תרומות – לחץ כאן

חלבי בתוך שש שעות לבשרי לאחר שנת לילה

שאלה:

סיימתי כעת ארוחה בשרית (1:15) האם מותר לי בבוקר (6:00) לשתות קפה קודם שעבר 6 שעות בגלל שזה יום אחר, או שצריך דוקא 6 שעות?

תשובה:

שלום וברכה

שאלה זו נחלקו בה הדעות: בס' ויעש אברהם הובא מרבי אברהם מטשכנוב ששנת הלילה מחלקת ואין צורך להמתין עד תום הש שעות. וכן צידד במקדש מעט סי' פט ס"ק ב. ויש שהביאו מהגרי"ש אלישיב שהסומך להקל כדבריו יש לו על מה לסמוך. אמנם ידוע המעשה בחתם סופר [זכרון משה] שסבר כך, ופעם לקח בידו כוס קפה עם חלב לאחר שנת לילה קודם שעברו שש שעות, ונשמטה הכוס מידו ונשפכה, ואמר שמן הסתם לא הסכימו משמים עם הוראה זו וחזר בו מכך.. וראה בתשובות והנהגות ח"א סי' תלא שהביא מעשה זה וכתב שאף שאין לקבוע הלכה על פי מעשה אבל נראה שגדולי הדורות החמירו בזה. וכן דעת בעל שבט הלוי להחמיר בזה כמובא בקובץ מבית לוי חלק ט, וכן דעת הגר"ח קנייבסקי לאסור כמובא בס' דולה ומשקה. אף לדעת המקילים אין להקל בפחות משלוש שעות. וראה ס' אוהל יעקב שהביא המקורות בזה.

שבת שלום.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל