תרומות – לחץ כאן

ברכה על טלית לבעל קורא

שאלה:

בעל קורא אשכנזי שהוא רווק ואינו מתעטף בטלית גדול או כאשר לא מתפללים בטלית, כגון במנחה של שבת ובתעניות, האם צריך לברך על לבישת טלית לקריאת התורה או שכיוון שלובשה לכבוד הציבור ולא לשם מצווה אינו חייב לברך? יישר כוח

תשובה:

שלום וברכה

נהגו שלא לברך על הטלית, משום שחששו לסברתו של השערי אפרים שעיטוף הנעשה לשם כבוד – כבוד הציבור, ולא בתורת לבישה, לא מברכים עליו.

מקורות:

ראה משנה ברורה בסי' יד ס"ק יא שנקט בפשטות שיש לברך על הטלית כיון שכל הציבור שותפים בה ואינה נחשבת טלית שאולה, וכך כתבו הרבה מאוד פוסקים, ראה למשל פרי מגדים שם ס"ק ו, בן איש חי פרשת לך לך, ערוך השלחן שם סעי' י, כף החיים שם ס"ק טו. אולם ראה בהליכות שלמה פרק ג סעי' יב שאין לברך, וכ"כ ברבבות אפרים ח"א סי' כא ובעוד מקומות שמנהג העולם שלא לברך מחמת הסברא הנ"ל.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל