לתרומות לחץ כאן

עקירת עצי פרי על ידי גוי למנוע ליכלוך

שאלה:

האם ניתן לעקור עצי פירות הדר לאחר מכירת העצים לגוי ע"י גוי.
כי העצים עושים הרבה ליכלוך ויתושים

תשובה:

 
 

שלום וברכה

במקרה כזה שהעצים גורמים נזק, ניתן למכור את האילן לגוי, בקנין המועיל מן התורה, ואחר כך יש להורות לכתחילה לפועל נכרי, להעתיק את עצי הפרי ממקומם למקום אחר. ואזי אף אם בפועל לא יעשה כדבריך, אין עליך עוון, אולם אין להסביר לו שלא יעשה זאת, אלא יש להורות לו במפורש לשתול אותם במקום אחר היכן שירצה, אין צורך לומר היכן צריך לשותלם.

מאוד החמירו חז"ל בעקירת עצי פרי, ואמרו על כך שאינו רואה סימן ברכה, ועוד אמרו שבגלל קוצצי אילנות טובים מאורות השמים לוקין, ורבים מן הפוסקים כתבו שדברים אלו נאמרו אף באופן שמותר מן הדין לקצוץ את אהאילנות, ומשום כך הפוסקים החמירו מאד שלא לעשות זאת רק באופן שיש הפסד גדול ומוכח, וגם אז לעשות דווקא על ידי נכרי.

 מקורות:

 כאשר הסיבה היא רק הרווחה אין מקום להקל אולם כאשר הדבר מוכרח, כתבו הפוסקים להקל לעשות זאת על ידי מכירה ועקירה על ידי נכרי וכמבואר בדרכי תשובה (סי' קטז ס"ק נא), וע"ע בספר עץ השדה (סי' ז) באורך בדינים אלו.

וראה בשו"ת דברי חיים (יו"ד ח"ב סי' נז) כמה התאמץ להתיר באופן שהיו צריכים לעקור עצי פרי לצורך בניית מקוה, ובקושי התיר, ויש שכתבו שאף לעונה להיתר יש בזה חשש סכנה, ומשום כך כתב בשו"ת משנת יוסף (ח"ד סי' נא) שאין להתיר זאת רק למרא דאתרא או לרב שהשואל מפנה אליו את כל שאלותיו.

בגמ' מס' פסחים דף נ: שנינו "תנו רבנן תגרי סימטא ומגדלי בהמה דקה וקוצצי אילנות טובות ונותנין עיניהן בחלק יפה אינו רואה סימן ברכה לעולם" ובמס' סוכה (כט.) אמרו "בשביל ארבעה דברים מאורות לוקין על כותבי פלסתר ועל מעידי עדות שקר ועל מגדלי בהמה דקה בארץ ישראל ועל קוצצי אילנות טובות"

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל