תרומות – לחץ כאן

שחרית לאחר זמנה וק"ש לאחר זמנה

שאלה:

שלום כבוד הרב,

התעוררתי מאוחר הבוקר ופספסתי את זמן התפילה. אך בכ"ז התפללתי שחרית מלאה (ללא טלית ותפילין, התפללתי באוטובוס בישיבה. כשאגיע לביתי אניח ואתעטף) – האם נהגתי נכון בכך או שהיה עליי לחכות למנחה ולהתפלל תשלומין?

תודה

תשובה:

נהגת נכון, בדיעבד מתפללים עד חצות היום. אבל כמובן הפסדת שכר תפילה בזמנה כדאי מאוד לשים שעון חזק כדי להתעורר בזמן. מאוד חשוב לקום לפני סוף זמן קריאת שמע שהוא מוקדם לסוף זמן תפילה כדי שלא להפסיד מצוה זו שהיא מדאורייתא, וכשעבר זמנה מפסידים שכרה לגמרי.

בהצלחה רבה מאוד.

מקורות:

שו"ע פט,א.

Join the Conversation

8 Comments

  1. מנהג בני אשכנז לברך בשם ומלכות עד חצות, ראה קצות השולחן סי' יט, הליכות שלמה פרק ז ועוד רבים, וכן נהגו רבים מגדולי הספרדים, ראה חיד"א בשו"ת חיים שאל ח"ב סי' לא, ובדעת הבן איש חי יש בזה סתירה לכאורה, ברב פעלים ח"ב סי' יב כתב לברך עד חצות ובעוד יוסף חי פ' וארא צידד לא לברך אלא עד ארבע שעות, אמנם בכף החיים נח,כה כתב לברך בלא שם ומלכות וכ"כ באור לציון ח"ב פ"ו וכן דעת הגר"ע יוסף זצ"ל, לכן ספרדים לא יברכו בשם ומלכות אחר זמן תפילה.

  2. לעניות דעתי לא קוראים לזה הסרת מכשול..
    כי אם יש הרבה פוסקים שכן התירו אפילו לדעת הספרדים מי אז מי שיקיל בדבר לא הוי מכשול יש פורפוציות לכל דבר..

  3. המגיב סבור שהואיל ורבים קיבלו על עצמם לנהוג בכל כפי הוראות הגר"ע יוסף, מבחינתם כל מה שחורג מפסקיו זה מכשול. באופן כללי יש לדון שלגבי ספרדים זה אכן ספק ברכות ולהקל

  4. סוף סוף עד חצות זה הוא גם כן באיזה שהוא מקום כבר דיעה אמצעית וכדעת השו"ע,דהרי לפי הב"ח ט"ז ועוד שעד חצי שעה אחרי חצות זה בדיעבד עדיין ( בכל אופן באונס) עדיין זמן שחרית ולפי המ"ב סוף סוף אם בטעות התפלל אז שחרית לא יצטרך לחזור בתפילות תשלומין, וגם למהרי"ל שפסק כמו הכסף משנה בדעת הרמב"ם "שובקמך" פירוש כל זמן שאנשים עומדים בקימה שזה הוא כל היום,ושלכן הקיצור שולחן ערוך מביא שי"א שניתן לברך ברכת ק"ש כל היום.

  5. כשנאמר כאן לברך ללא שם ומלכות הכוונה רק בפתיחה ובחתימה או שמא לכל אורך הברכה יש לדלג על כל האזכרות? כמו"כ בכל ברכה מסופקת, אני מבין את האיסור להוציא ש"ש לבטלה לצד שפטורים אך מה יכולה להיות הבעיה ב"מלכות" ? למה גם את זה צריך להשמיט?

  6. לכאורה לאורך כל הברכה מותר לומר הזכרת שם [לפחות בברכות שיש בקשת צרכים, וגם הענין של המלכות זה שיגרא דלישנא, ומשום ששם בלי מלכות זה מעכב ולא יוצא ידי חובה – למעשה מותר לומר מלך העולם.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל