לתרומות לחץ כאן

הוספת מים לחמין על האש בשבת

שאלה:

אדם המתחזק בשמירת שבת, הוסיף בבוקר יום השבת לסיר החמין שעל הפלטה שתי כוסות מים רותחים. האם אסר בכך את אכילת החמין?

תשובה:

שלום רב.

נעשה סדר בדברים:

הוספת מים קרים לסיר חמין העומד על הפלטה בשבת אסורה (וכן למיחם חשמלי או לכל תבשיל אחר העומד על האש), ויש בזה איסור בישול דאורייתא.

אדם שחושש שיצטרך להוסיף מים לחמין בשבת עליו להשאיר מערב שבת מים שישארו חמים גם בשבת (במיחם או בסיר על הפלטה וכדו' אך לא בטרמוס), ואז יוכל להוסיף מים כשהם חמים ישר מן המיחם (או הסיר) באמצעות כוס לסיר החמין אך לא ישהה עם הכוס בדרכו להעביר את המים למיחם, ויזהר לערות את המים בנחת לתוך סיר החמין, שלא יגיס את התבשיל.

אולם, דעת הגר"ע יוסף לאסור גם בזה, ולדעתו אין היתר להוסיף מים אלא לכלי שני, כך שלא יהיה ניתן להניח שוב את החמין על גבי הפלטה.

לחילופין ציין כי היו הרבה קהילות שהתירו לשפוך ישר מהמיחם לסיר של החמין ללא כוס באמצע [אבל בזה יש חששות מצד בשר בחלב…] אלא שלדעת השו"ע נראה שגם זה אסור.

בכל מקרה האוכל לא נאסר מחמת רוב דעות המקילים.

מקורות:

שולחן ערוך סי' שי"ח, וכאשר המים נתבשלו ונצטננו לדעת המחבר עדיין יש בזה בישול גמור, ולדעת הרמ"א אם לא נצטננו לגמרי מותר, ויש לבדוק היטב שאכן זה נחשב עדיין חם במקצת. ור' גם בארחות שבת פרק ב' סעיפים עא – עג שהאריך בדין זה ועי' שם שכתב שיכול גם להביא את הסיר למיחם ולפתוח את ברז המיחם לשפוך את המים לסיר, אך בזה יש ליזהר שלא יהפך המיחם למיחם בשרי, וכן יכול להביא את המיחם אצל המים (במיחם שאינו חשמלי) עי' שם. על דעת הגר"ע יוסף בזה ומקורותיו ראה ילקוט יוסף חלק י עמ' רכט.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. לא הבנתי למה כיוון הרב שלחילופין ניתן לדעתו (של הגרע"י)לשפוך מהמיחם ישר לסיר…. הלא דעתו שאסור לשפוך אף ישירות מהמיחם לתוך הסיר. כמבואר בשו"ת יחוה דעת ח"ד סי'כ"ב, ובחזו"ע שבת ח"ד.

  2. אמת, לא זכרתי שלמעשה הוא מחמיר גם בזה, דברי התבססו על שיחה שקיימו בענין זה עם מרן הגר"ע כמה מידידי כמה שנים לפני פטירתו, ושם ניסו לשכנעו שיותר קל להתיר כלי שני מאשר עירוי המיחם עצמו והוא התנגד בתוקף ואמר שאם להתיר – זה רק עירוי מהמיחם עצמו שבזה רבים הקלו [כפי שמציין גם ביחווה דעת] אבל אמ, הוא מחמיר גם בעירוי מכלי ראשון.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל