לתרומות לחץ כאן

שמיעת שירים שמחים בל"ג בעומר

שאלה:

מתי יהיה מותר לשמוע שירים שמחים ? האם היום בערב ומאיזה שעה ?

תשובה:

שלום וברכה

בכל מה שנוגע למסיבות לכבוד רשב"י – מותר משקיעת החמה. סתם מוזיקה בבית יש למנוע, לבני אשכנז עד הבוקר ולבני ספרד עד מוצאי שבת [בני אשכנז רבים מחמירים בכך עד שבועות].

שבת שלום.

מקורות:

ל”ג בעומר הוא יום של שמחה ולמנהג בני אשכנז מותר לשמוע בו מוזיקה, אולם בני ספרד יחמירו בזה עד ל”ד בבוקר, למעט מוזיקה ששמים לכבוד רשב”י כמבואר בשו”ת יחוה דעת ח”ו סי’ לד. בליל ל"ג בעומר גם אשכנזים ישמעו רק לכבוד רבי שמעון בר יוחאי ורק בבוקר יכולים להקל יותר. אגב, גם לגבי הימים שאחרי ל”ג בעומר נחלקו הדעות, הגר”ש וואזנר מחמיר בזה ועל פי הט"ז שנהגו אבלות עד שבועות משום גזירות תתנ"ו, אולם הגר”ע יוסף מתיר וכן הסברא נותנת לענין בני ספרד שנוהגים גם להתחתן בימים אלו, ולא חששו לדברי הט"ז.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. גזירות תתנ"ו.
    ט"ז אורח חיים סימן תצג
    וי"ל דודאי העיקר שאחר ל"ג בעומר לא מתו ואפ"ה נוהגים קצת אבילות מחמת גזרת תתנ"ו שהיתה באשכנז בין פסח לעצר' כמו שמפורש ביוצרות ופיוטים שאנו אומרים בשבתות ההם שהם נתיסדו כמו קינות כנלע"ד טעם המנהג שלנו שאין נושאין אחר ל"ג בעומר אבל להסתפר ודאי שרי אחר ל"ג בעומר שמחמת גזירה זו לא החמירו אלא בשמחה יתירה של נישואין מה שאין כן קודם ל"ג בעומר שמתו תלמידי ר' עקיבא ומוטל על כל העולם להתאבל בשבילם החמירו טפי אפילו בתספורת. ב

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל