פדיון כפרות עכשיו

שכר שבת – תשלום על השתתפות במנין בשבת

שאלה:

גבאי בית הכנסת הסמוך אלי ביקש ממני לבוא בשבת להשלים מניין בשחרית תמורת סכום כסף , האם מותר ליטול את הכסף ?

תשובה:

שלום וברכה

אסור ליטול שכר שבת, ואף שיש שהקלו בזה בצרכי מצוה, ראה שו"ע סי' שו סעי' ה וראה במשנה ברורה שם שהעיקר כדעת המקילים, מכל מקום עדיף לא להכנס למחלוקת אם ניתן להמנע בנקל, הכי טוב שתסייע לו קצת בסידור הסידורים במוצאי שבת ותקבעו את השכר על הפעולה הזו.

יום נעים.

 

מקורות:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שו סעיף ה: אסור לשכור חזנים להתפלל בשבת; ויש מי שמתיר. הגה: ואם שכרו לשנה או לחודש, לכ"ע שרי (ד"ע).

משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שו סעיף ה: (כב) להתפלל בשבת – משום שנוטל שכר שבת: (כג) ויש מי שמתיר – ס"ל דבמקום מצוה לא גזרו רבנן על שכר שבת בזה ומ"מ אינו רואה סימן ברכה ובכ"ז ה"ה לשכור תוקע. ומ"מ אסור לשכור החזן או התוקע בשבת ויו"ט גופא רק מע"ש: (כד) לשנה וכו' – פי' שיתפלל גם בימות החול ומשלם לו לחודש או לשבוע בבת אחת ועיין באחרונים שכתבו שנוהגים להקל לשכור לשבתות לחוד והחושש לדברי האוסרין לא יקצוב בתחלה ומה שלוקח אח"כ י"ל שהוא דרך מתנה ומילדת בודאי מותרת ליקח שכר שבת:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל