לתרומות לחץ כאן

המתת חסד בגוי

שאלה:

לאשה יהודיה יש חברה גדולה שהיא גויה והיא חולה במצב קשה.
בצרפת המתת חסד אסורה ואלו שרוצים זאת נוסעים לבלגיה.
עכשיו הגויה מבקשת מחברתה היהודיה לעזור לה בשביל להכין את כל החומר הצריך כדי שבמדת הצורך אם תגיע במצב קשה היא תלך לבלגיה למות שם.
האם מותר ליהודיה לעזור לך בתהליך הזה?
בברכה
א.א.

תשובה:

שלום וברכה

 

נראה שיש להקל ולסייע לה בכך אם היא מבקשת.

אף שהגוי מוזהר גם הוא על הרציחה שהיא אחת משבע מצוות בני נח, ואסור לגוי להרוג את חברו, מכל מקום כאן בנידון זה יש כמה צירופי שיטות להתיר: ראשית, שיטת המנחת חינוך במצוה לד שאין אסיור לנכרי לאבד עצמו לדעת. בשו"ת משפטי שמואל מהדורה קמא סי' ו כתב שהאיסור לגוי לרצוח הוא בכלל מצות דינים, ולכן אם הגוי מבקש שימיתוהו והדבר נעשה לטובתו – הרי שהדבר מותר. בבית יוסף יו"ד קנז כתב בשם הארחות חיים שמותר להמית עצמו כדי להמנע מיסורים, ואף שלהלכה בישראל חלקו על שיטה זו, בנכרי זו עוד סיבה וצירוף להקל. וכן הביא להקל בס' שיעורי רופאים ח"ד סי' רפו בשם הגר"מ שטרנבוך, אף שציין שם לדברי הכתב והקבלה בראשית ט שהחמיר בזה. כמו כן יש לצרף כאן לזה שאותה אישה היא רק מסייעת והרי המסייעת אינה עושה כלום בעצמה, וכל השאלה היא רק לענין איסור מסייע ששאין בו ממש.

 

בשורות טובות.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל