תרומות – לחץ כאן

חובת המטפלת בצמיד שביד התיקנוקת

שאלה:

אושרית ביקשה מאחינועם לשמור 10 דקות על ביתה התינוקת ולתינוקת ביד היה צמיד יקר , אחינועם ראתה את הצמיד אך הורידה את התינוקת לרצפה ונכנסה לחדר לכמה שניות ובדיוק באותו רגע נכנס גנב וגנב את הצמיד . אושרית טוענת שאחינועם הייתה צריכה לשמור גם על הצמיד שהרי היא ראתה את הצמיד ואחינועם אמרה שהרי היא לא קיבלה שמירה מפורשת על הצמיד מי צודקת?,

תשובה:

שלום וברכה,

מטפלת שמקבלת ילד קטן שאין בו דעת לשמור את הבגדים והחפצים שעליו, המטפלת נעשית שומרת על הבגדים והחפצים, ולכן אם איבד הילד נעל או בקבוק, חייבת המטפלת על אובדן החפצים. אולם על חפצים יקרים שלא מקובל להביא עם הילד – כגון צמיד יקר, המטפלת לא מקבלת שמירה על כך, גם אם ראתה שיש ביד הקטן צמיד יקר.

 

מקורות:

חובת שמירה של המטפלת על בגדי הקטן

בחזון יחזקאל על התוספתא (ב"מ ח, א) "השוכר את הפועל לשמור לו את הפרה לשמור לו את התינוק אין נותן לו שכרו של שבת לפיכך אין אחריותו עליו בשבת" ביאר החזון יחזקאל ששמירת התינוק הכוונה לבגדים של התינוק. והכוונה בדבריו נראה שהוקשה לתוספתא הרי עבדים קרקעות ושטרות התמעטו מדין שמירה (שו"ע סימן שא) וגם אם נעשה שומר על התינוק אין חיוב תשלומים, וא"כ גם אם מקבל שכר אין אחריותו על התינוק. ולכן ביאר שהכוונה בתוספתא ששמירת התינוק הכוונה לבגדים והחפצים שמביאים עם התינוק, שעל זה מתחייב השומר לשמור.

ולפי דבריו נראה שכל גננת או מטפלת שקיבלה לשמור על ילד קטן אם הקטן לא יודע לשמור על הבגדים והחפצים, חל חובת שמירה על הגננת.

חובת שמירה של מטפלת על דברי ערך יקרים

בשו"ת צמח צדק סימן כג [הובא בפת"ש סימן רצא ס"ק א] גבי אשה שהביאה את בנה קטן ליד מטפלת וביד הקטן מטבע כדי לשחק בו, והקטן איבד את המטבע פטורה המטפלת. מאחר ולא קיבלה שמירה על המטבע. וגם אם לקחה את המטבע מידו לא חייבת באחריותו שדין המטבע כדין אבדה מדעת. מבואר שדברים שלא אמורים להגיע עם הילד לא מקבלת המטפלת שמירה גם אם ראתה המטפלת את החפץ בידי הקטן.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל