תרומות – לחץ כאן

שמיטה בזמן הזה דאורייתא או דרבנן?

שאלה:

שלו' הרב שמיטה בז"ה דאו' או דרבנן?
אפשר מקורות .
ובכלל מה דין שמיטה בז""ה.

תשובה:

שלום וברכה

יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים אם שביעית בזמן הזה מדאורייתא או מדרבנן, ראה סוגית הגמרא בגיטין לו א שדנה אם שביעית נוהגת בזמן שאין היובל נוהג, וברמב"ם פרק י הלכה ט, סמ"ג סי' קמו, סמ"ק מצוה רנח, חינוך מצוה פד, ועוד, סברו שהשמיטה מן התורה תלויה ביובל ובזמן הזה אינה אלא מדרבנן. היובל אינו נוהג בזמנינו כיון שאין כל יושביה עליה [ערכין לב ב]. אולם הרמב"ן בס' הזכות שם סבר שהשביעית בזמן הזה מן התורה, וכן כתב בתוס' הרא"ש מו"ק ד א.

אמנם ברמב"ם יש סתירה, שכן בפרק ב הלכה ז כתב שהשביעית נוהגת בין בפני הבית בין שלא בפני הבית, וראה כסף משנה שם, שלדעת הרמב"ם שמיטת כספים היא דרבנן אבל שמיטת הקרקע היא דאורייתא, אלא שבבית יוסף סי' שלא חזר בו מפירוש זה ונקט בפשיטות בדעת הרמב"ם שגם שמיטת הקרקע היא דרבנן, וכן הוכיח בדעת הרמב"ם בס' פאת השולחן סי' כג אות כב. וכן הכריעו הרבה אחרונים, ראה מבי"ט ח"ב סי' סב, מהרי"ט יו"ד סי' נב, מהרל"ח סי' קפד, מהרשד"ם יו"ד סי' קצב ועוד רבים.

יום מבורך.:

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל