לתרומות לחץ כאן

שאלה בנושא של גזל גוי

שאלה:

האם מותר לקחת בלי רשות בקבוק במסעדה של גויים ?

תשובה:

שלום וברכה,

בהלכה נפסק שגזל גוי אסור. יש בזה מחלוקת הפוסקים אם איסור זה הוא מן התורה או מדרבנן, אבל זה ודאי שאסור לגזול.

בהצלחה.

 

מקורות:

שו"ע סימן שמח סעיף ב. וסימן שנט ס"א.

שולחן ערוך חושן משפט הלכות גניבה סימן שמח סעיף ב: כל הגונב אפילו שוה פרוטה עובר על לאו דלא תגנובו (ויקרא פרק יט, פסוק יא) וחייב לשלם, אחד הגונב ממון ישראל או הגונב ממון של גוים, ואחד הגונב מגדול או מקטן. הגה: טעות עובד כוכבים, כגון להטעותו בחשבון או להפקיע הלואתו, מותר, ובלבד שלא יודע לו, דליכא חילול השם (טור ס"ג). ויש אומרים דאסור להטעותו, אלא אם טעה מעצמו, שרי. (מרדכי פרק הגוזל בתרא).

שולחן ערוך חושן משפט הלכות גזילה סימן שנט סעיף א:  אסור לגזול או לעשוק אפילו כל שהוא, בין מישראל בין מעובד כוכבים; ואם הוא דבר דליכא מאן דקפיד ביה, שרי; כגון ליטול מהחבילה או מהגדר לחצות בו שיניו; ואף זה אוסר בירושלמי, ממידת חסידות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל