תרומות – לחץ כאן

כיסוי ראש לאחר החופה עד החדר יחוד

שאלה:

כלה אחר חופה היא כאשת איש לכל דבר, אם כן מדוע אינה חייבת בכיסוי ראש אחר החופה אלא לאחר חדר יחוד או כשהולכת לביתה?

תשובה:

יש מחלוקת אחרונים בארוסה – שקיבלה קידושין, ועדיין אינה נשואה – חופה – חדר יחוד, על זה יש שסמכו שלא ללבוש את הכיסוי ראש עד לחדר יחוד.

מקורות:

נחלקו האחרונים האם ארוסה (כוונתם ארוסה כמו בזמן חז"ל, שכבר קיבלה קידושין והרי היא כאשת איש) אם היא צריכה כיסוי ראש או לא. דעת השבות יעקב ח"א סי' קג להתיר כל זמן שאינה נשואה, וכן כתבו בספר יהושע (פסקים סי' פט), ישועות יעקב (אבה"ע סי' כא סק"א), יד אליהו (פסקים עט). אולם דעת הרבה אחרונים לאסור מאחר שכבר היא אשת איש, עי' שו"ת מהר"י לבית לוי (אחי הט"ז, סי' ט'), בית מאיר (אבה"ע סי' כא), שו"ת חות יאיר (סי' קצו), שו"ת רע"א (תניינא עט), ערך שי (אבה"ע סי' כא), וכן פסק במשנה ברורה סי' עה סקי"א.

חשוב להדגיש, כי המחלוקת הנ"ל היא באשה שקיבלה קידושין ועדיין אינה נשואה, אבל מאחר שכיום במהלך החתונה האשה כבר נחשבת לנשואה הן מחמת החופה והן מחמת החדר יחוד (לפי מנהגכם שציינת), א"כ כולם מסכימים שמעיקר הדין ודאי שעליה ללכת עם כיסוי ראש.

אך גם סברא זו אינה מוסכמת ראה שם בשו"ת חוות יאיר סימן קצו: "ואפילו את"ל דארוסות בזמן הש"ס היו הולכות פרועות ראש היינו מפני שהיו בימיהם האירוס זמן רב לפני הנשואין ויש כמה חילוקי דינים ביניהם כמ"ש טור וש"ע שם סי' נ"ד לכן כל כמה שלא נישאת אפשר שגם בהילוכה ומלבושיה היה כמנהג הבתולות והכי משמע בש"ס מש"כ בימינו דאין בין קידושין ונישואין כלום כל שנתקדשה ראוי שתתנהג כמנהג נשים ולהתכסות בצעיף ואפילו תרצה להתכסות ברדיד כמנהג בתולות הוא נגד דת יהודית כמ"ש שם סי' קט"ו".

למעשה, המנהג כאן הוא לכסות את שיער הראש כבר במהלך החופה. אולם יש הנוהגות שלא לכסות את השיער ביום חתונתם, ככל הנראה הם סומכים על מה שהובא כאן בשם השבות יעקב, ויש שדייקו כן גם בדעתו של החתם סופר בתשובה ביו"ד סי' קצ"ה ע"ש.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל