תרומות – לחץ כאן

צירוף למנין כשמתפללים שתי תפילות שונות

שאלה:

האם נחשב תפילה בציבור כאשר חלק מתפללים מנחה בזמנה וחלק מתפללים ערבית לאחר פלג המנחה.

תשובה:

שלום רב

לגבי צירוף לעשרה נראה פשוט שאינם מצטרפים, אולם גם כאשר יש עשרה שמתפללים אותה תפילה, יש מחלוקת הפוסקים אם מי שבא להתפלל עמהם והוא מתפלל תפילה אחרת, נחשב כתפילה בציבור:

במשנה ברורה בסי' צ ס"ק ל כתב, שכאשר הציבור מתפללים מוסף, המתפלל עמהם שחרית נחשב מתפלל בציבור, אולם בשו"ת חבצלת השרון בי' ב הסביר את דברי הצל"ח שהוא מקור דין זה, שאין זו תפילה בציבור ממש, אלא הוא נחשב כמי שמתפלל בשעה שהציבור מתפללים [ראה שו"ע שם על חילוק זה], וכ"כ החזון איש כמובא בס' ארחות רבינו ח"א סי' נא. ולכאורה נראה שכך הוא גם בנדון שלך, אף יש מעט מקום לחלק ולומר שכאן שמדובר באותה תפילה ממש עדיף יותר.

וע"ע משנה ברורה סי' רלו ס"ק יא.

אמנם בתשובות והנהגות ח"ד סי' לא הובא בשם הגר"ח מבריסק שסבר שהיא תפילה בציבור ממש, ויש שסמכו על דבריו.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל