תרומות – לחץ כאן

ברכה לאחר בדיקת מזוזות

שאלה:

שלום
מזוזות שהורדו לצורך שיפוץ האם מוכרך להחזירם אח"כ למקומם כפי שהיו כל אחד במזוזה שלו, נפק"מ אם לא ידוע היכן כל אחד היה קבוע?

תשובה:

שלום וברכה

כל שמחזירים באותו היום לאותו מקום כל מזוזה, לא מברכים שוב, לכן כדי למנוע ברכה שאינה צריכה כך צריך לעשות, לסכם עם המגיה מתי יש לו זמן, להסיר רק בזמן שהוא פעיל וכך אפשר לשוב ולהחזיר באותו היום ואז מחזירים כל מזוזה למקומה ולא צריך לברך שוב. אבל אם לא מחזירים באותו היום או לא מחזירים כל מזוזה למקומה, יש לברך שוב.

מקורות:

על כך שזה תלוי מתי מחזירים, ראה פתחי תשובה (שם סי’ רפט סק”א) שהביא מכמה אחרונים שהסתפקו באדם שמוריד את המזוזה לצורך בדיקה אם חייב ברכה כשהוא מחזיר אותה. ולמעשה כתב כי אם הוא מחזיר אותה מיד אין צורך לברך. ובערוך השולחן שם כתב כי כל עוד הוא מחזיר אותה באותו יום, אין צורך לברך. ונראה שלא השקיעה קובעת כאן אלא מה שאנשים מתייחסים לכך כבר כיום חדש, כלומר למחרת בבוקר.

על כך שבהחלפת מזוזה ממקום למקום ולא מחזירים אותה מזוזה מברכים שוב, ראה ס' האשכול [אלבק עמ' 195] והביאור על פי הרמ"א סי' ח סעי' יד, וכן נראה בביאור הלכה סו"ס כה, וראה מהר"ם שיק יו"ד סי' רפה ודעת קדושים רפט ד ושבט הלוי ח"ב סי' קנח. אמנם בשו"ת מהרש"ג ח"א יו"ד סי' נז כתב שזה תלוי במחלוקת הבית מאיר והמגן אברהם ביוצא לסוכת חברו אם מברך עליה, אמנם יש שחילקו שכן שם החיוב הוא בגברא והוא מקיים את מעשה ישיבתו בשתי הסוכות כאחת, משא"כ כאן שכל מזוזה היא מעשה מצוה חדש.

Join the Conversation

3 Comments

  1. קיבלת תשובה ואסביר שוב: אם אתה מחזיר באותו יום, עד כמה שאתה יודע מה היה איפה תעשה זאת כדי שלא לגרום ברכה שאינה צריכה, אם אתה לא יודעף או לא מחזיר באותו יום, אין נפק"מ ותברך בלאו הכי וממילא מה יש לעשות תקבע כל אחת בפתח מזדמן אחר. אם יש עוד משהו לא מובן אשמח לסייע.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל