פדיון כפרות עכשיו

ספה שנרכשה על ידי המשכיר והשוכר

שאלה:

שלום וברכה.

רציתי לשכור דירה מאדם, הסתכלנו ובדקנו את הדירה ומצאה חן בעינינו, רק דבר אחד היה חסר: ספה.
המשכיר הסכים לקנות ספה, הוא הלך לחנות ומצא ספה ב1300 שקל, הוא מבחינתו הסכים לשלם 1000 ואם אנחנו רוצים, שנוסיף 300 מכספינו הפרטי. אנחנו בחרנו להוסיף. אבל כל זה קרה לפני חתימת החוזה, אבל היה נראה שהכל בסדר ותהיה חתימה, ולכן סמכתי עליו ושילמתי מכספי את כל דמי הספה.
לפני החתימה, עברנו על החוזה והיו שם סעיפים שלא מצאו חן בעינינו והמשכיר לא הסכים לשנות. הוחלט שלא נחתום על החוזה.
כעת יש ביד המשכיר ספה. שהוא מוכן לשלם עליה רק 1000 שקל שאותו הוא החזיר לי. אבל את ה300 שקל שהוספנו, הוא טוען שהוא לא רצה מלכתחילה לשלם את זה. האם כעת הספה יכולה להישאר בידיו? האם הוא מחוייב להחזיר לי את ה300 שקל?

בתודה מראש
(אשמח למקור)

תשובה:

שלום וברכה,

הספה שקניתם [המשכיר והשוכר] הרי אתם שותפים בה. לשוכר יש חלק של 300 ש"ח, ולמשכיר יש חלק של 1000 ש"ח. הדין ביניכם ככל שותפים שרוצים לחלוק בדבר שלא ניתן לחלקו שיש לעשות בו דין 'גוד או איגוד'. או שאתם תשלמו 1,000 ותקחו את הספה, או שהמשכיר ישלם 300 וייקח את הספה. שום צד לא אמור לקבל את הספה בחינם.

בהצלחה.

מקורות:

ראה שו"ע סימן קעא גבי שותפים שרוצים לחלוק ואין בו כדי חלוקה שמקיימים דין של גוד או איגוד.

ז"ל השו"ע: אחד הקונה מחבירו חצי שדהו, או שנים שקנו מאחד שדה, או שירשו או שניתן להם במתנה או שהחזיקו בו מהפקר, וביקש אחד מהשותפין לחלוק וליטול חלקו לבדו, אם יש באותו קרקע דין חלוקה כופה את שאר השותפין וחולקין עמו. ואם אין בו דין חלוקה, אין אחד מהם יכול לכוף את חבירו לחלוק. וכן הדין במטלטלין. הגה: ואם היה בו דין חלוקה וקבלו קנין שלא לחלוק, אינן יכולין לחזור בהן (תשובת רשב"א סימן תתק"ז). ראובן ושמעון שיש להן מקומות בבית הכנסת זה אצל זה, וראובן רוצה לעשות מחיצה ביניהם ולהכניס המחיצה בתוך שלו, ושמעון רוצה לעכב באמרו שאם יעשה מחיצה המקום יהיה דחוק, הדין עם ראובן (בית יוסף סימן קנ"ז בשם הרשב"א והרא"ש כלל ה' סימן ג'). וכן רבים היושבים על ספסל אחד בבית הכנסת, והיושב בראש רוצה להוסיף עוד מקום אחד אצל מקומו, והיושב אצלו רוצה למחות באמרו שעכשיו הוא שני אצל הראש ואם יוסיף יהיה שלישי, הדין עמו ויכול למחות. (הרא"ש כלל ה' סי' ד'). ועיין לעיל סימן קס"ב ס"ז מדיני מקומות בבית הכנסת.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל