פדיון כפרות עכשיו

צירוף חצי כזית עוגה לחצי כזית פרי משבעת המינים

שאלה:

נכון כשאוכל עוגה נגיד פחות מכזית וענבים פחות מכזית לא יכול לצרפם? אלא רק שאוכל מכל אחד כזית אז מזכיר אותם יחד בברכת מעין שלוש?

תשובה:

שלום רב

זו אכן שאלה מאוד בעייתית… כאשר אוכל חצי כזית עוגה וחצי כזית דבר שברכתו בורא נפשות אין בעיה, מברכים בורא נפשות שהיא ברכה יותר כוללת, אולם במקרה הזה נחלקו הדעות, לדעת דרך החיים ברכות הנהנין סעי' כו יש לברך על המחייה, כיון ששניהם צריכים מעין שלוש ועל המחייה יותר כוללת, אולם הקיצור שו"ע בסי' נא חולק וסובר שאף במקרה זה יש לברך בורא נפשות, לכן יש להמנע מלהכנס לספק הזה ויש לאכול עוד קצת…

יום נעים.

הצטרף לדיון

18 תגובות

 1. אתה צודק, אני כתבתי את הדעה הרווחת בפוסקים, אכן ביביע אומר חלק ח סי' כג ועוד מקומות כתב שכיון שיש מהפוסקים שחלקו ואמרו שלא מצטרף, ספק ברכות להקל, אכן מנהג בני אשכנז כדעת רוב הפוסקים שזה מצטרף לבורא נפשות.

 2. מה קורה כשאוכל כזית עוגה ושותה לגימה יין? (מצוי מאוד בקידושים בשבתות) האם כיון שכבר אומר את הנוסח יוכל להוסיף גם על הגפן או שמא כיון שאין שיעור שתיה לא יכלול?

 3. שתי הארות (בא' בכוונה) ברשות כבוד הרב ידידי האהוב,

  1. אכן כמו שכבודו ציין, מרן הרב עובדיה זצוק"ל פוסק שברכת בורא נפשות אינה ברכה כוללת ולכן אינה יכולה לפתור מאכל שהוא חצי כזית מיני מזונות וחצי כזית פירות ממין שבעה (או כל שילוב של מאכלים שברכת האחרונה שונה) והנפקא מינא שלדעתו מי שעושה זאת מברך ברכה לבטלה, ולמה לנו להכנס לספק ברכות, הלא עבור זה יש בידנו כלל – ספק ברכות להקל.
  מובן שירא שמיים לא יכנס בכזה ספק ויקפיד לאכול שיעור כזית שלם מכל מאכל כדי לברך ללא חששות.

  2. לגבי נושא של אזכרת על הגפן ועל פרי הגפן אם אכל שיעור מזונות ושתה מעט יין, אם שתה כזית יין, רשאי לכלול "על הגפן ועל פרי הגפן" בברכת על המחיה.
  ראה תשובה מפורטת להפליא בחזו"ע ברכות עמוד קצט

  ברכה רבה !

 4. ביביע אומר לא דיבר בעוגה ופרי משבעה.
  רק בברכות שונות לגמרי כמו מין שבעה ולא מין שבעה
  אבל מי אמר מה דעתו בחצי על המחיה וחצי על העץ? זה אותו ברכה…

 5. אכן כך, אבל הרי ידוע לנו שיש דעות שברכה אחרונה במשקה (וביניהם גם יין) שיעורה בשתית כזית (בערך 28 גרם יין), אבל דעה זו לא נפסקה להלכה, אלא נפסקה הדעה שאם שתה רביעית בבת אחת (בערך 81 גרם) אז חייב לברך ברכה אחרונה.

  ומכאן שאדם שאכל שיעור כזית מזונות ושתה 27-28 גרם יין (וייתכן שבשלוק אחד יש שיעור כזה) לדעת הגר"ע רשאי להזכיר על הגפן ועל פרי הגפן

 6. לגבי התגובה של המגיב הנכבד "אחד" לגבי מי אמר שהגר"ע התכוון גם למקרה של מזונות ופרי מעין שבעה, הריני ליישב את הספק של כבודו, וראה בחזו"ע ברכות,עמוד רס"ב.
  שם כותב הגר"ע בפירוש כך: "….ברכת בורא נפשות רבות אינה ברכה כוללת כמו ברכת שהכל, שהיא פוטרת הכל, ואין לאומרה אלא על מה שנתקנה"

  וראה ידידי את הסייפא שמוכיחה בלי פקפוק שלדעת הגר"ע אין לברך נפשות בשום אופן אלא על מה שתקנו עליו ברכת נפשות לכתחילה.
  ומי שעושה כך נכנס לדעת הגר"ע בחשש ברכה לבטלה, ולמה לנו להכניס ראשנו בין ההרים העצומים הללו, אל לנו להכניס עצמנו לספק ברכה לבטלה שהוא איסור חמור ולדעת השו"ע (כדעת הרמב"ם) שהוי איסור דהורייתא.
  עד כאן בענין זה

  ברכה והצלחה וישר כח

 7. כאן המקום שוב להביע את הערכתי ואהבתי לאתר ולרבנים המשיבים.
  האתר הוא מקור מים חיים לצמאים לתורה ולהלכה, כמו שנאמר
  "והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון.."

 8. שגיא, לא הבנת את דברי המגיב, הוא שואל לגבי צירוף של עוגה ופרי משבעת המינים לברכה מעין שלוש. אלא שבזה הבאתי מחלוקת.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל