פדיון כפרות עכשיו

תרומות ומעשרות בזמן הזה – מדאורייתא או מדרבנן?

שאלה:

כיום תרומות ומעשרות הם מדרבנן אבל זה שהתרומות ומעשרות הם מדרבנן האם זה מדובר גם על טבל שהוא מדרבנן? או שעדיין הוא בגדר דאוריתא ורק תרומות ומעשרות הם מדרבנן?
נפק"מ אם אדם אכל במזיד טבל, האם חייב מיתה בידי שמים מדאוריתא או מכת מרדות מדרבנן?

תודה רבה!

תשובה:

זה היינו הך, אם אנחנו אומרים שתרומות ומעשרות בזמן הזה דרבנן משום שאיןרוב יושביה עליה, הפירוש הוא שמי שאוכל טבל עבר באיסור דרבנן. רק חשוב לדעת שזו מחלוקת ראשונים אם אכן התרומה היא דרבנן, ראה רמב"ם וראב"ד בהל' תרומות פרק א' הלכה כו. ויש ראשונים רבים שהסכימו בזה עם הראב"ד שגם בזמן הזה היא דאורייתא, ראה רשב"א שבועות טז ב, וראה בהקדמת החרדים שכך היא שיטת רש"י ורבים מבעלי התוס'.

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. 1. מה האיסור של אדם שאוכל מעץ בשלוש שנים הראשונות? (ערלה)
    2. והאם באיסור עורלה זה מדאוריתא או מדרבנן בזמן הזה? או שזה לא קשור זה נושא בנפרד?

  2. שאלתך הראשונה לא הבנתי, הדבר אסור מהתורה, לגבי שאלתך השניה, כאמור זה אסור מהתורה, לגבי ערלה בחו"ל יש מחלוקת אם זה איסור תורה ומהלכה למשה מסיני, או שזה איסור דרבנן ראה סוגית הגמרא בקידושין לח ע"ב.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל