא (מס' בבא מציעא) שכאשר ראובן מבקש משמעון שהלה ישמור לו על איזה חפץ, שמעון פטור מאחריות אם למשל החפץ יגנב אם בשעת הבקשה ראובן היה עושה איזה מלאכה בשביל שמעון וזה נקרא שמירה בבעלים.
עכשיו לשאלה מעשית: ראובן עובד כמנהל חשבונות אצל שמעון בחברה שלו. האם זה אומר שאם ראובן יבקש משמעון שישמור לו על איזה חפץ, שמעון יהיה פטור במקרים של גניבה או אבידה מפאת שהוא מעביד של ראובן וראובן עובד שלו?
תודה רבה!

תשובה:

שלום וברכה,

במקרה שהזכרת אם בשעות שראובן עובד אצל שמעון נתן לו לשמור על חפץ כיון שראובן משועבד לשמעון יש בכך דין של שמירה בבעלים, ופטור שמעון על גניבה ואבדה ואפילו מפשיעה פטור.

בהצלחה.

מקורות:

שולחן ערוך חושן משפט הלכות שאלה סימן שמו

סעיף יב

מלמד תינוקות, והנוטע לבני המדינה, והמקיז להם דם, והסופר שלהם, כל אלו וכיוצא בהם, יום שהוא יושב בו לעשות במלאכתו, אם השאיל או השכיר לאחד מאלו שהוא עוסק במלאכתם הרי זה שמירה בבעלים, ואפילו פשע בה השומר פטור. אבל הוא ששאל או שכר מהם, חייב, שאינם שאולים לו ויש אומרים שבזמן הראוי למלאכה, אף על פי שאינם עסוקים בה, לפי שאינו רשאי להשמט מהמלאכה ההיא בכל עת שצריכים לו, הוי לגבייהו שאלה בבעלים; אפילו אם צריך לתת לו שכר, מכל מקום מוכרח הוא לעשות לו מלאכתו,  מידי דהוה אשותפים ששכרו שכיר חדש או שנה, דבכל שעה הוי שאלה בבעלים לכל אחד מהם. 

סעיף יג

הרב השונה לתלמידיו, אם הם צריכים ללמוד עמו בכל מסכתא שירצה הוא, ואף אם התחילו מסכתא אחת יכול לשנותה לאחרת, אז הוו הם כשאולים לו, שהם עמו במלאכה, ואם שאל מהם הוי שאלה בבעלים. ואם הוא צריך ללמוד עמהם בכל מקום שירצו, אז הוא נשאל להם. ואפי' שלא בשעת הלמוד, כיון שצריך ללמוד עמהם בכל עת שירצו. ואם הדבר תלוי בשניהם, שהמסכתא שהתחיל יגמרו, ואין הרב יכול לשנות המסכתא שלא מדעת התלמידים, ולא התלמידים בלא דעת הרב, אז אינם שאולים זה לזה כלל. ולפני המועדים, שדרך לדרוש לעם הלכות המועד, הוא נשאל להם. הגה: וכן הדין בשליח צבור עם קהל שלו, דאם הקהל אינן יכולין להשמט ממנו הם כשאולין לו; ואם הוא אינו יכול להשמט מהן, הוא נשאל להן (בית יוסף בשם הרשב"ץ). 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל