תרומות – לחץ כאן

אשה שמסופקת אם בירכה ברכות התורה

שאלה:

שלום רב,
בסדר השכמת הבוקר מוצאת שהגעתי לעמוד של סוף ברכת התורה ולא זוכרת שקראתי.
אוסיף שמצוי שנרדמת מעט תוך כדי הקריאה, כך שיתכן שקראתי הכל או חלק ובכל אופן, לא זוכרת אם ומה קראתי.
מה לעשות?

תשובה:

שלום וברכה

לגבי נשים יש נדון בין הפוסקים האם חיוב ברכות התורה הוא מדאורייתא או מדרבנן, וההשלכה למחלוקת זו, שכן כידוע אם הברכה היא מהתורה – כמו לגברים, מספק יש לחזור ולומר [את הברכה האחרונה – אשר בחר בנו], אבל אם זה מדרבנן, מספק יש להקל. דעת הברכי יוסף [מז אות ח] שלנשים הברכה היא דרבנן, ואילו מדברי הביאור הלכה [שם סעי' יב] נראה שזה חיוב גם לנשים מהתורה, שכן כתב שאשה יכולה להוציא את האיש בברכה זו, ומשמע שחיובם שווה. לפיכך, אשה אשכנזיה שיכולה לומר ברכת אהבת עולם ככל ברכות קריאת שמע, תאמר ברכה זו ותכוון לפטור עצמה בה בברכות התורה, ואחרי שמונה עשרה תאמר כמה פסוקים. אשה ספרדיה שאינה מברכת ברכה זו, תנסה לשמוע את הברכה ממישהו אחר, ואם זה לא אפשרי, נראה שלא תחזור ותברך.

יום נעים.

מקורות:

על עצם חיוב נשים בברכות התורה: בבית יוסף הובא בשם האגור ומהרי”ל (החדשות מה), שאע”פ שאינן חייבות, ואף אמרו שהמלמד ביתו תורה כאילו מלמדה תיפלות (סוטה כ, א), זהו בתורה שבע”פ, אבל תורה שבכתב הן לומדות. ועוד, שהן אומרות את פסוקי הקורבנות ולומדות את הדינים השייכים להן, וכפי שכתב הסמ”ק. ע”כ. אמנם הגר”א מבאר (סו”ס מז), שהן מברכות על התורה כמו על שאר מצוות שהזמן גרמן, שלדעת ר”ת והר”ן והרמ”א (או”ח תקפט, ו), רשאיות לברך עליהן. וכ”כ עוד אחרונים רבים. ולפי זה אשה אינה יכולה להוציא גברים בברכתה.

אלא שלפי זה אשה ספרדיה אינה מברכת והיאך לשו”ע נשים מברכות, ובשו”ת חקרי לב (או”ח י) סובר שאכן אין לנשים לברך “אשר קדשנו במצוותיו וצוונו לעסוק בדברי תורה”, אלא רק  ברכת “אשר בחר בנו" שהיא ברכת שבח. בשם הגר”ח מבריסק ביארו, שברכת התורה אינה רק ברכה על המצווה אלא ישנו דין בפני עצמו שצריך לומר ברכה לפני לימוד תורה, וכיוון שנשים צריכות לעסוק בתורה כדי לדעת דיניהן – צריכות לברך. ועיין עוד הליכות ביתה ג, א-ב, ילקוט יוסף מז, יח.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל