פדיון כפרות עכשיו

אל תשת רשע עד

שאלה:

בס"ד

לכבוד הרב שלום רב וכל טוב,
איתא בחו"מ סי' לד סע' א שאסור להעיד עם רשע. וראיתי בקצוה"ח סי' כ"ח סק"ח שדן במי שיודע שפסול מחמת עבירה אי שרי להעיד או שהוא בכלל אל תשת רשע וכו'( ומקור הבעיא בחוות יאיר). באורים שם סק"ג כתב שכל שלא הוכרז בבי"ד לא קרי בי אל תשת וכו' ולכן חייב להעיד וכן בהערות לקצו"ח הפנה לאורים הנ"ל וכתב שכ"כ בתשו' חת"ס.
ונסתפקתי בהבנת הדברים האם כל זה רק בעדות בירור או ה"ה לעדות קייום כגון קידושין וכד'?
תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה,

לפי מה שמבואר בקצות ובתומים אסור לעד שיודע בעצמו שהוא פסול להעיד בעדו קידושין מאחר והוא עד פסול אינו יכול לקיים את הקידושין.

הקצות הביא את החוות יאיר שאם יודע בעצמו שפסול אסור לו להעיד. והקצות שם הביא שיכול לעשות תשובה בינו לבין עצמו. הרי לנו שאם יודע שהוא פסול ולא עשה תשובה אסור לו להעיד בקידושין מאחר ועדותו בטילה. גם התומים שכתב שמותר לו להעיד בממון הביא שם הטעם כיון שאין יודעים בפסולו והוא עצמו שיודע שהוא פסול מותר לו להעיד משום שיודע שהאמת כמו שאמר. מוכח שאם יהיה מדובר בעדות קידושין שהוא לקיומי ולא עדות ראיה אינו יכול להעיד.

בהצלחה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל