תרומות – לחץ כאן

סוכה תחת רשתות ומזגנים

שאלה:

שלום רב,
שאלה הנוגעת למרפסת דירתנו אשר במסגרת תמא 38 נבנו עליה רשתות והונחו מזגנים להלן הסבר המצב:
1. מעל מרפסת דירתנו ניבנו שלוש רשתות ברזל. בכל קומה משלושת הקומות שמעלינו הונחה רשת ברזל עבה.
2. חורי כל רשת לדברי המתקין :35/97 ממ'. רוחב פס הברזל ברשת 3 ממ'.
3. בכל קומה מסגרת ברזל רחבה מסביב ופס ברזל רחב יותר באמצע לצורך החזקת הרשת.
4. הרשתות אינן ממכוונות במדויק זו כנגד זו.
5. מטרת הרשת במסתור הכביסה היא להוות "מדרכי בטיחות עבור המזגנים". לצורך בטיחות לטכנאי המתקין ומתקן את המזגנים. וכן למנוע מנפילת כביסה מקומה לקומה.
6. בנוסף הונחו מזגנים של הדירות במתלים או ישירות על הרשת – מעל המרפסת

השאלות העולות מהאמור:
1. האם יוצאים בסוכה במרפסת זו?
2. האם יוצאים לכתחילה או שעדיף אם אפשר לחפש סוכה אחרת?
3. האם המקרה הנ"ל דומה למקרה בו עצי שלד התקרה שנותרו במקומם והם מעל הסכך או למקרה חבלי כביסה .
(כאן מיועד למדרך ולעצירת כביסה שנופלת ולמעשה לחציצה)?
5. האם ניתן לשבת החלק הסוכה שתחת המזגנים, בחלקים שתחת מוט המתכת הרחב?
6. האם הסכך שתחת חלק הברזל ברשת נחשב פסול ויש לנקותו מחישוב הסכך הכשר של הסוכה?
7. האם יש לצרף את כל הסכך הפסול שכל הסוכה ואם מגיע לרוחב 4 טפחים פוסל את הסוכה?

נודה על תשובתכם

תשובה:

שלום רב,

ראשית נדבר על הרשת, במקרה שלכם שמדובר בכמה רשתות, קשה לי להאמין שיתכן שהסוכה אינה פסולה, ואסביר:

באופן כללי, בהנחה שהיתה זו רשת אחת, הכלל הוא כך – אם הרשת אינה צפופה כל כך, ובאופן שברור שגם אם נבטל את כל הסכך שכנגד החוטים, כאילו הוא אינו קיים, עדיין היא תשאר כזו שצילתה מרובה מחמתה היא כשרה.

המציאות הזו אפשרית כאשר מדובר ברשת אחת, אבל כאשר מדובר בכמה רשתות שלא בהכרח מכוונות במדוייק זו כנגד זו, ניתן להניח שמן הסתם אין מספיק סכך כשר והסוכה פסולה.

לגבי המזגנים, כאשר הרוחב של המזגן או המוט ברזל הוא שלושה טפחים אין לשבת תחתיו, כאשר הוא ארבעה טפחים, אם הוא באמצע הסכך וחולק את הסוכה הוא עשוי לבטל את כשרות הדופן ולחלוק אותה לשתים [יש לבדוק לגבי מוט החיזוק של הרשת, שאין רוחבו 32 טפחים], כאשר הוא בצד, די בכך שלא יושבים מתחת.

מקורות:

ראוי לשים לב, יכול להיות בשאלה שלכם שני נידונים.

יש נידון בפוסקים האם חבלים פוסלים את הסכך שמתחת מחמת דין “לבוד” כלומר, האם אנו אומרים דין לבוד להחמיר, ולמעשה אם יש פחות מג’ טפחים בין חבל אחד לשני, יתכן שאנו מסתכלים על זה כסתום. וממילא זה פוסל את הסכך. אולם זה לא ברור שאכן אנו אומרים דין לבוד להחמיר. ובנוסף ידוע מה שאמר הגרש”ז אוירבך זצ”ל על חבלי כביסה בשם הריטב”א, כי במקום שאנו מעוניינים דווקא שישאר ריווח לא אומרים לבוד. ממילא בחבלי כביסה שאנו רוצים שישאר ריווח בין חבל אחד למשנהו, לא אומרים לבוד כלל. לכן, רק המחמירים שמים סכך על חבלי הכביסה כדי לפטור בעיה זו. אולם מעיקר הדין, הסוכה כשרה, ונראה שכך גם בנדון שלך רצו בדוקא להשאיר פתוח בשביל אויר ואור.

אלא שבמקרה הנוכחי יש לשים לב להיבט נוסף,

קשה לי לדעת את המציאות בבירור כיון שלא ברורה לי צפיפות הרשת אף שכתבתם את מידותיה, לכן אבאר את הכללים ולפי זה תוכל לקבוע את הדבר. לדעתי כפי שיבואר כדאי מאוד להוריד את הרשת יש כאן חשש פסול גמור.

בשולחן ערוך בסי’ תרכו סעיף א הביא את מחלוקתם הידועה של הראשונים במסכת סוכה דף ט ב, לגבי אילן המיצל על גבי הסוכה באלו אופנים היא נפסלת מחמתו. והיינו, שכאשר האילן [שהוא סכך פסול] צילתו מרובה מחמתו, כלומר הצל תחתיו מרובה על אור השמש, לכל הדעות הוא פסול את הסוכה שתחתיו, אולם כאשר חמתו מרובה מצילתו נחלקו בכך הראשונים, יש שסוברים שאם הסוכה שתחתיו צילתה מרובה מחמתה והיא אינה נצרכת לצל הפסול הרי היא כשרה, ויש סוברים שדין זה אמור רק באופן שאם נסיר את כל חלקי הסכך שכנגד הסכך הפסול עדיין המקום הפנוי שהוא תחת השמש ממש יספיק כדי להגדיר את הסוכה כצילתה מרובה מחמתה. במשנה ברורה הכריע להלכה כשיטה זו המחמירה! וכפי הכלל שבידינו שכאשר השו”ע מביא שתי דעות בשם יש אומרים הוא מכריע כשניה, ולכן, קשה עד מאוד להבחין מתי אכן די בסכך הזה לבדו נחשב צילתו מרובה מחמתו אלא אם כן חורי הרשת ממש גדולים.

שוב לא ראיתי את הרשת אבל כיון שמדובר בכמה רשתות, קשה לי מאוד להאמין שהסוכה כשרה. אם אפשר להוריד את הרשת לפני עשיית הסוכה מה טוב [אבל רק לפני ולא אחרי, משום תעשה ולא מן העשוי], אם לא, תמצאו מקום אחר.

בהצלחה רבה!

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל