לתרומות לחץ כאן

יום טוב שני לבני ארץ ישראל בחו"ל / יום טוב שני באילת

שאלה:

בס"ד
שלום רב
1. אם אני יהודיה תושבת ישראל, נוסעת לחו"ל או לאילת , אני צריכה לשמור יום טוב שני כמו שאר יהודי חו"ל ?
2. אני גרה בישראל, ודודתי נמצאת בחו"ל , היא לא שומרת מצוות , האם מותר לי לדבר איתה בטלפון היום ? שזה איסרו חג שבועות או שאצלם זה עדיין יום טוב ואסור ?
3. אחת מבנות משפחתי , יהודייה שגרה בעיקרון בחו"ל אך שוהה באופן זמני (לצורך עבודה בארץ) כלומר נמצאת כאן חצי שנה או שנה ואז שוב חוזרת לחו"ל , ואז אחרי כמה זמן שוב טסה לכאן ועובדת בישראל שנה וכך כל הזמן.
האם מותר לי לדבר איתה באיסרו חג שבועות או שבגלל שהיא תושבת חו"ל אסור , למרות שבחג הייתה בארץ ואינה שומרת מצוות ?

תשובה:

שלום וברכה

1. בן ארץ ישראל המבקר בחו”ל, אף שדעתו לחזור לארץ ישראל לאחר החג ואינו רוצה כלל להשתקע בחו”ל, מיד כשהגיע למקום בו יש קהילה יהודית החוגגת ביום טוב שני, נאסר עליו לעשות כל מלאכה ביום טוב שני ואפילו בצינעה בביתו.

2. יש הסוברים שדין אילת כדין ארץ ישראל לענין יום טוב שני, ויש הסוברים שדינה כדין חוץ לארץ, והכרעת גדולי הפוסקים שיש לנהוג בה כחומרי שני המקומות, מצד אחד להניח תפילין, ומצד שני, להמנע מעשיית מלאכה.

3. בודאי אין לדבר עם הדודה בטלפון, שהרי את מכשילה אותה באיסור, וכך גם עם הבת דודה שכיון שאינה קבועה כאן היא נחשבת בת חו"ל וחייבת בדיני יום טוב..

מקורות:

1. ראה פסחים נב ע”א, שו”ע סי’ תצו סעי’ ג ובמשנה ברורה שם. וראה בשו”ת שבט הלוי ח”ז סי’ סה, שדין זה נאמר הן לגבי מלאכות האסורות מדאורייתא הן לגבי אותן שאינן אסורות אלא מדרבנן, וכן נראה ממסקנת דברי האגרות משה או”ח ח”ד סי’ קד, עיי”ש. על הטעמים השונים לכך שאסרו עליו עשיית מלאכה אפילו בצינעה, ראה מג”א שם ס”ק ד. הט”ז שם ס”ק ב מתיר לעשות מלאכה בצינעה וכן כתב המגן אברהם שם בשם המבי”ט, אולם כאמור הכרעת הפוסקים שלא כדבריהם כמבואר במשנה ברורה שם בשם כמה מהאחרונים, וע”ע שו”ת יחוה דעת ח”ג סי’ לה.

2. ראה בספר יום טוב שני כהלכתו פרק י”ח סעיף ו’ שהביא את כל דעות הפוסקים בזה באריכות, והביא שדעת הגרש”ז אוירבך והגרי”ש אלישיב זצ”ל היא שיש לעיר אילת דין ספק אם נכבשה על ידי הולכי מצרים או לא ולפיכך יש לנהוג בה כחומרי שני המקומות. ור’ עוד באריכות בתשובות עטרת פז יו”ד סימן ו’ שהביא דעות פוסקים רבים הסוברים שאין צריך לנהוג יום טוב שני באילת כלל.

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. לא זכיתי להבין למה אילת (או כל מקום אחר בארץ) קשור לכיבוש/אי כיבוש עולי מצרים/עולי בבל כאשר התורה הגדירה בפירוש את תחומי הארץ?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל