פדיון כפרות עכשיו

שמירת נגיעה – איך נמנעים מחטא?

שאלה:

שלום הרב. אני שוהה כעת בניו יורק. הגעתי למטרת שידוך. הבחורה היתה בארץ לפני מספר חודשים וכעת אני מתארח בבית משפחתה. שוהה לבד ביחידה בקומה התחתונה. אנו שומרים נגיעה ומכירים בחשיבות העניין אך לפני חודשיים בערך בלילה מתוך להט הרגע היה בינינו מגע וקירוב בשר ומפאת הסיטואציה נכשלתי בזרע לבטלה. הנני דתי מבית וכל חיי נאבק על מנת להישמר ממגע אסור. ב״ה לעולם לא הייתי עם אשה וגם במעידה הנל לא הגענו חלילה לקיום יחסים אלא למגע אחר.
בתוך כך, אני חש צער עמוק וחרטה. קיימתי תשובה בלב נשבר ודמעות שליש, קראתי תיקון הכללי. סיכמתי עם הבחורה שורה של הגבלות וסייגים מעתה ואילך כדי למנוע נפילה נוספת.
בתוך כך, נכשלנו שוב לאחרונה בסיטואציות דומות. יצוין שהצלחנו להחזיק מעמד ברוב הפרמטרים במהלך החודשיים שחלפו מהארוע הקודם.
אני חש חרטה ובושה גדולה. ביצעתי תשובה פעם נוספת.
קיבלתי על עצמי לא לשוב על המעשים ולהגביר את המודעות בלימוד הלכות צניעות והמשמעות של שמירת נגיעה. בנוסף להגיע במשך תקופה לתפילת שחרית בין חמשת הראשונים לבית הכנסת.

בתוך כך, חלשה דעתי כיוון ששמעתי שאין תשובתי מקובלת.
אמנם עשיתי תשובה על כל מה שעשיתי בתהליך המפורט אך אמר לי רב שאם איני מקבל על עצמי להימנע לגמרי מאיסור ייחוד הרי שהדבר יחזור על עצמו פעם נוספת והתשובה שלי היא ״טובל ושרץ בידו״.
אמנם אני מוכן לעשות השתדלות להימנע מייחוד עמה אך אינני בטוח שזה יהיה באופן גורף. כמו כן, אשתדל לעמוד על המשמר לבל נגיע לאותם סיטואציות פעם נוספת במסגרת הקבלה לעתיד שעשיתי בתשובה.
האם הדבר הנכון ותשובתי איננה מקובלת או שה׳ מקבל ומוחל?
האם ה׳ מוחל רק אם אדם מתחייב להימנע לגמרי בעתיד באופן מלא או גם בהדרגתיות עם שאיפה עזה לכך גורמת לתשובה להתקבל ומחילת עוונות?
בנוסף, האם תשובה פירושה שה׳ מחל אך נדרש לתקן את הנזק ע״י מעשים מסויימים, ייסורים וכו? או שהתשובה משיבה את המצב לקדמותו ויוצרת תיקון ברובד הרוחני?
דוגמא- השחתתי שטח של מישהו פרטי. לאחר מעשה הבעתי חרטה והתנצלות, בעל השטח קיבל את התנצלותי אך מבקש לתקן את הנזק שגרמתי. האם ניתן להקביל הנהגה זו להנהגתו של ה׳ יתברך?
האם נדרש תעניות וסיגופים כדי להזדכך לגמרי?

חזקו ואמצו. תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

קראתי את שאלתך הכואבת, ולמעשה יש כאן נקודה מאוד חשובה!

חובה להמנע מאיסור ייחוד! אין קושי בלהמנע מאיסור זה!!

אפשר להפגש בגנים ציבוריים, בבית שיש בו עוד אנשים שיכולים להכנס מפעם לפעם ועוד כל מיני אפשרויות, אל תפגשו במקום שאסור להפגש בו.

נקודה שניה, למה אתם מתייסרים כל כך הרבה? חודשים ארוכים אתם כבר נפגשים, תקבלו החלטה! אם אתה רוצה בה, תציע לה נישואין ותתחתנו בהקדם, המפגשים המאוד ממושכים האלו בהכרח יגרמו לחטא, אתם כרגגע עוד הצלחתם לשלוף את עצמכם ברגע האחרון לפני החטא החמור יותר, אבל בפעם הבאה מי יודע?!

בעיני ברור, שאם רוצים לזכות לסייעתא דשמיא, צריך לעשות את רצון ה', תתאמצו על זה ותכוונו לכך ובעזרת ה' תראו ישועות גדולות ותגיעו להחלטות טובות.

לעצם שאלתך, ברור שיש חשיבות לכל מעשה של תשובה, אבל ברור גם תשובה שלמה היא עזיבת החטא כדברי הרמב"ם הידועים בהלכות תשובה… כאשר אדם חוזר בתשובה שלמה אין צורך בסיגופים, התשובה עצמה מתקנת ומכפרת הכל, כדברי רבי אברהם בן הרמב"ם הידועים בביאורו לסלח לנו, שם אומרים כי מוחל וסולח אתה, כאשר המחילה היא על המרידה במלך והסליחה תיקון פגמי החטא.

ברכה והצלחה ובשורות טובות.

הצטרף לדיון

6 תגובות

 1. תודה רבה על המענה.
  אם כן, באיזה מקרים אנו שומעים שהייסורים באים ככפרת עוונות (מלבד איסורי כרת)?
  האם ביהודים שלא עשו תשובה? לעתים אנו רואים גם תלמידי חכמים וצדיקים שמתייסרים והנטייה לחשוב שהם ודאי עשו תשובה.
  2. כשיהודי נמצא בתהליך התחזקות הדרגתי וחזרה בתשובה, הוא פועל בשלבים והתקדמות מבוקרת. כיצד יעשה תשובה אמיתית אם לאחר כל אירוע של מעידה יקבל על עצמו לא לשוב על כך שנית? במצב כזה, נדרש מיהודי בבת אחת להפסיק את כל חטאיו (אחרת שלב הקבלה לעתיד ועזיבת החטא אינם מתקיימים) לדוגמא, יהודי ששואף לשמור שבת מלא וצר לו על כך שהוא עדיין מחלל שבת. אם יעשה תשובה אמיתית על חטאיו נדרש ממנו לבצע שינוי מיידי, אחרת אין קבלה לעתיד והתשובה לא שווה. בכל זאת, אנו רואים שגם רבני הוראה מורים לו להתחזק בהדרגתיות. לפיכך, תשובתו אינה נחשבת בעיני ה׳ יתברך כל זמן שלא חדל לגמרי ממעשיו?
  לכך התכוונתי כשדיברתי על איסור ייחוד ושאיפתי להתקדם תוך כדי התקדמות הדרגתית עד למצב מתוקן לגמרי.

  תודה מראש. חזקו ואמצו

 2. אינני יודעים חשבונות שמים, ומי יוכל להעיד על עצמו שתשובתו שלמה, כמו כן ודאי יש מושג של יסורים שמכפרים ככל הגמרות המבוארות במסכת יומא ולא על זה דיברנו, דיברנו בעיקר האם צריך סיגופים, כלומר האם אדם עצמו אמור לעסוק בכל זה, ואמרנו שזה לא, זה נושא רק לחשבונות שמים שאינם ענין לנו, ואף פעם לא נדע מה בא על מה ומי זקוק להזדככות זו ומי לא.
  בנוגע לשאלתך השניה, אין הרי ספק בכלל שחייבים לקיים את כל התורה, אלא שבורא עולם כחלק ממידת ארך אפיים, ממתין לשבים אליו באמת, גם אם הם נצרכים לשלבים שונים. ברור שעד שאדם לא שב בתשובה שלמה על הכל הוא באמת לא שב בתשובה שלמה על הכל, אבל זה לא סותר את זה שבורא עולם מאוד שמח במעשיו, בהתקדמות שלו, ומסייע לו לשוב אליו באמת עוד ועוד עד שישלים תשובתו. וזה בהחלט הדרך הנכונה במקרים רבים.

 3. לפיכך אם התשובה מכפרת על העוונות ומוחקת אותם משטרי חובותינו כלא היו, באיזה מקרים נדרשים ייסורים של כפרה?
  למיטב ידיעתי על פי מה שמובא בגמרא- תשובה ויום הכיפורים תולים וייסורים מכפרים- רק על עוונות שיש בהם כרת. האמנם?

  תודה רבה

 4. ידועים דברי הגר"א שיסורים בעולם הזה יש להם משקל רב, למשל גם הוצאת מטבע לא נכונה מהכיס, עשויה להחשב יסורים, איחור לעבודה וכו', לכן איננו יודעים חשבונות שמים, ברור שיש אדם שנצרך ליותר יסורים ויש פחות, לכן העיסוק שלנו הוא רק בתשובה וזה הנושא מבחינתנו. בעיני ואני אומר דבר חשוב, אדם שמשנה את אורחותיו לגמרי, כלומר לא מדובר על אדם שחטא בדבר ספציפי וחזר בתשובה, אלא על אדם שהיה חילוני והפך הכל, נגד המשפחה והידידים ושינה את כל הרגליו, זה דבר שמכפר על הכל, ולא רק בגלל שזה עצמו יסורים לא קלים, אלא בגלל שבורא עולם לאדם כזה פותח את כל השערים ומחבק אותו חיבוק הכי גדול, הרי הוא תכלית העולם!

 5. תודה רבה על תגובתך. כשאדם עדיין איננו הגיע ללשמה במלוא הדרה, חלק מהסיבות לעשיית התשובה- מלבד תחושת האכזבה כלפי הקב״ה, הרי שגם החשש מעונשים קשים וייסורים מניעים את האדם לבצע את התשובה. כיצד נמנעים מייסורים וצרות לאחר שעשינו תשובה? האם הם מחוייבי המציאות בגין עוונותינו על אף שעשינו תשובה או יש דרך להימנע מהם?
  תודה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל