תרומות – לחץ כאן

עליה לתורה פעמיים

שאלה:

עליתי לתורה במנין ראשון ונשארתי בבית הכנסת ללמוד וקראו לי במנין השני עוד לעליה לתורה האם מותר לי לברך שני פעמים במנין הראשון וגם במנין השני
אם אפשר כתובת ההלכה
תודה מראש

תשובה:

שלום רב.

אין בכך כל בעיה. הנדון מתחיל כאשר הוא רוצה לעלות באותה קריאה פעמיים, לאחד מהשבעה קוראים ואחר כך למפטיר! בזה הדין כך:

כאשר הקריאה עצמה היא בספר אחד, והמפטיר הוא בספר אחר, כגון שבת חנוכה בה קוראים למפטיר מענינו של יום, אסור להעלות למפטיר אדם שכבר עלה קודם לכן לקריאת הפרשה משום שנראה הדבר כאילו הוא מטיל דופי בכשרותו של הספר הראשון [כשקוראים בשלושה ספרים, כמו בשבת חנוכה שחלה בראש חודש, אין בכך איסור, הואיל וניכר שהחלפת הספרים היא משום עניני הקריאה, ולא משום שיש פגם בספר הראשון, רק כאשר הם שני ספרים בלבד].

גם כאשר המפטיר קוראה באותו ספר בו עלה מתחילה אין ראוי לעשות כך לכתחילה, משום ש”ברוב עם הדרת מלך”, ויש מעלה מיוחדת בכך שעולים אנשים רבים לתורה. אלא שנהגו להקל בכך בעת הצורך, כגון ביארצייט שיש מהדרים לעלות למפטיר, ואם הוא הכהן או הלוי היחידים בבית הכנסת ניתן להקל ולהעלותו פעמיים. או באופן שהעלו אותו בטעות לעלית לוי והוא מעונין במפטיר מחמת אבלותו. שתי עליות רצופות בכל מקרה אין לתת [כלומר שביעי ומפטיר].

מקורות:

על האיסור לעלות לתורה פעמיים בשני ספרים שונים, ראה שו”ע או”ח סי’ קמד סעי’ ד. על כך שבספר אחד הטעם לכך הוא רק משום ברוב עם הדרת מלך וממילא ניתן להקל בזה בעת הצורך ראה אליה רבה שם, ושכן היה המנהג בקרקא מקדמת דנא, שבשבת חזון הרב היה עולה לשלישי ולמפטיר, וראה ס’ חוט המשולש שכך היה מנהגו של הג”ר נתן אדלר רבו של החתם סופר, שעלה כל שבת לכהן ולמפטיר. על פי זה כתב בשו”ת יביע אומר ח”ו סי’ כה להקל בזה למי שיש לו יארצייט באותו שבוע ורוצה לעלות למפטיר, והוסיף שאם אין שם כהן אחר יכולים לעשות כך לכתחילה. בס’ כף החיים סי’ רפב ס”ק נט כתב לחדש, שאדם שקנה לעצמו מפטיר וכיבדוהו בעלייה אחרת, לא יעלה כיון שבדעתו לעלות למפטיר. על כך שאין להקל בזה בשום פנים בשתי עליות רצופות, ראה שו”ע סי’ רפב סעי’ ה ובנושאי כליו שם.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל