תרומות – לחץ כאן

טבילת כלים – חציצה / טבילת כלי חשמלי

שאלה:

שלום. א. מה הדין בכלי שהוטבל עם מדבקה בדיעבד? האם זה משנה אם המדבקה היתה בגב הכלי?
ב. לגבי קומקום, האם צריך להטביל גם את החלק השני של הקומקום – דהיינו התחתית שלו עם החוט של התקע?
ג. מיקסר חשמלי שעושים בו סלט פירות או ירקות חיים ואוכלים את הסלט, האם מספיק להטביל רק את הסכין, או שצריך להטביל את כולו? שהרי הקופסה שמחזיקה את הסכין והמכסה של הקופסה זה פלסטיק..

תודה רבה!

תשובה:

שלום וברכה

1. אם זו מדבקה שמקפידים שלא תשאר על הכלי אחר כך, היא חוצצת ויש להטביל שוב.

2. בקומקום נשלף די להטביל את הקומקום עצמו.

3. די להטביל את הסכינים אבל עם חלק הפלסטיק המחובר להם. יש שהחמירו בזה כיון שאינו פועל בלי הקערה אבל בס' טבילת כלים הביא מהגרש"ז אויערבך להקל.

Join the Conversation

2 Comments

  1. אגב עניין טבילת כלים, צנצנת קפה נמס, שהצנצנת זה תוצרת חו"ל, שמעתי שאם הוצאתי כפית עם קפה לשים בכוס ותוך כדי התחרטתי ואני רוצה להחזיר חצי כפית לצנצנת – הדבר אסור, כמו שאם נגמרה צנצנת הקפה לגמרי וכעת אני רוצה להשתמש איתה שימוש שני, יש להטביל אותה בלי ברכה. זה נכון לגבי הכפית קפה הנ"ל? תודה.

  2. בס' שמירת שבת כהלכתה פרק ט הערה מד הביא מהגרש"ז אוירבך להתיר, משום שלדעתו זה נחשב המשך מצב קיים ואינו נחשב שימוש בפני עצמו, וכן התיר הגרי"י פישר זצ"ל בהליכות אבן ישראל עמ' קח. אמנם בס' מציון תצא תורה ח"א סי' שסט הביא בשם הגר"א נבנצל שליט"א רב העיר העתיקה בשם הגרי"ש אלישיב שאסר זאת, וכן החמיר בזה בחוט שני טבילת כלים עמ' ל'. דעת האגרות משה אגב כנגד רבים מהפוסקים שכלל א"צ לטבול בקבוקים גם בשימוש חוזר ממש, ראה נימוקיו בח"א סי' קכב ויו"ד ח"ב סי' מ.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל