תרומות – לחץ כאן

האם בבית יהודי מותר לתלות תמונות? / פסלי נוי?

שאלה:

אני יודע שלא תעשה לך פסל וכל תמונה, אז כאילו לפי מה שהבנתי אפשר לצבוע את הקירות, אפשר לרהט, אפשר לשים וילונות, אפשר אפילו לתלות מדפים על הקירות לספרים וכל מיני תשמישי קדושה..

אבל מבחינת תמונות אני הבנתי שאסור לתלות.. זה נכון? וכמובן בלי פסלים, אבל יש פסלון של רב עם ספר תורה, זה נחשב לפסל אבל זה חמוד כי זה רב מחייך שמחזיק ספר תורה וזה קטן, האם גם את זה אסור להחזיק בבית?

תשובה:

שלום וברכה

אין איסור על תמונות, מה שאנחנו קוראים תמונות בלשון התורה הכוונה לפסלים, אבל דבר שאינו שוקע ובולט אינו תמונה.

לגבי פסלי נוי:

אסור לעשות בובה כזו אלא אם כן יש לה איבר חסר, לגבי להשהות בבית בובה כזו, נחלקו הדעות וראוי להחמיר, אלא שנהגו להקל.

מקורות:

א. ראה שו"ע יו"ד סי' קמא ס"ד וסעיף ז שאסור לעשות צורת אדם שלם, אבל מותר לעשותו על ידי שיחסר ממנו אחד מאבריו. אכן, דעת החתם סופר (שו"ת יו"ד סי' קכח) שמותר לעשות זאת על ידי פועל גוי, אלא שבס' נהרי אפרסמון (יו"ד סי' קטז, קיז וסוף קיח) חלק על דבריו וכתב לאסור אף באופן זה, וכן דעת שו"ת יד אלעזר (סי' קכט), וראה דרכי תשובה (יו"ד סי' קמא ס"ק ל, וס"ק לב) שהאריך בנידון זה.

ב. בשולחן ערוך שם סעיף ד מובא שנחלקו הפוסקים אם מותר להשהות בבית צורת אדם שלם כשנעשה שלא לשם עבודה זרה. ובס' בנחל אשכול (הל' ע"ז סוף סי' נ) כתב ללמד זכות על המקילים בזה, וכתב שכך נהוג בזמננו.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל