פדיון כפרות עכשיו

להשתמש בכהן – אשת כהן

שאלה:

רציתי לשאול אודות האיסור להשתמש בכהן, מה כולל האיסור?
ואשת כהן גם אסורה בכך?
תודה

תשובה:

שלום וברכה

בענין האיסור להשתמש בכהן יש חילוק בין שימוש שאין בו בזיון, להגיש אוכל וכדומה, שבזה סבר הרמ"א בסי' קכח סעיף מה שהכהן יכול למחול על כבודו וכך מותר, לבין שימוש של בזיון, כמו להוריד את הזבל וכדומה שבזה לא מועילה מחילה [ובדעת הרמב"ם בספר המצוות מצוה לב נראה שכלל לא מועילה מחילה גם במה שאין בו בזיון]. ובחיד"א שיורי ברכה סי' קכח הביא הרבה ראשונים שסברו שלא מועילה מחילה, ומכל מקום ראה במשנה ברורה שם ס"ק קעה שהעיקר כהרמ"א ועל פי החילוק הנ"ל. האיסור הזה קיים רק באנשים הראויים לעבודה במקדש ולא לנשים [ובאחרונים תמהו על דברי הכף החיים שם ס"ק רא שהביא מאליה רבה שעם הארץ לא ישא כהנת מחמת האיסור להשתמש בכהן. ולדעתי נראה שזה נאמר בלשון מליצה.

אשת הכהן בודאי רשאית להעזר בבעלה, שכן שם היא לא "נעזרת" בו ולא "משתמשת" בו, אלא הם חיים יחד והוא משועבד לה לחיות עמו כמו שבני זוג חיים יחד, ולכן הם יכולים להעזר זה בזו כרגיל. לא גרע מאדם שפרנסתו בכך שודאי מותר להעזר בו בתשלום [ראה נשמת אברהם שם ס"ק י בשם הגרש"ז אויערבך].

מקורות:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל