פדיון כפרות עכשיו

שוכר ראשון שהתקין מזגן ובא שוכר שני

שאלה:

שוכר ראשון שהתקין מזגן בדירה שכורה (לבעלים לא אכפת) ולאחר כ-3 שנים נגמר החוזה בין השוכר הראשון לבין המשכיר ועזב (וכן הנ"ל חתם על חוזה שכתוב בפירוש שאסף מהדירה את כל החפצים שלו). לאחר כחודשיים נכנס השוכר השני לדירה. השוכר הראשון ראה שנכנס שוכר חדש לדירה ורוצה למכור את המזגן לשוכר השני. השוכר השני ענה לו בבירור שהוא לא מעוניין במזגן ולכן הוא יפרק את המזגן ויתרום אותו. השוכר הראשון ביקש שלפני שהוא מפרק שהשוכר השני יגיד לו כדי שיבוא לקחת את המזגן.
לאחר כחצי שנה מאז נפגשו – השוכר השני שכח מבקשת השוכר הראשון ותרם את המזגן. ואחרי זה השוכר הראשון תובע את הכסף מהשוכר השני על המזגן.
א. האם השוכר השני מחוייב לשלם לשוכר הראשון?
ב. האם הוא הפר את הבקשה של השוכר הראשון בכך שלא הודיע לו שהוא מפרק את המזגן ?. שכן השוכר הראשון לכאורה פינה את כל חפציו.

תודה רבה מראש ויישר כוח !

תשובה:

שלום וברכה,

השוכר השני שתרם את המזגן עליו לשלם את עלות המזגן לבעל המזגן. אסור לו לפנות את המזגן ללא התראה מפורשת, וגם במקרים שמותר לפנות הוא רק לפרק ולהניח מחוץ לבית אבל אסור לו לתרום ולאבד אותו מבעליו, ואם עבר והעלים את המזגן עליו לשלם את הנזק שעשה.

בהצלחה.

מקורות:

בשו"ע סימן שיט מבואר שאם רוצה לפנות מביתו חפץ שהוכנס לביתו שלא בהסכמה, יש להתרות בו תחילה. ונחלקו הפוסקים האם גם לדעת הרמב"ם והמחבר צריך להתרות או שרק לדעת הרמ"א צריך להתרות. גם במקרים שמותר לו לפנות כתבו הפוסקים שאסור לו לפנות למקום הפקר אלא יפנה למקום המשתמר קצת, ולכן אם תרם את המזגן הרי הזיק את המזגן מבעליו ועליו לשלם כדין מזיק.

ראה כאן את כל השיטות הפוסקים על השו"ע סימן שיט.

הצטרף לדיון

2 תגובות

 1. כתבתם במקום אחר כך :
  עליך ליצור קשר עם השוכר הראשון. אם הוא מעוניין לקחת את החפצים שהשאיר, הרי הוא חייב לשלם לך כאילו שכר ממך מחסן בגודל שהחפצים תופסים ואסור לך להשתמש בחפצים.

  אם לא ידוע מחיר מדויק של מחסן בגודל זה, ניתן להגיע לפרשה על סכום קרוב מרצון שני הצדדים.

  אם הוא לא מעוניין בהם, אתה יכול להשתמש או לזרוק והוא לא חייב לשלם לך עבור האחסון.

  מקורות:

  לעניין תשלום עבור האחסון, עיין בשו"ת אגרות משה חו"מ ח"ב סי' נו על אחד שקיבל פיקדון לחצי שנה ונתעכב המפקיד מליטול את הפיקדון במשך שנתיים, שהשומר יכול לתבוע מהמפקיד מה שנהוג לשלם עבור השכרת המקום לשנה וחצי. וכעין זה מצינו בסמ"ע סי' שיט סק"א שאם אחד הכניס את חפציו לחצר חבירו שלא ברשות, והחצר 'קיימא לאגרא' יכול בעל החצר לתבוע דמי שכירות.

  אבל אם השוכר הראשון לא מעוניין בחפצים, אם כן לא נהנה כלום והשוכר השני שמר עליהם רק בטעות.

  קישור https://din.org.il/2014/11/30/%d7%a9%d7%95%d7%9b%d7%a8-%d7%a9%d7%94%d7%a9%d7%90%d7%99%d7%a8-%d7%97%d7%a4%d7%a6%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%94/

 2. הבאת תשובה יפה שכתבנו בעבר, אני לא רואה סתירה למה שכתבנו לך היום. אסור לשוכר השני לזרוק את החפצים ללא הודעה מוקדמת, ואם זרק צריך לשלם כדין מזיק.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל